Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
Telefonas
+37044398204
Faksas
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Būsto (aplinkos) pritaikymas neįgaliųjų poreikiams.
Asmenų prašymai pateikiami tiesiogiai asmeniui atvykus į Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių, raštu, užpildyti pagal administracinių paslaugų teikimo aprašymuose nurodytą prašymų pateikimo tvarką ir formas.
Būsto (aplinkos) pritaikymas, tai būsto minimalus pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas erdves.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pritaikytas būstas neįgaliam asmeniui
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
Techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas paraplegikui (tetraplegikui); elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo vežimėlis) – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai;
Kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) – vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.“
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Prie prašymo reikia pateikti šiuos asmens teisę į būsto pritaikymą neįgaliajam patvirtinančius dokumentus:
1. neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį;
2. išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones;
3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
4. mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys);
5. buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopiją, jei šiuos dokumentus pareiškėjas turi;
6. būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas,arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas;
7. laisvos formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus kai prašoma pritaikyti socialinį būstą). Pareiškėjas šio patvirtinimo neteikia, jei jis yra prašomo pritaikyti būsto savininkas.
8. kita pareiškėjui svarbi informacija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilija Gureckienė
Pareigos: vyr.specialistė
Telefonas: 844390147
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilija.gureckiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Administracinė paslauga yra galutinė.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-137 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., Nr. 2013, Nr. 34-1676);
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. A1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-137 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., Nr. 2013, Nr. 77-3909);
Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53–1898; 2010, Nr. 52-2582), reikalavimus. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. A1-916 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=296634&p_query=&p_tr2=
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-137 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., Nr. 2013, Nr. 34-1676);<br/>Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. A1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-137 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., Nr. 2013, Nr. 77-3909);<br/>Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53–1898; 2010, Nr. 52-2582), reikalavimus.  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. A1-916 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymas Nr. A1-137 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., Nr. 2013, Nr. 34-1676);
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. A1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-137 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems finansavimo 2013-2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., Nr. 2013, Nr. 77-3909);
Statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 (Žin., 2001, Nr. 53–1898; 2010, Nr. 52-2582), reikalavimus. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. balandžio 25 d. įsakymas Nr. A1-916 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Administracinė paslauga yra galutinė.
PAS6777
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems