Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą, šio paskyrimo galiojimo sustabdymas ar panaikinimas

Bandymų laboratorija ar sertifikavimo įstaiga (toliau – įstaiga), pageidaujanti atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, nurodytų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – aplinkos ministras) įsakymu tvirtinamame Reglamentuojamų statybos produktų sąraše ir neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą, paskiriama aplinkos ministro įsakymu.

Įstaigos paskyrimo galiojimas sustabdomas arba panaikinimas, kai paskirtosios įstaigos veikla neatitinka (ar ne visiškai atitinka) statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – STR 1.01.04:2015), VII skyriuje nustatytų reikalavimų.

Paskyrimo galiojimas gali būti sustabdomas arba panaikinamas ir pačiai paskirtajai įstaigai prašant.

Prašymas būti paskirtąja įstaiga atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą / dėl paskyrimo galiojimo sustabdymo / panaikinimo (prašymų formos pridedamos) ir kiti dokumentai pateikiami atvykus į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją (toliau – Aplinkos ministerija), atsiuntus paštu, per pasiuntinį arba el. paštu info@am.lt.

Sprendimas dėl Įstaigos paskyrimo, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies, paskyrimo galiojimo panaikinimo įforminamas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – aplinkos ministras) įsakymu.

Sprendimo kopija įstaigai išsiunčiama paštu arba el. paštu.

Aplinkos ministro įsakymai dėl įstaigos paskyrimo / paskyrimo galiojimo sustabdymo / panaikinimo skelbiami Lietuvos Respublikos teisės aktų registre ir Aplinkos ministerijos interneto svetainėje adresu: http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/statybos-produktu-tiekimas-rinkai.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Profesinė ir techninė veikla; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją > Profesinė ir techninė veikla; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Priimtas sprendimas (įformintas aplinkos ministro įsakymu) paskirti įstaigą atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą / sustabdyti / panaikinti šio paskyrimo galiojimą.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su prašymu būti paskirtąja įstaiga pateikiami šie dokumentai:
1. Pageidaujamos (-ų) sustabdyti / panaikinti / paskyrimo srities (-čių) ir funkcijos (-ų) aprašas.
2. Nacionalinio akreditacijos biuro akreditavimo pažymėjimas, liudijantis įstaigos pageidaujamos paskirti srities ir funkcijų akreditavimą (kol Lietuvoje nėra akredituotos įstaigos, gali būti paskirta neakredituota įstaiga. Tokiu atveju pateikiami dokumentai, įrodantys jos atitiktį STR 1.01.04:2015 VII skyriuje nustatytiems reikalavimams).
3. Įstaigos vykdomos veiklos civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas Prašymo būti paskirtąja įstaiga atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą forma
Nuoroda į formą prasymo-paskirti-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo būti paskirtąja įstaiga atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą forma Prašymo būti paskirtąja įstaiga atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą forma prasymo-paskirti-forma.docx prasymo-paskirti-forma.docx
Prašymo būti paskirtąja įstaiga atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą forma
Pavadinimas Prašymo dėl įstaigos paskyrimo atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma
Nuoroda į formą prasymo-sustabdyti-paskyrima-forma.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
Prašymo dėl įstaigos paskyrimo atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma Prašymo dėl įstaigos paskyrimo atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma prasymo-sustabdyti-paskyrima-forma.docx prasymo-sustabdyti-paskyrima-forma.docx
Prašymo dėl įstaigos paskyrimo atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo sustabdymo / panaikinimo forma
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Lekūnaitė-Lukošiūnė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės Statybos sektoriaus pažangos ir statybos produktų politikos klausimais vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37069525314
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.lekunaite@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Prašymo ir kitų dokumentų pateikimas Aplinkos ministerijai.
2. Gautų dokumentų nagrinėjimas ir sprendimo priėmimas. Aplinkos ministerija per 30 darbo dienų nuo nurodytų dokumentų gavimo išnagrinėja gautus dokumentus ir priima sprendimą dėl įstaigos paskyrimo arba sprendimą, kuriuo atsisakoma paskirti įstaigą ir nurodoma, kokių nurodytų reikalavimų įstaiga neatitinka, ir per 3 darbo dienas išsiunčia sprendimo kopiją įstaigai paštu arba el. paštu.
Sprendimas dėl įstaigos paskyrimo, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies, paskyrimo galiojimo panaikinimo įforminamas aplinkos ministro įsakymu.
Sprendimas dėl įstaigos paskyrimo, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo panaikinimo paskelbiamas Aplinkos ministerijos interneto svetainėje adresu http://am.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/statyba-ir-bustas/statybos-produktu-tiekimas-rinkai.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Įstaiga, norėdama gauti paskyrimą, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą būti paskirtąja įstaiga atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą (prašymo forma pridedama). Prašyme nurodomas įstaigos pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys, informacija apie statybos produktų sritis ir funkcijas, kurioms įstaiga pageidauja būti paskirtąja atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą.
Įstaiga, norėdama paskyrimą sustabdyti / panaikinti, Aplinkos ministerijai pateikia prašymą (prašymo forma pridedama) dėl įstaigos paskyrimo atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumą galiojimo sustabdymo ar panaikinimo.
Prašymas turi būti pasirašytas įstaigos vadovo.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/bQAUbzCAlt
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo NR. I-1240 įgyvendinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.765E76579776/VVrXVdEClr
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo NR. I-1240 įgyvendinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo NR. I-1240 įgyvendinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff8727d09fdb11e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/276ca3607a9f11e8ae2bfd1913d66d57
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga yra galutinė.
Paskirtųjų įstaigų veikimo pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje.
Reikalavimai, taikomi paskirtosioms įstaigoms (nurodyti STR 1.01.04:2015 VII skyriuje):
1. Paskirtoji įstaiga turi būti Lietuvos Respublikoje įsisteigęs juridinis asmuo ir turi būti apdraudusi savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu.
2. Paskirtoji įstaiga turi būti nepriklausoma nuo organizacijos ar statybos produkto, kuriuos vertina:
2.1. paskirtoji įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą atsakingi darbuotojai negali būti jų vertinamų statybos produktų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar techninės priežiūros paslaugų teikėjai, taip pat negali būti bet kurios iš tų šalių įgaliotieji atstovai (tai netrukdo naudoti vertinamus produktus, kurie yra būtini paskirtosios įstaigos veiklai arba produktų naudojimui asmeniniams tikslams);
2.2. paskirtoji įstaiga, priklausanti verslo asociacijai ar profesinei sąjungai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su šios įstaigos vertinamų statybos produktų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu arba technine priežiūra, gali būti pripažįstama tokia įstaiga su sąlyga, jei įrodoma, jog ji yra nepriklausoma priimant sprendimus dėl statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo ir nekyla interesų konfliktų (pateikiama nešališkumo deklaracija).
3. Paskirtoji įstaiga kiekvienai eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemai ir kiekvienai statybos produktų esminių charakteristikų ir užduočių rūšiai ar kategorijai, dėl kurių ji paskirta, turi turėti:
3.1. reikalingų darbuotojų, pasižyminčių profesiniu sąžiningumu, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių (turinčių tinkamą techninį ir profesinį išsilavinimą, išmanančių jų atliekamo vertinimo ir tikrinimo reikalavimus), kad galėtų vykdyti trečiųjų šalių užduotis;
3.2. reikalingas procedūras, pagal kurias atliekamas eksploatacinių savybių vertinimas, ir jų aprašymą, užtikrinant šių procedūrų skaidrumą ir galimybę jas atkartoti;
3.3. priemones ir įrangą, būtinas tinkamai atlikti technines ir administracines užduotis.
4. Paskirtoji įstaiga užtikrina gautos informacijos konfidencialumą.
5. Paskirtoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar Įstaigos filialų atliktas užduotis.
6. Paskirtoji įstaiga savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus sertifikatus ar bandymų protokolus, nurodant sertifikato ar protokolo numerį (žymenį), gamintoją, techninės specifikacijos žymenį, produkto pavadinimą.
Raktažodžiai
Paskirtoji įstaiga; statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas; trečioji šalis
PAS36597
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems