Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 23 75631
Fakso nr.
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas augalams ir augaliniams produktams

Už siuntą atsakingas asmuo prieš atvykdamas į pasienio posto teritoriją pateikia išankstinį pranešimą apie augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntą per TRACES NT sistemą, užpildydamas Bendrojo sveikatos įvežimo dokumento augalams ir augaliniams produktams (angl. ir toliau CHED-PP) pirmąją dalį sistemoje ir išsaugodamas sistemos sugeneruotą minėto dokumento unikalų identifikacinį numerį, kurį pateikia atvykęs į Pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postą (skyrių) (toliau – fitosanitarijos postas).

Augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntos, atvykusios į Lietuvos Respublikos pasienio teritoriją, muitinės pareigūnų nukreipiamos patikrinimui į fitosanitarijos postą.

Už siuntą atsakingas asmuo fitosanitarijos postui pristato fitosanitariniam patikrinimui nukreiptą siuntą su siuntos dokumentais ir pateikia užpildyto CHED-PPdokumento numerį.

Fitosanitarijos posto pareigūnas atlikęs siuntos fitosanitarinį patikrinimą užbaigia pildyti CHED-PP dokumento antrąją dalį, kurioje pateikiami fitosanitarinio patikrinimo rezultatai.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Užbaigtas pildyti Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas augalams ir augaliniams produktams (angl. CHED-PP), kurio antroje dalyje pateikiami fitosanitarinio patikrinimo rezultatai, išvados dėl siuntos.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Už siuntą atsakingas asmuo Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos posto (skyriaus) pareigūnui turi pateikti:
1. Siuntos fitosanitarinį sertifikatą bei užpildytą pirmąją CHED-PP dalį;
2. Fizinio ar juridinio asmens, kuriam priklauso įvežama siunta, registravimo Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre (toliau - Registras) pažymėjimo originalą arba jo kopiją.
3. Kitus siuntą lydinčius dokumentus.
4. Mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žymomis arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą (pateikiama fitosanitarijos postui įvertinus krovinio sveikatingumą).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra duomenų
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5795
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Luminor Bank AB (buvęs AB DNB bankas) LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
AB Citadele bankas LT787290000000130151
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Swedbank, AB LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Mikelaitienė
Pareigos: Pasienio kontrolės koordinavimo skyriaus vedėja
Telefonas: +37052343596
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilma.mikelaitiene@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Atsakingas už siuntą asmuo prieš atvykdamas į Lietuvos Respublikos posto teritoriją iš anskto (bent prieš vieną darbo dieną) per TRACES NT sistemą pateikia užpildytą Bendrąjį sveikatos įvežimo dokumentą augalams ir augaliniams produktams (angliškai ir toliau CHED-PP).
Siuntas su augalais, augaliniais produktais ir kitais objektais, kurių sveikatingumą būtina
įvertinti prieš įvežimą į Lietuvos Respubliką ir ES, Augalininkystės tarnybos pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (skyriui) nukreipia pasienio kontrolės punkte dirbantys Muitinės Departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareigūnai.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Remiantis Komisijos įgyvendinimo reglamentu dėl išankstinio pranešimo apie į Europos Sąjungą įvežamas tam tikrų kategorijų gyvūnų ir prekių siuntas 2019/1013/ES, už gyvūnų ir prekių siuntą atsakingas veiklos vykdytojas bent prieš vieną darbo dieną iki numatomo siuntos atvežimo pateikia išankstinį pranešimą per TRACES NT sistemą pirmojo įvežimo į Europos Sąjungą pasienio kontrolės posto kompetentingai institucijai. Todėl įvežant / vežant tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų siuntas per Lietuvos Respubliką, CHED-PP pirma dalis turi būti užpildyta (IMSOC reglamentas 2019/1715/ES apibrėžia , kas turi būti nurodoma sistemos laukeliuose) ir pateikta pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postui (toliau – fitosanitarijos postas), per kurį vyksta įvežimas. Pristačius siuntą į fitosanitarijos postą, tarnybos pareigūnas tikrinimo išvadas ir sprendimą pateiks CHED-PP antrojoje dalyje. Už siuntą atsakingas importuotojas ar vežėjas turės pateikti baigtą pildyti CHED-PP dokumentą Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (toliau – muitinė) pareigūnui, kad būtų vykdomos tolesnės muitinės procedūros.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6A3C7C36CD07/TAIS_364670
Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymas  Lietuvos Respublikos fitosanitarijos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-611/1K-207 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.191C74C996FB
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-611/1K-207 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 3D-611/1K-207 „Dėl Įvežamų į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamų per ją tranzitu augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio tikrinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/SBrndLPfzM
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių Valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas

Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.103713/asr
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas<br/><br/> Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas


Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
1. Tarnybos pareigūnų sprendimai dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams gali būti skundžiami Tarnybos vadovui ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo sprendimo priėmimo.
2. Tarnybos pareigūnų sprendimai dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje, gali būti skundžiami Tarnybos vadovui ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo sprendimo priėmimo.
3. Tarnybos vadovo sprendimai per dešimt dienų gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui.
Pastabos

Raktažodžiai
Augalai, augaliniai produktai, fitosanitarija, Bendrasis sveikatos įvežimo dokumentas augalams ir augaliniams produktams, CHED-PP, sertifikatas.
PAS30326
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems