Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita
Lietuvos Respublikos bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje.
Užsienio valstybėje, išskyrus Europos Sąjungos valstybes nares, kuriose bažnytinė santuoka prilyginama civilinei santuokai ir į valstybės apskaitą neįtraukiama, bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka į apskaitą Lietuvos Respublikoje neįtraukiama.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Santuoka
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotas santuokos liudijimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52861
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Bronė Nikitina
Pareigos: Skyriaus vedėja
Telefonas: +37044398223
Mobilusis telefonas: +370 6 14 21018
Faksas: +370 4 43 98225
El. paštas: brone.nikitina@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie sudarytą santuoką. Civilinės metrikacijos įstaiga pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą nustatytos formos pranešimą įrašo santuokos įrašą. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios santuokos įtraukimo į apskaitą sutuoktiniams išsiunčiamas pranešimas, kuriuo jie informuojami apie santuokos įtraukimą į apskaitą ir apie pareigą atsiimant santuokos liudijimą sumokėti 21 Lt (6,08 eurai) valstybės rinkliavą.
Valstybės rinkliava mokama į sąskaitą Nr. LT 247300010112394300. Įmokos kodas 52861.
Apie bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą santuoką santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai gali pranešti ir patys sutuoktiniai arba vienas iš jų, pateikdami antrąjį pranešimo egzempliorių ar 1999-08-25 patvirtintos formos bažnytinį santuokos liudijimą. Jei kreipiasi abu arba vienas iš sutuoktinių, turi būti pateikiama sutuoktinių asmens tapatybę tvirtinantys dokumentai, gimimo liudijimai, ištuokos ar mirties liudijimas (jei anksčiau buvo sudaryta santuoka).
Jei bažnytinė santuoka sudaryta laikotarpyje nuo 1992-11-02 iki 2001-06-30, santuokos data laikoma bažnyčios pranešime nurodyta data.
Įtraukiant į apskaitą bažnytinę santuoką, įregistruotą bažnyčioje po 2001-07-01 dėl įtraukimo į apskaitą reikia kreiptis per dešimt dienų nuo santuokos sudarymo bažnyčioje, tuomet santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime nurodyta data. Praleidus dešimties dienų terminą, santuokos data įrašoma kreipimosi į civilinės metrikacijos skyrių data.
Jei vienas iš sutuoktinių, sudariusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką po 2001-07-01, yra miręs, ir pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką civilinės metrikacijos įstaigai pateikiamas praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo, santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama.
Jei civilinės metrikacijos įstaiga nustato, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, santuoka į apskaitą neįtraukiama ir apie tai sutuoktiniams registruotu paštu išsiunčiamas pranešimas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Kai kreipiasi patys sutuoktiniai arba vienas iš jų, prašymo forma pildoma civilinės metrikacijos skyriuje.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 10 Kalendorinės dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-03-26 įsakymas Nr. 1R-92 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-12-22 įsakymas Nr. 1R-306 ,, Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda http://www.tm.lt/teisineinfo/teisesaktas/7 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=480278 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=461266 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=479142 http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=400103
1.	Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;<br/>2.	Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;<br/>3.	Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;<br/>4.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;<br/>5.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-03-26 įsakymas Nr. 1R-92 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;<br/>6.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-12-22 įsakymas Nr. 1R-306 ,, Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;<br/>7.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;<br/>8.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;<br/>9.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;<br/>10.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;<br/>11.	Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“.<br/> 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;
3. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas;
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“;
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-03-26 įsakymas Nr. 1R-92 „Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-12-22 įsakymas Nr. 1R-306 ,, Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
7. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-03-21 įsakymas Nr. 1R-78 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
8. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-12-24 įsakymas Nr. 1R-411 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
9. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-08-17 įsakymas Nr. 1R-267 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
10. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008-07-22 įsakymas Nr. 1R-294 ,,Dėl teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1R-160 ,,Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2006 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. R-160 „Dėl Civilinės metrikacijos taisyklių patvirtinimo“.

Pastabos
Apie bažnytinės santuokos apskaitymą, susituokusieji yra informuojami bažnytiniame pranešime nurodytu elektroniniu paštu.
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie sudarytą santuoką. Civilinės metrikacijos įstaiga pagal religinės bendruomenės ar bendrijos įgalioto (įpareigoto) asmens pateiktą nustatytos formos pranešimą įrašo santuokos įrašą. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šios santuokos įtraukimo į apskaitą sutuoktiniams išsiunčiamas pranešimas, kuriuo jie informuojami apie santuokos įtraukimą į apskaitą ir apie pareigą atsiimant santuokos liudijimą sumokėti 21 Lt (6,08 eurai) valstybės rinkliavą.
Valstybės rinkliava mokama į sąskaitą Nr. LT 247300010112394300. Įmokos kodas 52861.
Apie bažnyčios nustatyta tvarka sudarytą santuoką santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai gali pranešti ir patys sutuoktiniai arba vienas iš jų, pateikdami antrąjį pranešimo egzempliorių ar 1999-08-25 patvirtintos formos bažnytinį santuokos liudijimą. Jei kreipiasi abu arba vienas iš sutuoktinių, turi būti pateikiama sutuoktinių asmens tapatybę tvirtinantys dokumentai, gimimo liudijimai, ištuokos ar mirties liudijimas (jei anksčiau buvo sudaryta santuoka).
Jei bažnytinė santuoka sudaryta laikotarpyje nuo 1992-11-02 iki 2001-06-30, santuokos data laikoma bažnyčios pranešime nurodyta data.
Įtraukiant į apskaitą bažnytinę santuoką, įregistruotą bažnyčioje po 2001-07-01 dėl įtraukimo į apskaitą reikia kreiptis per dešimt dienų nuo santuokos sudarymo bažnyčioje, tuomet santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime nurodyta data. Praleidus dešimties dienų terminą, santuokos data įrašoma kreipimosi į civilinės metrikacijos skyrių data.
Jei vienas iš sutuoktinių, sudariusių bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka santuoką po 2001-07-01, yra miręs, ir pranešimas apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką civilinės metrikacijos įstaigai pateikiamas praėjus dešimčiai dienų po santuokos sudarymo, santuoka civilinės metrikacijos įstaigoje į apskaitą neįtraukiama.
Jei civilinės metrikacijos įstaiga nustato, kad bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka neatitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12–3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų, santuoka į apskaitą neįtraukiama ir apie tai sutuoktiniams registruotu paštu išsiunčiamas pranešimas.
PAS20612
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems