Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Baudų, paskirtų už neteisėtai sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokas, sumokėjimo laiko atidėjimas 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai) gali atidėti baudų išieškojimą iki vienerių metų, nustatydami baudos mokėjimo grafiką. Pažeidus mokėjimo grafiką, taikomas išieškojimas priverstine tvarka.
Dėl baudų sumokėjimo laiko atidėjimo, viršijančių 100 tūkst. litų, pasiūlymus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) teikia Fondo taryba. Tik gavusi Fondo tarybos pritarimą Fondo valdyba priima sprendimą dėl priskaičiuotų baudų sumokėjimo laiko atidėjimo.
Prašymas ir kiti reikalingi dokumentai dėl baudų, paskirtų už neteisėtai sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokas, sumokėjimo laiko atidėjimo Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma to draudėjo apskaita, gali būti pateikti:
• Tiesiogiai atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių;
• Paštu.
Už baudų skolos sumokėjimo atidėjimo laikotarpį mokamos palūkanos, kurių dydį nustato finansų ministras Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Laiku nesumokėjus skolos pagal draudėjo ir Fondo administravimo įstaigos suderintą įsiskolinimo grąžinimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos. Padidintos palūkanos skaičiuojamos iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Parama veiklos vykdymui (ES ir kita); Kita; Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinis draudimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Ūkio subjektuo atidėtas baudų, paskirtų už neteisėtai sumažintas valstybinio socialinio draudimo įmokas, sumokėjimo laikas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma to draudėjo apskaita, pateikia:
1. Motyvuotą prašymą, kuriame išdėstytos aplinkybės, dėl kurių buvo apskaičiuotos per mažos socialinio draudimo įmokos;
2. Paskutinio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansinę ataskaitą;
3. Patikrinimo akto, kuriame apskaičiuota bauda, kopiją;
4. Baudų mokėjimo grafiką, kuriame išdėstytas baudų mokėjimas dalimis ne ilgiau kaip per vienerius metus;
Dokumentą, patvirtinantį patikrinimo aktu papildomai priskaičiuotų (neteisėtai sumažintų) socialinio draudimo įmokų mokėjimą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sodra Sodra
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 1883
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Europos Bendrijos steigimo sutartis (Žin., 2004, Nr. 2-2);
2006 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL, 2006, L 379);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-14 nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725);
Kt.
Nuoroda #
Europos Bendrijos steigimo sutartis (Žin., 2004, Nr. 2-2);<br/>2006 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL, 2006, L 379);<br/>Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);<br/>Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-14 nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725);<br/>Kt. Europos Bendrijos steigimo sutartis (Žin., 2004, Nr. 2-2);
2006 m. gruodžio 15 d. Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL, 2006, L 379);
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295);
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-06-14 nutarimu Nr. 647 (Žin., 2005, Nr. 75-2725);
Kt.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę draudėjo prašymą ir reikalaujamus dokumentus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo dokumentų gavimo dienos, o tuo atveju, kai prašymą dėl baudos sumokėjimo (išieškojimo) nagrinėja Europos Komisija, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Europos Komisijos gauto išnagrinėto prašymo:
1. Priima sprendimą atidėti baudų sumokėjimą (išieškojimą)ir sudaro su draudėju sutartį dėl baudų sumokėjimo (išieškojimo) atidėjimo;
2. Priima sprendimą dėl atsisakymo atidėti baudų sumokėjimą (išieškojimą) ir praneša apie tai draudėjui. Draudėjas privalo šias baudas sumokėti arba jos bus išieškotos priverstine tvarka.
Raktažodžiai
Atidėtas baudų mokėjimo laikas
PAS1588
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems