Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas


Būsto pritaikymas, tai
būsto minimalus pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant
neįgaliesiems su judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimais neprieinamas
erdves. Būstas gali būti pritaikomas neįgaliajam, kuriam teisės aktų nustatyta
tvarka yra nustatytas:

   1. Specialusis nuolatinės slaugos poreikis – labai ryškūs
judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

   2. Techninės pagalbos neįgaliesiems priemonių poreikis (aktyvaus
tipo neįgaliojo vežimėlis; neįgaliojo vežimėlis, skirtas paraplegikui
(tetraplegikui); elektrinis vežimėlis, skuteris ar kito tipo neįgaliojo
vežimėlis) – ryškūs judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.

   3. Kitų, nei nurodyta 2 punkte, techninės pagalbos
neįgaliesiems priemonių poreikis (vaikštynės, ramentai ir pan.) –
vidutiniai judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimai.


Prašymas teikiamas
raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės
administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamąjį  Stoties g. 18
,
89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į
seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos
teikėjo elektroniniu adresu   vilija.gureckiene@mazeikiai.lt
,  jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją ar  per E. pristatymo informacinę sistemą.

       Visus iki einamų metų balandžio 1
d. gautus laisvos formos prašymus ir kitus prie prašymo asmens ir Savivaldybės
administracijos pridėtus dokumentus svarsto Būsto pritaikymo neįgaliesiems
komisija. Vadovaujantis teisės aktuose nurodytais reikalavimais, komisija
nustato būsto pritaikymo poreikį arba prašymą atmeta. Pagal skirtas lėšas iš
valstybės ir savivaldybės biudžetų, patvirtina einamaisiais metais numatomų
finansuoti būstų sąrašą ir organizuoja būstų pritaikymo neįgaliesiems darbus. 

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Socialinės apsaugos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Neįgalumo atveju
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Vykdomos būsto pritaikymo poreikiams procedūros arba pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl prašymo netenkinimo ar papildomų dokumentų pateikimo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Laisvos formos prašymą pritaikyti būstą gali pateikti asmuo, turintis judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, arba tokiam asmeniui atstovaujantys asmenys – tėvai, vaikai, globėjai (rūpintojai), sutuoktinis ar socialinis darbuotojas (toliau – pareiškėjas). Prašyme taip pat pažymima, kad pareiškėjas sutinka leisti savivaldybės administracijai naudoti neįgaliojo asmens duomenis, susijusius su būsto pritaikymo organizavimu. Prie prašymo reikia pateikti šiuos asmens teisę į būsto pritaikymą neįgaliajam patvirtinančius dokumentus:
1. Neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo arba darbingumo lygį.
2. Išrašą ar jo kopiją iš asmens medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a), jei neįgalusis yra pats įsigijęs techninės pagalbos neįgaliesiems priemones.
3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
4. Mokinio ar studento pažymėjimo kopiją (teikia besimokantys asmenys).
5. Buto ar namo Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylos (inventorinės bylos) kopiją, jei šiuos dokumentus pareiškėjas turi.
6. Būsto savininko rašytinį laisvos formos sutikimą leisti pritaikyti būstą, kai prašoma pritaikyti būstą neįgaliajam, kuris nėra šio būsto savininkas, arba daugumos savininkų sutikimą, kai prašoma pritaikyti bendro naudojimo patalpas.
7. Laisvos formos rašytinį pareiškėjo patvirtinimą, kad būstas nėra nuomojamas (išskyrus kai prašoma pritaikyti socialinį būstą). Pareiškėjas šio patvirtinimo neteikia, jei jis yra prašomo pritaikyti būsto savininkas.
8. Kita pareiškėjui svarbi informacija.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilija Gureckienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
Telefonas: +37044390142
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilija.gureckiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Priimamas ir registruojamas prašymas;
2. Patikrinama prašymą teikiančio asmens tapatybė.
3. Įvertinami pateikti dokumentai, išnagrinėjamas prašymas ir priimamas sprendimas (patenkinti prašymą arba atmesti).
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamąjį Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu vilija.gureckienė@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjui suteikiama informacija apie priimtą sprendimą tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas dėl būsto pritaikymo
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Per 20 darbo dienų nustatomas būsto pritaikymo poreikis. Pareiškėjo konsultavimas dokumentų priėmimas, registravimas, tikrinimas, komisijos sušaukimas, poreikio įvertinimas, viešieji pirkimai, darbai.
Pagal skirtas lėšas iš valstybės ir savivaldybės biudžetų, patvirtinamas einamaisiais metais numatomų finansuoti būstų sąrašą ir organizuojami būsto pritaikymo neįgaliesiems darbai. Tai gali tęstis visus einamuosius metus.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73
Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460  Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016–2018 metais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. A1-460
Pavadinimas Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3C24C4CAE7B1
Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317  Statybos techninių reikalavimų reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317
Pavadinimas Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. A1-2036 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/3f14bae03f6811e58568ed613eb39a73
Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. A1-2036 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“   Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2016 m. spalio 17 d. įsakymas Nr. A1-2036 „Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Būsto pritaikymas neįgaliesiems
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.docx schema.docx
Pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti.
Paslaugos teikimo žingsniai:
1. Priimamas ir registruojamas prašymas;
2. Patikrinama prašymą teikiančio asmens tapatybė.
3. Įvertinami pateikti dokumentai, išnagrinėjamas prašymas ir priimamas sprendimas (patenkinti prašymą arba atmesti).
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus priimamąjį Stoties g. 18, 89226 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį (kreipiantis į seniūniją – atitinkamos seniūnijos adresu), elektroniniais ryšiais paslaugos teikėjo elektroniniu adresu vilija.gureckienė@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjui suteikiama informacija apie priimtą sprendimą tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui prašyme nurodytu būdu: registruotu laišku ar per E. pristatymo informacinę sistemą.
PAS3002
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-22
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems