Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Klaipėdos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Klaipėdos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė
Adresas
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046472025
Fakso nr.
+37046472005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per 10 dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos Civilinės metrikacijos įstaigai Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos pranešimą apie santuokos sudarymą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka apskaitoma įrašant santuokos sudarymo įrašą.

Į apskaitą įtraukiamos tik tos bažnytinės santuokos, kurios sudarytos laikantis LR civilinio kodekso 3.12–3.17 str. nustatytų santuokos sudarymo sąlygų. Jeigu pranešime sutuoktinių pasirinktos pavardės po santuokos neatitinka pavardžių suteikimo ar darybos reikalavimų, santuokos sudarymo įraše įrašomos iki santuokos turėtos pavardės. 

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti / pakeisti asmens dokumentus; Santuoka
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Sudarytas santuokos sudarymo įrašas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jeigu interesantas kreipiasi pats asmeniškai, tai pateikiami šie dokumentai:
1. asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Teisingumo ministro nustatytos formos pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką;
3. bažnyčios, išskyrus katalikų bažnyčią, įgaliojimas;
4. jei vienas iš sutuoktinių yra užsienio valstybės pilietis, papildomai pateikiamas jo valstybės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad jo santuokai nėra kliūčių. Minėtas dokumentas turi būti legalizuotas ar patvirtintas pažyma (Apostille), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Jasaitienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37046471980
Mobilusis telefonas: +37065830916
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: cms@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aistė Zikienė
Pareigos: Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37046471980
Mobilusis telefonas: +37065830917
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: cms@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką įtraukia į apskaitą savo iniciatyva.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS https://mepis.registrucentras.lt/web/mepis.
Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą, prideda dokumentus.
Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja gavėją dėl prašymo papildymo.
Paslaugos vykdytojas patvirtinimą apie paslaugos atlikimą pareiškėją informuoja el. paštu, telefonu bei per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (MEPIS).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB?faces-redirect=true
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas<br/> Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Pavadinimas Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/65a5ecc0cd4111e69185e773229ab2b2
Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“  Civilinės būklės aktų registravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas

Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/cab232019db711e591078486468c1c39
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas<br/><br/> Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas


Pavadinimas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių sudarymo

Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.214783
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių sudarymo<br/><br/> Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių sudarymo


Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
Pastabos
Įtraukiamos į apskaitą Klaipėdos rajone esančiose bažnyčiose įregistruotos santuokos ir šių Lietuvoje pripažintų tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, evangelikų baptistų (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga), Septintosios dienos adventistų (Septintosios dienos adventistų bažnyčia)
Apskaitomos tik tos santuokos, kurios bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimų.

Raktažodžiai
Santuoka, bažnyčia, registravimas, apskaitymas
PAS2952
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-03-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems