Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrasX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Pavadinimas
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras
Adresas
Vinco Kudirkos g. 18-1, LT-03105 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 26 60620
Faksas
+370 5 26 60609
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, pietų pertrauka 12:00 - 13:00
Paslaugos aprašas
Informacijos teikimas ir asmenų konsultavimas

Paslaugos gavėjui teikiama bendroji informacija apie valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (toliau – ŽŪIKVC) veiklos sritis. Paslauga teikiama asmeniui atvykus į ŽŪIKVC būstinę, telefonu, el. paštu, elektroniniu būdu (užpildžius užklausimo formą per ŽŪIKVC interneto svetainę www.vic.lt, socialiniame tinkle www.facebook.com).

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Būnant ūkininku; Norint gauti pažymą; Keičiant gyvenamąją vietą; Kita; Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Suteikta bendra informacija apie ŽŪIKVC veiklos sritis.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo, atvykęs į ŽŪIKVC būstinę tvarkyti dokumentus, susijusius su ŽŪIKVC administruojamais registrais, turi pateikti fizinio asmens dokumentą arba juridinio asmens registravimo dokumentą, prašymą, esant poreikiui – žemės nuosavybę patvirtinančius dokumentus, kt. dokumentus. Jei į ŽŪIKVC atvykęs asmuo užsako parengti pažymą, užtenka pateikti prašymą ir asmens arba juridinio asmens registravimo dokumentą. Jei asmuo į ŽŪIKVC kreipiasi telefonu, el. paštu arba elektroniniu būdu, jis, esant poreikiui, turi pasakyti asmens, valdos arba ūkininko ūkio kodą, juridinio asmens registravimo dokumento numerį arba kt. informaciją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas
Nuoroda į formą
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
  Nėra aprašymo
Nėra aprašymo
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Dokumentų valdymo skyrius
Pareigos: Vyr. specialistas
Telefonas: +37052660620
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052660609
El. paštas: pagalba@vic.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas paskambina telefono nr. +370 266 0620, apsilanko įmonėje arba kreipiasi el.paštu pagalba@vic.lt.
2. Paslaugos gavėjas pasirenka būsimo apsilankymo įmonėje datą ir laiką.
3. Paslaugos gavėjas informuoja atsakingą asmenį kokios paslaugos jam reikia.
4. Atsakingas asmuo suteikia paslaugos gavėjui jam reikalingą informaciją.
5. ŽŪIKVC apsilankę asmenys užregistruojami elektroniniame lankytojų registre.
6. Atveju, kai užklausimas siunčiamas el. paštu arba paslaugos gavėjas kreipiasi telefonu, atsakingas asmuo užregistruoja paslaugos gavėjo užklausą tam skirtoje programoje.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Administracinė paslauga teikiama asmeniui atvykus į ŽŪIKVC būstinę, telefonu, el. paštu, elektroniniu būdu (ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt, socialiniame tinkle www.facebook.com).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia internetinę užklausimų formą ŽŪIKVC interneto svetainėje.
2. Paslaugos gavėjui pateikiamas informacinis pranešimas apie sėkmingai / nesėkmingai įvykdytą užklausimą.
3. Paslaugos gavėjas gauna atsakymą el. paštu, prireikus, kitu nurodytu būdu.
4. Atsakingas asmuo užregistruoja paslaugos gavėjo užklausą tam skirtoje programoje.
5. Paslaugos gavėjas pateikia užklausimą socialiniame tinkle www.facebook.com.
6. Paslaugos gavėjas gauna atsakymą nurodytu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos standartai: LST ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015, LST ISO/IEC 27001:2013, ŽŪIKVC Dokumentų valdymo skyriaus nuostatai, ŽŪIKVC veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
Nuoroda http://www.lsd.lt, http://www.vic.lt/struktura_ir_kontaktai/strukturiniai-padaliniai/dokumentu-valdymo-skyrius/, http://www.vic.lt/teises-aktai/
Lietuvos standartai: LST ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015, LST ISO/IEC 27001:2013, ŽŪIKVC Dokumentų valdymo skyriaus nuostatai, ŽŪIKVC veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Lietuvos standartai: LST ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015, LST ISO/IEC 27001:2013, ŽŪIKVC Dokumentų valdymo skyriaus nuostatai, ŽŪIKVC veiklą reglamentuojantys teisės aktai.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/asr
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/QwCYWKrpeY
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/asr
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pastabos
ŽŪIKVC tvarkomų registrų informacija apie ūkininkus yra konfidenciali ir tretiesiems asmenims neteikiama. Kitais atvejais reikia turėti asmenų sutikimus. Informacija teikiama tik institucijoms jų funkcijoms vykdyti. Dėl oficialiai nepublikuojamų statistinių duomenų gavimo būtina pateikti raštišką paklausimą.
Raktažodžiai
Žemės ūkis, žemės ūkio informacija arba informacija apie žemės ūkį, žemės ūkio naudmenų deklaravimas, žemės ūkio valda, ūkininko ūkis, ūkiniai gyvūnai, gyvūnų augintiniai, ausų įsagai, žemės ūkio technika, pienas, arkliai, ūkininkas, pažyma, registras, galvijo pasas, arklio pasas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas paskambina telefono nr. +370 266 0620, apsilanko įmonėje arba kreipiasi el.paštu pagalba@vic.lt.
2. Paslaugos gavėjas pasirenka būsimo apsilankymo įmonėje datą ir laiką.
3. Paslaugos gavėjas informuoja atsakingą asmenį kokios paslaugos jam reikia.
4. Atsakingas asmuo suteikia paslaugos gavėjui jam reikalingą informaciją.
5. ŽŪIKVC apsilankę asmenys užregistruojami elektroniniame lankytojų registre.
6. Atveju, kai užklausimas siunčiamas el. paštu arba paslaugos gavėjas kreipiasi telefonu, atsakingas asmuo užregistruoja paslaugos gavėjo užklausą tam skirtoje programoje.
PAS3351
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-05-29
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems