Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 23 75631
Fakso nr.
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolų išdavimas

Ūkio subjektas, norintis sužinoti grūdų, jų produktų ir kitų augalininkystės produktų kokybės tyrimų rezultatus, užpildo nustatytos formos prašymą, elektroninį prašymą VATIS sistemoje ar Elektroniniuose valdžios vartuose ir jį kartus su mėginiu pateikia Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijai (skyriui).

Prašymas ir ėminys gali būti pateikiamas atvykus į Tarnybą, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį. Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į Tarnybą, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį, VATIS sistemoje ar Elektroniniuose valdžios vartuose.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Norint gauti pažymą; Kita; Turint verslą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas Kokybės tyrimų protokolas apie augalininkystės produkto mėginio kokybės rodiklį (-ius).

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pirmą kartą kreipiantis turi būti vietoje užpildomi ir pasirašomi 2 sutarties egzemplioriai arba atsiunčiami į Tarnybą paštu ar per pasiuntinį. Reikalingi asmens duomenys sutarčiai sudaryti (juridinio ar fizinio asmens kodas, PVM mokėtojo kodas), turi būti pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, informacija apie augalininkystės produkto ėminį. Ūkio subjektas pateikia Prašymą dėl kokybės tyrimų atlikimo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Įmonės kodas: 302526112
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT357300010149422009
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rasita Kybartienė
Pareigos: Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vedėja
Telefonas: +37052760341
Mobilusis telefonas: +37061922059
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasita.kybartiene@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Asta Bajarūnienė
Pareigos: Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorijos (skyriaus) vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052760342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: asta.bajaruniene@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
http://www.vatzum.lt/uploads/documents/apktls/prasymas_augalininkystes_prod_tirti.pdf
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos teikimo proceso veiksmai:
- Ėminys siunčiamas paštu arba per pasiuntinį;
- Užpildomas elektroninis prašymas VATIS sistemoje ar Elektroniniuose valdžios vartuose, nurodant ėminio tyrimų pavadinimus, jų metodus ir kt.;
- Pirmą kartą kreipiantis VATIS sistemoje ar Elektroniniuose valdžios vartuose kartu su prašymu pateikiamas skenuotas pasirašytas sutarties dėl kokybės tyrimų atlikimo egzempliorius, kuris Tarnybos direktoriui pasirašius išsiunčiamas paštu;
- Tarnybos darbuotojas patikrina elektroninį prašymą. Esant neaiškių vietų, per sistemą pateikia užduotį patikslinti tam tikras prašymo vietas;
- Gavus ėminį paštu arba pristačius ėminį į Tarnybą per pasiuntinį, ėminys registruojamas ir išrašoma sąskaita, kuri per sistemą pateikiama kartu su užduotimi apmokėti už paslaugas;
- Už paslaugas galima apmokėti per VIISP sistemą jungiantis prie pasirinkto banko sistemos;
- Tarnybos laboratorijoje atliekami prašyme nurodyti kokybės tyrimai;
- Apmokėjus sąskaitą per VATIS sistemą ar Elektroniniuose valdžios vartuose, arba užsakovui pageidaujant elektroniniu paštu išduodamas Kokybės tyrimų protokolas.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Taip
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Taip
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - ES šalių tapatybės kortelė (STORK);
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3069D9AB4FED/ohQqkKOHdX
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymas Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BB112D21F8D3/asr
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. 3D-490 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam teismui.
Skundas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui paduodamas raštu. Skundas gali būti pateikiamas tiesiogiai, paštu ar elektronine forma elektroninių ryšių priemonėmis. Skundas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo Augalininkystės produktų kokybės tyrimų protokolų įteikimo ar pranešimo apie paslaugų teikėjo veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos. Kai paslaugų teikėjas neatlieka savo pareigų arba vilkina klausimo nagrinėjimą ir nustatytu laiku jo neišsprendžia, šis neveikimas (vilkinimas) gali būti apskųstas per 2 mėnesius nuo dienos, kurią baigiasi teisės akto nustatytas klausimo išsprendimo terminas.
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Augalininkystės produktas, kokybės protokolas, grūdai
PAS30026
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-01-06
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems