Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Tel. , faksas (8 5) 261 27 07
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052124098
Fakso nr.
+37052612707
Darbo laikas
Nėra duomenų
Paslaugos aprašas
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas taikant Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2012 m. gegužės 22 d Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas liudija, kad atitinkamas biocidinis produktas gali būti tiekiamas į rinką Lietuvoje. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas išduodamas fiziniams ar juridiniams asmenims (toliau – Pareiškėjas), turintiems buveinę Lietuvos Respublikos arba kitų Europos Sąjungos šalių narių teritorijoje. Paraiška pateikiama raštu lietuvių kalba (pareiškėjui žodžiu ar raštu paprašius ir autorizuojančiai įstaigai sutikus, paraiškos dalis gali būti pateikta kitomis kalbomis) vienu iš nurodytų būdų: tiesiogiai atvykus į instituciją, paštu, per pasiuntinį, elektroniniu būdu. Biocidinių produktų autorizacijos liudijimas atiduodamas asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją arba išsiunčiamas paštu (kai liudijimo savininko buveinė ne Lietuvos Respublikoje arba kai liudijimo savininkas to prašo). Administracinės paslaugos tipai: 1. Biocidinio produkto autorizavimas taikant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones. 2. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo pratęsimas pasibaigus autorizacijos liudijimo galiojimo terminui., kai biocidinis produktas buvo autorizuotas taikant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytos pereinamojo laikotarpio priemones. 3. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas, autorizavus biocidinį produktą, panašų į to paties pareiškėjo jau autorizuotą biocidinį produktą, kai buvo taikomos Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės. 4. Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo išdavimas, pakeitus biocidinio produkto autorizacijos sąlygas, kai biocidinis produktas autorizuotas taikant Reglamente (ES) Nr. 512/2012 nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams; Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraišką autorizuoti biocidinį produktą, taikant Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytas pereinamojo laikotarpio priemones, sudaro:
1) prašymas autorizuoti biocidinį produktą;
2) autorizuojant biocidinį produktą:
a) produkto dosjė, sudaryta pagal Preparatų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 1 priedas);
b). veikliosios medžiagos dosjė, sudaryta pagal Veikliųjų medžiagų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 2 priedas);
3) kitam pareiškėjui autorizuojant panašų biocidinį produktą – sutikimo raštas;
4) etiketės ir naudojimo instrukcijos projektai lietuvių kalba.

2. Paraišką pratęsti biocidinio produkto, autorizuoto taikant Reglamente (ES) Nr.528/2012 nurodytas pereinamąsias priemones, sudaro:
1) prašymas autorizuoti biocidinį produktą;
2) autorizuojant biocidinį produktą:
a) produkto dosjė, sudaryta pagal Preparatų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 1 priedas);
b) veikliosios medžiagos dosjė, sudaryta pagal Veikliųjų medžiagų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 2 priedas);
3) kitam pareiškėjui autorizuojant panašų biocidinį produktą – sutikimo raštas;
4) etiketės ir naudojimo instrukcijos projektai lietuvių kalba.
2–3 punktuose nurodytų duomenų, kurie jau buvo pateikti anksčiau autorizuojant, biocidinį produktą, pakartotinai pateikti nereikia.

3. Paraišką autorizuoti biocidinį produktą, panašų į to paties pareiškėjo jau autorizuotą biocidinį produktą, kai buvo taikomos Reglamente (ES) Nr. 528/2012 nurodytos pereinamojo laikotarpio priemonės, sudaro:
1) prašymas autorizuoti biocidinį produktą;
2) autorizuojant biocidinį produktą:
a) produkto dosjė, sudaryta pagal Preparatų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 1 priedas);
b) veikliosios medžiagos dosjė, sudaryta pagal Veikliųjų medžiagų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 2 priedas);
3) etiketės ir naudojimo instrukcijos projektai lietuvių kalba.
2. punkte nurodytų duomenų, kurie buvo pateikti autorizuojant panašų biocidinį produktą, pakartotinai pateikti nereikia.

4. Paraišką pakeisti biocidinio produkto autorizacijos sąlygas sudaro:
1) prašymas pakeisti biocidinio produkto autorizacijos sąlygas;
2) keičiant autorizacijos sąlygas:
a) produkto dosjė, sudaryta pagal Produktų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 1 priedas);
b) veikliosios medžiagos dosjė, sudaryta pagal Veikliųjų medžiagų dosjė reikalavimus (Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių 2 priedas);
3) etiketės ir naudojimo instrukcijos projektai lietuvių kalba.
2 punkte nurodytų duomenų, kurie buvo pateikti autorizuojant biocidinį produktą, pakartotinai pateikti nereikia.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5792
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB DNB bankas LT744010051001324763
AB SEB bankas LT057044060007887175
AB Šiaulių bankas LT327180000000141038
Danske Bank A/S Lietuvos filialas LT747400000008723870
Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius LT122140030002680220
Swedbank, AB LT247300010112394300
UAB Medicinos bankas LT427230000000120025
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Saulius Majus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamentas
Pareigos: Produktų vertinimo skyriaus vedėjas
Telefonas: +37052780682
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: saulius.majus@nvsc.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinųjų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo pateikia laisva forma užpildytą prašymą, nurodant asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir prašymo tikslą. Prašyme taip pat nurodomi pridedami dokumentai.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Būtinųjų veiksmų sekos schema teikiant administracinę paslaugą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas Nr. 528/2012)
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32012R0528
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas Nr. 528/2012) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas Nr. 528/2012)
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 334/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo dėl tam tikrų patekimo į rinką sąlygų EEE
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0334
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 334/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo dėl tam tikrų patekimo į rinką sąlygų EEE  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 334/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo dėl tam tikrų patekimo į rinką sąlygų EEE
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.109.01.0004.01.LIT&toc=OJ:L:2013:109:TOC
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 354/2013 dėl pakeitimų, susijusių su biocidiniais produktais, autorizuotais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka
Nuoroda http://lt.vlex.com/vid/reglamenta-nustatoma-paa-autorizacijos-434818150
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 564/2013 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.167.01.0017.01.LIT&toc=OJ:L:2013:167:TOC
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 564/2013 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 564/2013 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo
Pavadinimas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 492/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostatos dėl biocidinių produktų autorizacijos liudijimų, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas, galiojimo pratęsimo taisyklių
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2014/492/oj/lit/pdfa1a
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 492/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostatos dėl biocidinių produktų autorizacijos liudijimų, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas, galiojimo pratęsimo taisyklių Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 492/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 nuostatos dėl biocidinių produktų autorizacijos liudijimų, kuriems taikomas abipusio pripažinimo principas, galiojimo pratęsimo taisyklių
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1802 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka
Nuoroda http://publications.europa.eu/resource/cellar/f22079bb-9040-11e6-ba36-01aa75ed71a1.0014.01/DOC_1
Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1802 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1802 kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 414/2013, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nustatoma tokių pačių biocidinių produktų autorizacijos liudijimų išdavimo tvarka
Pavadinimas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/698, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. rugpjūčio 4 d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32017R0698
Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/698, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. rugpjūčio 4 d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/698, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. rugpjūčio 4 d. Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1062/2014 dėl visų esamų veikliųjų medžiagų, kurių yra Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo nurodytuose biocidiniuose produktuose, sistemingo tyrimo darbo programos
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL, 2004, L 104)
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32004R0648
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL, 2004, L 104) Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL, 2004, L 104)
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32008R1272
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:lt:PDF
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB
Pavadinimas Komisijos sprendimai dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32010D0675
Komisijos sprendimai dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus Komisijos sprendimai dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/397/ES, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad difetialoną ir difenakumą galima naudoti 14-o tipo biocidiniuose produktuose, galiojimo pabaigos data
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32014D0397
Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/397/ES, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad difetialoną ir difenakumą galima naudoti 14-o tipo biocidiniuose produktuose, galiojimo pabaigos data Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/397/ES, kuriuo nukeliama patvirtinimo, kad difetialoną ir difenakumą galima naudoti 14-o tipo biocidiniuose produktuose, galiojimo pabaigos data
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/402/ES dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.188.01.0085.01.LIT&toc=OJ:L:2014:188:TOC
Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/402/ES dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/402/ES dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/756/ES dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC ir propikonazolio, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.311.01.0069.01.LIT&toc=OJ:L:2014:311:TOC
Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/756/ES  dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC ir propikonazolio, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/756/ES dėl biocidinių produktų, kurių sudėtyje yra IPBC ir propikonazolio, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/757/ES dėl biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.311.01.0072.01.LIT&toc=OJ:L:2014:311:TOC
Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/757/ES  dėl biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/757/ES dėl biocidinio produkto, kurio sudėtyje yra IPBC, autorizacijos apribojimų, apie kuriuos pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Pavadinimas Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/758/ES, kuriuo atmetamas atsisakymas išduoti autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui, apie kurį pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.311.01.0075.01.LIT&toc=OJ:L:2014:311:TOC
Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/758/ES, kuriuo atmetamas atsisakymas išduoti autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui, apie kurį pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/758/ES, kuriuo atmetamas atsisakymas išduoti autorizacijos liudijimą biocidiniam produktui, apie kurį pranešė Vokietija pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr.686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo"
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58B15DCB1CF8
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr.686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo" Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr.686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo"
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.58B15DCB1CF8/PFhgBmaEBx
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 686 „Dėl 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo įgyvendinimo“ pakeitimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A629A227788/wMpZWcROmd
Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.09D6A58CD779/YBYiaRZZND
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V-289 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 421 „Dėl biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/xyUFIuHOYZ
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas galioja 5 metus (jei veikliųjų medžiagų peržiūros programoje nenurodyti kiti terminai).

NVSC prie SAM panaikina biocidinio produkto autorizacijos liudijimo galiojimą, jeigu:
- biocidinis produktas nebeatitinka visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų) ir kitų teisės aktų (biocidinio produkto veiklioji medžiaga išbraukiama iš Veikliųjų medžiagų peržiūros programos atitinkamais Komisijos sprendimais) reikalavimų;
- biocidinio produkto dosjė, kurios duomenų ekspertizės išvadomis remtasi autorizuojant biocidinį produktą, pateikti neteisingi duomenys;
- prašo pareiškėjas, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas.
NVSC prie SAM ne vėliau kaip prieš 2 savaites raštu informuoja asmenį, kuriam išduotas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, apie liudijimo galiojimo panaikinimo priežastis.
NVSC prie SAM, panaikinęs biocidinio produkto autorizacijos liudijimo galiojimą, nustato terminą, per kurį turi būti baigtas jau patiekto į rinką biocidinio produkto laikymas, prekyba ir naudojimas arba jis turi būti surinktas kaip atliekos.

Paslaugą teikia tik NVSC prie SAM Vilniaus departamento Produktų vertinimo skyrius. NVSC prie SAM Vilniaus departamento skyriai rajonuose bei kiti NVSC prie SAM departamentai šios paslaugos neteikia.
Raktažodžiai
biocidinis produktas, autorizacija, liudijimas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS32048
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems