Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Zarasų rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Adresas
Zarasų m., Sėlių a. 22
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 3 85 37155
Fakso nr.
+370 3 85 37172
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Bičių laikytojų paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Paraiškas gauti paramai už papildomą bičių maitinimą priima Savivaldybės administracijos Kaimo plėtros skyrius ir skyriaus specialistai seniūnijose. Paraiškos priimamos kiekvienais metais nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. imtinai pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą. Pavėlavus, dėl force majeure aplinkybių, (pateikia vėlavimą pateisinančius dokumentus) paraiškos gali būti priimamos iki rugsėjo 29 d. Paraiška formuojama Žemės ūkio ir kaimo verslo registro Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinės sistemos portale, tiesiogiai atvykus bičių laikytojui ar jo įgaliotam atstovui į Kaimo plėtros skyriaus 320 kab. Sėlių a.22, Zarasai arba pas specialistus seniūnijose.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė; Parama veiklos vykdymui (ES ir kita)
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

 Pateikta paraiška paramai gauti už papildomą bičių maitinimą


Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kaimo plėtros skyriaus darbuotojui pateikiami dokumentai:
1.Bičių laikytojo tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Jei duomenis teikia įgaliotas asmuo, įgaliojimą patvirtinantis dokumentas.
3. Išlaidų apmokėjimo dokumentų sąrašas.
4. Išlaidų apmokėjimo dokumentai (pinigų priėmimo kvitas, kasos aparato kvitas, sąskaita faktūra ar kt.).
5. Ekologinės gamybos ūkio sertifikatas jeigu bitynui šis statusas suteiktas.
6. Laisvos formos prašymas, jei kreipiasi pavėluotai dėl force majeure atvejo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irmina Juškėnienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37038537184
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37038537172
El. paštas: irmina.juskeniene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audrutė Saulienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Antalieptės seniūnijoje
Telefonas: +37038557250
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrute.sauliene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Kačiulienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Antazavės seniūnijoje
Telefonas: +37038536759
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.kaciuliene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vytautas Budrys
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnysis specialistas Degučių seniūnijoje
Telefonas: +37038531206
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vytautas.budrys@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Edita Šakalienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Dusetų seniūnijoje
Telefonas: +37038556532
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: edita.sakaliene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Zita Buterlevičienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Imbrado seniūnijoje
Telefonas: +37038536328
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zita.buterleviciene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gelmina Budrienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Salako seniūnijoje
Telefonas: +37038531205
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gelmina.budriene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Verseckienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Suvieko seniūnijoje
Telefonas: +37038536237
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.verseckiene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gražina Linkel
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Turmanto seniūnijoje
Telefonas: +37038531207
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: grazina.linkel@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aldona Nastajienė
Pareigos: Kaimo plėtros skyriaus vyresnioji specialistė Zarasų seniūnijoje
Telefonas: +37038537147
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aldona.nastajiene@zarasai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją pas atsakingą darbuotoją Kaimo plėtros skyriuje arba seniūnijose už paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimą, pateikia reikalingus dokumentus, kurie yra sutikrinami ir jei nėra trūkumų, pildoma paraiška. Paraiška pildoma Žemės ūkio ir kaimo verslo registro Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinės sistemos portale. Paraiškoje nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas, bityno numeris, banko sąskaita. Spausdinami 2 paraiškos egzemplioriai, kuriuose pareiškėjas ir Kaimo plėtros skyriaus specialistas savo parašais patvirtina pateiktų duomenų teisingumą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška formuojama http://www.vic.lt/ informacinėje sistemoje. Prie paraiškos pateikiami reikalingi dokumentai. Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo ir paslaugos teikėjo.
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 1 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/KOvWuQDrjs
1.	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07,     Nr. I-533.<br/> 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07, Nr. I-533.

Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
2.	Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas,       1999-06-17, VIII-1234.<br/> 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999-06-17, VIII-1234.

Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
3.	Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“. <br/> 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5BDD88088715
4.	Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio   26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais. <br/> 4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 3D-357 „Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ su pakeitimais.

Pavadinimas 5. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I-564.
Nuoroda http://w.zarasai.lt/paslaugan_lietuvos-respublikos-zemes-ukio-ir-kaimo-verslo-valdu-registro-israso-turgavietems-ir-duomenu-apie-valdos-ekonominio-dydzio-vieneta-edv-isdavimas
5.	Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I-564.<br/> 5. Kaimo plėtros skyriaus nuostatai, patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. I-564.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Paraiška paramai gauti už papildomą bičių maitinimą
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją pas atsakingą darbuotoją Kaimo plėtros skyriuje arba seniūnijose už paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimą, pateikia reikalingus dokumentus, kurie yra sutikrinami ir jei nėra trūkumų, pildoma paraiška. Paraiška pildoma Žemės ūkio ir kaimo verslo registro Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinės sistemos portale. Paraiškoje nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefonas, bityno numeris, banko sąskaita. Spausdinami 2 paraiškos egzemplioriai, kuriuose pareiškėjas ir Kaimo plėtros skyriaus specialistas savo parašais patvirtina pateiktų duomenų teisingumą.
PAS2557
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems