Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Zarasų rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Zarasų rajono savivaldybės administracija
Adresas
Zarasų m., Sėlių a. 22
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 3 85 37155
Faksas
+370 3 85 37172
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam nustatytas:

1)       specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

2)       specialusis techninės pagalbos priemonių - bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio – poreikis;

3)       specialusis techninės pagalbos priemonių – kitų, -poreikis;

4)       specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos)pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios.

Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar gyvenamosios vietos savivaldybės socialinis darbuotojas. Prašymą pritaikyti būstą galima pateikti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (Savanorių g. 2, 32109 Zarasai, 2 a. 3 kab.) ar socialiniams darbuotojams seniūnijose raštu arba elektroniniu būdu. Elektroninėmis priemonėmis teikiamas Prašymas turi būti pasirašytas saugiu pareiškėjo elektroniniu parašu arba pareiškėjo asmens tapatybė turi būti patvirtinta kitais saugiais būdais (pvz. per elektroninę bankininkystę). Sprendimą dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 10 metų nuo paskutinio sprendimo pritaikyti neįgaliojo būstą priėmimo dienos, neįgaliesiems, kuriems buvo skirtas laiptų kopiklis arba kurių amžius Prašymo nagrinėjimo komisijos posėdyje dieną buvo nuo 7 iki 24 metų, tikslingumo priima komisija savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Pareiškėjas informuojamas raštu per 10 darbo dienų nuo sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos prašyme nurodytu būdu.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Būstas pritaikytas neįgaliajam.


Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Laisvos formos prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją ir teisėtą atstovavimą patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymą teikia atstovaujantis asmuo).
3. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją.
4. Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys).
5. Išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), jei neįgaliajam yra paskirtos dializės procedūros.
5. Buto inventorinės bylos kopiją (jei prašoma pritaikyti butą).
6. Neįgaliojo rašytinį sutikimą naudoti jo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymu.
7. Būsto savininko (bendraturčių, jei yra) rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti asmeniui, kuris nėra šio būsto savininkas arba prašoma pritaikyti bendrabučių bendro naudojimo patalpas( bei patvirtinimą, kai būstas nėra nuomojamas (išskyrus, kai prašoma pritaikyti socialinį būstą).
8. Banko ar kitos kredito įstaigos (jei būstas įkeistas bankui ar kitai kredito įstaigai) rašytinės formos sutikimą leisti pritaikyti būstą.
9. Kitą pareiškėjui svarbią informaciją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valerija Ragėnienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji spcialistė
Telefonas: +370 385 30 738
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 385 37 172
El. paštas: valerija. rageniene@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Sandra Kiliuvienė
Pareigos: Antalieptės seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37068262725
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: soc.antaliepte@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aldona Sadelskienė
Pareigos: Antazavės seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37061227921
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: soc.antazave@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Neringa Šimkūnienė
Pareigos: Degučių seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37069859668
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: soc.deguciai@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Diana Geniuš Žaržojienė
Pareigos: Dusetų seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37061656970
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: soc.dusetos@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nelia Valentinavičienė
Pareigos: Imbrado seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37067838296
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: soc.imbradas@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Neringa Šimkūnienė
Pareigos: Salako seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37061590473
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: soc.salakas@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Lesmanavičiūtė
Pareigos: Turmanto seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37061532891
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vitalija.lesmanaviciute@zarasai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Migle Gudelienė
Pareigos: Zarasų seniūnijos socialinio darbo specialistė
Telefonas: +37067130803
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: migle.gudeliene@zarasai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pateikiamas prašymas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma pateikta prie paslaugos aprašymo *.docx formatu
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/KOvWuQDrjs
1.	Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.<br/> 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994 m. liepos 7 d., Nr. I-533.

Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
2.	Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.<br/> 2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, 1999 m. birželio 17 d. Nr. VIII-1234.

Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 207-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 207-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.<br/> 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 207-08-22 nutarimas Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Pavadinimas 4. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas,
patvirtintas 2019 m. vasario 19 d. Socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/25069bc035df11e99595d005d42b863e
4.	Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas,<br/>patvirtintas 2019 m. vasario 19 d.  Socialinės apsaugos ir darbo<br/>ministro įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.<br/><br/> 4. Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašas,
patvirtintas 2019 m. vasario 19 d. Socialinės apsaugos ir darbo
ministro įsakymu Nr. A1-103 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Pastabos
Pasinaudojant programa „Parama“ gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą
gyvenamąją vietą, šeimyninę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir jos teritorinių skyrių- apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas ( www.sodra.lt).
3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos(www.ndnt.lt).
4. Registro centro, (www.registrucentras.lt).
Raktažodžiai
Būsto pritaikymas neįgaliajam.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
PAS3002
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-05
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems