Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Panevėžio pataisos namaiX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Panevėžio pataisos namai
Pavadinimas
Panevėžio pataisos namai
Adresas
P. Puzino g. 12, LT-35169 Panevėžys
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37045461431
Fakso nr.
+37045467558
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų ar pranešimų nagrinėjimas, atsakymų į juos pateikimas

Nagrinėjamas skundas dėl Panevėžio pataisos namų veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų, kuriais asmeniui galimai padaryta žala, pažeistos jo teisės ir teisėti interesai. Skundas gali būti pateikiamas atvykus į Panevėžio pataisos namus, siunčiamas paštu, elektroniniu paštu ar per pasiuntinį. Administracinės procedūros sprendimas gali būti asmeniui įteikiamas atvykus į Panevėžio pataisos namus, išsiunčiamas paštu arba elektroniniu paštu.

Pranešimo ar skundas Panevėžio pataisos namų direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas: 1) jeigu jame nėra asmens vardo ir pavardės ar pavadinimo, adreso arba kitų duomenų ryšiui palaikyti ir nėra galimybės kitaip identifikuoti prašymą ar skundą pateikusį asmenį; 2) jeigu prašymas ar skundas, teikiamas raštu tiesiogiai ar atsiųstas paštu, arba prašymo ar skundo skaitmeninė kopija, atsiųsta faksu ar elektroniniu paštu, nepasirašyti ir nėra galimybės kitaip patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo; 3) jeigu jis grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančiais faktais arba jeigu jo turinys nekonkretus ir nesuprantamas ir dėl to Kalėjimų departamentas negali tokio prašymo ar skundo išnagrinėti; 4) jeigu paaiškėja, kad tuo pačiu klausimu atsakymą yra pateikęs arba sprendimą yra priėmęs Kalėjimų departamentas, į kurį kreiptasi, arba kitas kompetentingas viešojo administravimo subjektas ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu ar ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą sprendimą; 5) jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos iki skundo padavimo dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimamas administracinės procedūros sprendimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Duomenys apie paslaugai suteikti būtiną pateikti informaciją ir dokumentus:
1. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti raštu, turi būti:
1.1. parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus atvejus, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais į įstaigą raštu kreipiasi užsienio valstybės institucija ar tarptautinė organizacija;
1.2. parašyti įskaitomai;
1.3. nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo, kitas subjektas, neturintis juridinio asmens teisių) ir duomenys ryšiui palaikyti.
2. Asmenų prašymai ir skundai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, prilyginami prašymams ir skundams, pateiktiems raštu.
3. Asmenų prašymai, skundai, pateikti elektroniniu būdu, turi būti parengti taip, kad įstaigos darbuotojai galėtų:
3.1. atpažinti elektroninio dokumento formatą;
3.2. atidaryti ir apdoroti jį dokumentų valdymo sistemos ar kitomis įstaigos naudojamomis informacinių technologijų priemonėmis;
3.3. atpažinti turinį;
3.4. identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą, skundą pateikusį asmenį.
4. Skunde, turi būti nurodyta:
4.1. skundo surašymo vieta ir data;
4.2. įstaigos statutinio valstybės tarnautojo, karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, kurio priimti sprendimai, veiksmai (ar neveikimas) yra skundžiami, vardas, pavardė, pareigos ir kokie priimti sprendimai, veiksmai (ar neveikimas) yra skundžiami;
4.3. aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą;
4.4. kokios asmens teisės ir įstatymų saugomi interesai buvo pažeisti įstaigos darbuotojo priimtu sprendimu, veiksmais (ar neveikimu);
4.5. asmens reikalavimas.
Prie skundo asmuo turi pridėti asmens turimų dokumentų, patvirtinančių skunde išdėstytas aplinkybes, kopijas.
Pastaba. Jeigu prašymą, skundą pasirašo asmens atstovas, turi būti pridedamas įgaliojimas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Edvardas Norvaišas
Pareigos: Panevėžio pataisos namų direktorius
Telefonas: +37045461431
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045467558
El. paštas: paneveziopn@paneveziopn.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vladislovas Navickas
Pareigos: Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotojas
Telefonas: +37045578543
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045467558
El. paštas: paneveziopn@paneveziopn.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Skrickienė
Pareigos: Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotoja
Telefonas: +37045461783
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045467558
El. paštas: paneveziopn@paneveziopn.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Veiksmų, atliekant administracinę procedūrą sekos schema (pridedama)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pranešimas arba skundas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas<br/> Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/asr
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo"
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Asmuo turi teisę apskųsti Panevėžio pataisos namų priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai
Pranešimas, skundas, Panevėžio pataisos namai
PAS2
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2020-07-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems