Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Biržų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Biržų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Biržų rajono savivaldybė
Adresas
Vytauto g. 38, Biržai
Adresas internete
Telefonas
+370 4 50 43155
Faksas
+370 4 50 43134
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas
Prašymai gali būti pateikti asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu arba per įstatymų nustatyta tvarka įgaliotą atstovą. Asmenys, pateikdami prašymus elektroniniu būdu, prašymų formas gali pildyti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į savivaldybės socialinį būstą, iš dalies kompensuojamas būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokestis.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Nustatytos formos prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas..
3. Asmens (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija (-os) už praėjusius kalendorinius metus.
4. Pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) deklaruotą gyvenamąją vietą.
5. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie asmens (šeimos) nuosavybės teise turimą ir turėtą 5 metų laikotarpiu nekilnojamąjį turtą su įvertinta vidutine rinkos kaina.
6. Neįgalumą, likusio be tėvų globos asmens statusą patvirtinantys dokumentai, pažyma iš gydymo įstaigos, jei asmuo serga lėtinės ligos, įrašytos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.
7. Ne trumpiau kaip vieniems metams sudaryta būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartis, įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nėra duomenų
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimą turi asmenys ir šeimos, kurių:
1. gyvenamoji vieta yra Biržų rajono savivaldybės teritorijoje;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas kalendorinių metų turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:
2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 32 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;
2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;
2.3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam šeimos nariui – 19 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;
3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procento, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba 14 kv. m, jei šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos sunkia forma;
4. yra įrašyti į vieną iš sąrašų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti;
5. pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybei) priklausantį tinkamą būstą, esantį Biržų rajono savivaldybės teritorijoje.
Siūlymas pasinaudoti kompensacija asmenims ir šeimoms, įrašytiems į vieną iš sąrašų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, teikiamas laikantis eiliškumo sąrašuose.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e944ee00600111e4bad5c03f56793630
Lietuvos Respublikos  paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti  įstatymas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
Pavadinimas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T-163 "Dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Nuoroda http://www.birzai.lt/index.php?1229979726
Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T-163  Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T-163 "Dėl būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Nėra duomenų
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimą turi asmenys ir šeimos, kurių:
1. gyvenamoji vieta yra Biržų rajono savivaldybės teritorijoje;
2. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas kalendorinių metų turtas (įskaitant gautas pajamas) neviršija šių dydžių:
2.1. asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 32 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;
2.2. dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 63 VRP dydžių ir turtas – 112 VRP dydžių;
2.3. keturių ir daugiau asmenų šeimos grynosios metinės pajamos vienam šeimos nariui – 19 VRP dydžių ir turtas – 56 VRP dydžių;
3. neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procento, arba nuosavybės teise turimo būsto naudingas plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kv. m arba 14 kv. m, jei šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis lėtinės ligos sunkia forma;
4. yra įrašyti į vieną iš sąrašų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti;
5. pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybei) priklausantį tinkamą būstą, esantį Biržų rajono savivaldybės teritorijoje.
Siūlymas pasinaudoti kompensacija asmenims ir šeimoms, įrašytiems į vieną iš sąrašų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, teikiamas laikantis eiliškumo sąrašuose.
PAS31359
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-01-18
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems