Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM
Pavadinimas
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie SADM
Adresas
Švitrigailos g. 10 03223 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 39236
Faksas
+370 5 23 39236
Darbo laikas
I-IV 7.30 – 16.30, V 7.30 – 15.15, pietų pertrauka 11.30–12.15
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų ir pranešimų nagrinėjimas


Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priima ir nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų (toliau – asmenys) pranešimus ir skundus, kuriuose išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie NDNT veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuojama apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asmenų kreipimaisi; prašymus (skundus) atlikti pakartotinį neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo vertinimą, kai asmuo nesutinka su atitinkamu NDNT teritorinio skyriaus sprendimu.


Prašymą (skundą) atlikti pakartotinį neįgalumo lygio, darbingumo lygio ir specialiųjų poreikių ir jų lygio nustatymo vertinimą, jei asmuo nesutinka su NDNT teritorinio skyriaus sprendimu, NDNT direktoriui galima pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo šio sprendimo gavimo dienos.


Prašymus (skundus) raštu galima pateikti asmeniui ar jo atstovui tiesiogiai atvykus į bet kurį NDNT teritorinį skyrių, atsiuntus prašymą (skundą) paštu arba elektroninėmis priemonėmis, elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą, faksu arba elektroniniu paštu.


Asmenų prašymai (skundai) gali būti pateikiami NDNT elektroniniu paštu, adresu info@ndnt.lt. arba žodžiu, tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į NDNT.


Asmenų prašymai (skundai) atsiųsti NDNT elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijų interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.


Skundai raštu ir žodžiu gali būti pateikiami visą NDNT darbo dienos laiką, o kiekvieną trečiadienį – dvi papildomas priėmimo valandas po įstaigos darbo dienos laiko.


Jeigu NDNT nėra kompetentinga spręsti prašyme (skunde) išdėstytų klausimų, prašymas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos persiunčiamas nagrinėti kompetentingai įstaigai apie tai raštu informuojant pareiškėją.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju; Norint pranešti apie nusikaltimą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išnagrinėtas skundas arba pranešimas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašymas turi būti parašytas valstybine kalba (ši nuostata netaikoma prašymams, siunčiamiems paštu), parašytas įskaitomai ir pasirašytas. Jame turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenys ryšiui palaikyti, aiškiai išdėstytas prašymo turinys, norimi pateikti pasiūlymai, informacija ar nuomonė.
Jeigu prašymą pateikia pareiškėjo atstovas, prašyme turi būti nurodyti atstovo vardas, pavardė ir adresas, kuriuo turi būti išsiųstas atsakymas, pareiškėjo, kurio vardu jis kreipiasi, vardas, pavardė, adresas (jeigu kreipiamasi fizinio asmens vardu) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu); prie prašymo turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: NDNT skyriai pagal kompetenciją
Pareigos: NDNT skyrių pagal kompetenciją vedėjai
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas arba skundas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/asr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Pavadinimas Asmenų prašymų ir skundų priėmimo ir asmenų aptarnavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Nr. V-82. (2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-7 redakcija).
Nuoroda http://www.ndnt.lt/index.php?461150214
Asmenų prašymų ir skundų priėmimo ir asmenų aptarnavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Nr. V-82. (2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-7 redakcija). Asmenų prašymų ir skundų priėmimo ir asmenų aptarnavimo Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. Nr. V-82. (2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-7 redakcija).
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra aprašymo
PAS36470
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-05-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems