Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 23 75631
Fakso nr.
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai. Įvertinama registravimui pateiktų produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai, likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas tarnybos internetiniame puslapyje. Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė, skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką.
Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės skelbiami tarnybos internetiniame puslapyje www.vatzum.lt

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas Augalų apsaugos produktų registracijos liudijimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai vadovaudamiesi šiais reglamentais:
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai ;

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5743
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kristina Valionienė
Pareigos: Augalų apsaugos produktų registravimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052624940
Mobilusis telefonas: +37037060792
Faksas: +37052730233
El. paštas: kristina.valioniene@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pareiškėjai, norintys užregistruoti augalų apsaugos produktus, pateikia prašymus ir dokumentus tarnybai. Įvertinama registravimui pateiktų produktų ir jų veikliųjų medžiagų tapatumas, fizikinės ir cheminės savybės, analizės metodų galiojimas, toksikologiniai ir metabolizmo tyrimai, likučiai augaluose, augaliniuose produktuose ir ant jų, ekotoksikologiniai tyrimai, išlikimas ir pasiskirstymas aplinkoje bei efektyvumas registravimui Lietuvoje ir atliekant zoninį (Šiaurės zonoje) vertinimą. Įvertinus visus duomenis, jei identifikuojamas saugus naudojimas, produktas įregistruojamas. Sprendimas priimamas tarnybos direktoriaus įsakymu ir skelbiamas tarnybos internetiniame puslapyje. Registracijos savininkui išduodamas Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimas ir patvirtinama etiketė, skirta produkto tiekimui į Lietuvos rinką.
Registruotų augalų apsaugos produktų sąrašai ir jų etiketės skelbiami tarnybos internetiniame puslapyje www.vatzum.lt
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309,
p. 1)
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32009R1107&qid=1401372341662
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir<br/>Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009<br/>dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į<br/>rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas<br/>79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309,<br/>p. 1) 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr.1107/2009
dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į
rinką ir panaikinantis Tarybos direktyvas
79/117/EEB ir 91/414/EEB (OL 2009 L 309,
p. 1)

Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/ghs_reglamentas_12722008.pdf
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006;
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr.1107/2009
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/regl._5402011.pdf
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr.1107/2009 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 540/2011, kuriuo dėl patvirtintų veikliųjų medžiagų sąrašo įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr.1107/2009
Pavadinimas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/v.m._duomen_reikalavimai_2832013_lt.pdf
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai Komisijos reglamentas (ES) Nr. 283/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie veikliąsias medžiagas pateikimo reikalavimai
Pavadinimas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/aap_duomen_reikalavimai_lt_2842013.pdf
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai Komisijos reglamentas (ES) Nr. 284/2013, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, nustatomi duomenų apie augalų apsaugos produktus pateikimo reikalavimai
Pavadinimas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/regl__5462011_1.pdf
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 546/2011, kuriuo dėl vienodų augalų apsaugos produktų vertinimo ir registravimo principų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
Pavadinimas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
Nuoroda http://www.vatzum.lt/uploads/documents/regl__5492011.pdf
Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 Komisijos reglamentas (ES) Nr. 547/2011, kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas EP ir ET reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Augalų apsaugos produkto registracijos liudijimo išdavimas
PAS30478
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-17
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems