Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052124098
Faksas
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo/Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimas ar pratęsimas

Prašymą išduoti arba pratęsti Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą, Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą (toliau - Pažymėjimas), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - NVSC) Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus Medicininio karantino poskyriui (toliau - MKP) pateikia laivo kapitonas ar jo įgaliotas asmuo. Prašymas pateikiamas raštu (lietuvių ir / ar anglų kalba). Prašymas gali būti pateikiamas raštu, el. paštu, faksu ne vėliau kaip 2 val. iki planuojamo laivo patikrinimo laiko. Pažymėjimas yra išduodamas, kai laivas per patikrinimą yra be krovinio arba kai jame yra tik balastinės ar kitos medžiagos, kurios netrukdo išsamiai jo patikrinti. Pažymėjimas yra išduodamas, kai patikrinami įgulos narių sveikatos bei kiti su sveikata susiję laivo dokumentai, patikrinamas laivas, jo sistemos, teikiamos paslaugos, paimami, jei būtina, geriamojo vandens mėginiai. Pažymėjimas pratęsiamas, kai nėra galimybės atlikti laivo patikrinimo ir (arba) taikyti paskirtas kontrolės priemones, patikrinami įgulos narių sveikatos bei kiti su sveikata susiję laivo dokumentai. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas išduodamas, kai laivo patikrinimo metu nenustatoma pažeidimų, galinčių kelti riziką visuomenės sveikatai, laive nerandama infekcijos ir taršos, įskaitant pernešėjus ir jų rezervuarus (graužikus, nariuotakojus ar kitus kenkėjus), šaltinių. Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas išduodamas, kai laivo tikrinimo vietose nustatomi pažeidimai, galintys kelti riziką visuomenės sveikatai. Paskirtos, įvykdytos ir neįvykdytos kontrolės priemonės ir pakartotinio tikrinimo datos pažymimos Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjime. Jei laivui nėra galimybių įgyvendinti visas paskirtas kontrolės priemones, naujai išduotame Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo priede nurodomi rasti pažeidimai ir kitame jūsų uoste būtinos taikyti kontrolės priemonės. Pažymėjimas galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Pažymėjimo galiojimas gali būti pratęsiamas vieną kartą vienam mėnesiui. Pratęsti galima tik galiojantį Pažymėjimą. Už Pažymėjimo išdavimą imama valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis nurodytas Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. Pažymėjimą MKP specialistai atiduoda laivo kapitonui tik sumokėjus valstybės rinkliavą. Valstybės rinkliavą gali sumokėti tik laivybos kompanijos, kuriai priklauso laivas, įgaliotas juridinis asmuo. Už Pažymėjimo galiojimo pratęsimą valstybės rinkliava neimama. Pažymėjimas registruojamas ES „SHIPSAN ACT“ informacinėje sistemoje.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas arba pratęstas Pažymėjimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Laivo kapitono ar jo įgalioto asmens prašymas (lietuvių ir (ar) anglų kalba) nurodant:
1. prašymo užpildymo datą ir planuojamą atvykimo į jūrų uostą datą;
2. laivo pavadinimą;
3. vėliavą;
4. registracijos / IMO (Tarptautinės jūrų organizacijos) numerį;
5. kokio pažymėjimo ir kokiu tikslu (išduoti/pratęsti) reikia;
6. pageidaujamą laivo patikrinimo datą.
Laivo kapitono ar jo įgalioto asmens pateikiami dokumentai su Prašymu arba laivo patikrinimo metu:
1. jūrinė sveikatos deklaracija;
2. tarptautinis skiepijimo ar profilaktikos priemonių pažymėjimas;
3. esamas Pažymėjimas;
4. medicininis žurnalas, skirtas ligonių registracijai;
5. laivo vaistinėlės sertifikatas ir (ar) vaistinėlėje esančių vaistų sąrašas;
6. geriamojo vandens kokybę patvirtinantys dokumentai su išvada dėl tinkamumo naudoti;
7. kiti dokumentai (bendroji deklaracija, krovinio deklaracija, įgulos, keleivių sąrašai, atliekų tvarkymo planas, laivo duomenys, maisto, vandens kokybės ir saugos valdymo planai ir kt.).

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB Luminor (buvęs AB DNB bankas)
Sąskaitos numeris: LT744010051001324763
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB SEB bankas
Sąskaitos numeris: LT057044060007887175
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: AB Šiaulių bankas
Sąskaitos numeris: LT327180000000141038
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Danske Bank A/S Lietuvos filialas
Sąskaitos numeris: LT747400000008723870
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB (buvęs Nordea Bank AB Lietuvos skyrius)
Sąskaitos numeris: LT122140030002680220
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: UAB Medicinos bankas
Sąskaitos numeris: LT427230000000120025
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinųjų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma laisva.
Laivo kapitonas ar jo įgaliotas asmuo pateikia laisvos formos prašymą, kuriame nurodoma prašymo užpildymo data, atvykimo į jūrų uostą data, laivo pavadinimas, vėliava, pageidaujama laivo tikrinimo data, registracijos / IMO (Tarptautinės jūrų organizacijos) numeris.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 28 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 7 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 44 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 7 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 26 d. įsakymas V-36 „Dėl atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E8FC4507DC56/HHGaozhZoX
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 26 d. įsakymas V-36 „Dėl atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 26 d. įsakymas V-36 „Dėl atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo / laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3063fb00638f11e58e1ab2c84776483b/ohrnrCiOXs
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas 2005 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (World Health Organization, 2005. International Health Regulations. Third edition)
Nuoroda http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/http://www.ulac.lt/lt/pso-tarptautines-sveikatos-prieziuros-taisykles-ju
2005 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (World Health Organization, 2005. International Health Regulations. Third edition) 2005 m. Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (World Health Organization, 2005. International Health Regulations. Third edition)
Pavadinimas 2011 m. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas „Laivų sanitarijos vadovas (trečias leidimas)” (World Health Organization 2011. Guide to ship sanitation (third edition)
Nuoroda http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/ship_sanitation_guide/en/
2011 m. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas „Laivų sanitarijos vadovas (trečias leidimas)” (World Health Organization 2011. Guide to ship sanitation (third edition)  2011 m. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas „Laivų sanitarijos vadovas (trečias leidimas)” (World Health Organization 2011. Guide to ship sanitation (third edition)
Pavadinimas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės–karantininės kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-87.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EC1B0418A630/EZsLKwXRgH
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės–karantininės kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-87. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos medicininės–karantininės kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-87.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/jfvOjgFQnx
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Atleidimas nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės, higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
butinu-veiksmu-sekos-schema.jpg butinu-veiksmu-sekos-schema.jpg
Būtinųjų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
PAS32044
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-06-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems