Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
El paštas
Telefonas
+37052735751
Faksas
+37052735555
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Asmenų skundų nagrinėjimas Informacinių technologijų tarnyboje prie Krašto apsaugos ministerijos


Asmenų skundai gali būti pateikiami raštu tiesiogiai asmeniui atvykus į Informacinių technologijų tarnybą prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - ITT prie KAM) (Šilo g. 5A, Vilnius, LT-10322), atsiuntus paštu ar per pasiuntinį, ir elektroniniu būdu.


Skundų ir pranešimų priėmimo faktas, asmens pageidavimu, patvirtinamas dokumentu, kuriame nurodoma priėmimo data, priėmusio darbuotojo vardas, pavardė, telefono numeris, skundo ar pranešimo registracijos numeris. Priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas asmeniui įteikimas arba per 2 darbo dienas, nuo jo gavimo institucijoje dienos, išsiunčiamas paštu ar elektroniniu paštu.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai


Priimtas administracinės procedūros sprendimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Skundas.
2. Jei atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Kai skundą institucijai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille).
3. Informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, jei jų nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose.
Jei skunde pateikta nepakankamai informacijos sprendimui priimti, ITT prie KAM turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl papildomos informacijos ar dokumentų, jei jų negali gauti iš kitų valstybės įstaigų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Administracinio departamento Bendrųjų reikalų skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052735751
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052735555
El. paštas: itt@kam.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo skundą pateikia raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į ITT prie KAM, atsiuntus skundą paštu adresu Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322).
2. Asmens pageidavimu, įteikiama ar išsiunčiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
3. Per 3 dienas nuo skundo gavimo dienos pradedama administracinė procedūra. Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
4. Asmeniui, dėl kurio skundo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia laisvos formos skundą.
Skundas turi būti pasirašytas (pateikti elektroniniu būdu turi būti pasirašyti elektroniniu parašu), nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti, taip pat pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose.
Skunduose turi būti nurodoma, kokiais ITT prie KAM darbuotojų veiksmai, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytas asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo skundą pateikia elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu - elektroniniu paštu info@kam.lt.

Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Raštu pateiktuose skunduose turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (jei kreipėsi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipėsi juridinis asmuo), duomenys ryšiui palaikyti. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu.

Skunduose turi būti nurodoma, kokiais ITT prie KAM darbuotojų veiksmais, neveikimu ar priimtais administraciniais sprendimais galimai padarytais asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimas. Taip pat pridedama informacija ir dokumentai, reikalingi administracinės procedūros sprendimui priimti, kurių nėra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių institucijų informacinėse sistemose, kuriais įstaiga turi teisę naudotis.
Jei skunde pateikta nepakankamai informacijos sprendimui priimti, tai paslaugos teikėjas turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl papildomos informacijos ir dokumentų, jei jų negali gauti iš kitų valstybės įstaigų.
3. Paslaugos vykdytojas pradeda administracinę procedūrą arba priima sprendimą skundo nenagrinėti ir apie tai informuoja paslaugos gavėją;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas skunde nurodytu pasirinktu būdu: atvykęs į instituciją, įprastu laišku arba elektroniniu paštu (turi būti nurodytas fakso numeris arba elektroninio pašto adresas).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ar kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ar kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ar kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Skundai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas ar asmens nepasirašyti, nenagrinėjami.
Asmuo turi teisę apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
Skundai, skundų nagrinėjimas, administracinė procedūra, asmenų aptarnavimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sp-schema1.docx sp-schema1.docx
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Asmuo skundą pateikia raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į ITT prie KAM, atsiuntus skundą paštu adresu Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322).
2. Asmens pageidavimu, įteikiama ar išsiunčiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pažyma apie priimtus dokumentus.
3. Per 3 dienas nuo skundo gavimo dienos pradedama administracinė procedūra. Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios.
4. Asmeniui, dėl kurio skundo pradėta administracinė procedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinės procedūros sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinės procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendimas, ir sprendimo apskundimo tvarka.
PAS33462
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-12-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems