Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratorių skyrimas/keitimas
Paslauga apima daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pasirinkto ir (ar) savivaldybės vykdomosios institucijos paskirto bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo/keitimo tvarką.

Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės įgaliotoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Administruojamų namų butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti sprendimą pakeisti esamą administratorių. Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai (jų valia sužinoma organizuojant balsavimas raštu, arba šaukiant susirinkimą). Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija.

Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba per E. pristatymo sistemą
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Komunalinio ūkio ir aplinkos tvarkymo paslaugos; Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Skiriamas/keičiamas bendrosios nuosavybės administratorius.

Pateikiamas raštas dėl bendrosios nuosavybės administratorius neskyrimo/nekeitimo..
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Prašyme išreiškiamas pageidavimas pradėti procedūras dėl bendrosios nuosavybės administratoriaus skyrimo/keitimo
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Inga Leščinskienė
Pareigos: Turto valdymo skyrius vyr. specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065540211
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.lescinskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Laima Akavickienė
Pareigos: Turto valdymo skyrius vyr. specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37069947192
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: laima.akavickiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Paslaugos gavėjui konsultacinio pobūdžio raštas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas skirti/keisti bendrosios nuosavybės administratorių.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai.

Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8A39C83848CB
 Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas  Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0EC89509170B
  Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.  Lietuvos Respublikos daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.
Pavadinimas Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.3C888BB3A723
 Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603.  Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2013 m. birželio 20 d. Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo tvarkos patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.293CC2F7ECBA
 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2013 m. birželio 20 d. Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo tvarkos patvirtinimo“.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas 2013 m. birželio 20 d. Nr. 567 „Dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo tvarkos patvirtinimo“.
Pavadinimas Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-560
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.224CBF117E94
Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas,  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-560 Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. D1-560
Pastabos
Vienpusės sąveikos lygis.
Daugiabučiams gyvenamiesiems namams (trijų ir daugiau butų), kurių butų ir kitų patalpų savininkai nėra įsteigę daugiabučių namų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties namui prižiūrėti, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 – 4.85 straipsniais, Savivaldybės įgaliotoji institucija skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Administruojamų namų butų ir kitų patalpų savininkai gali priimti sprendimą pakeisti esamą administratorių. Sprendimą dėl administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai. Jei savininkai nepasirenka administratoriaus, tokį sprendimą priima savivaldybės vykdomoji institucija.
Administracinė paslauga yra galutinė. Administratorius skiriamas/keičiamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu per 20 darbo dienų nuo butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu ar susirinkimo arba per 20 darbo dienų nuo pakartotinio butų ir patalpų savininkų balsavimo raštu ar jų susirinkimo, jeigu pirmasis butų ir kitų patalpų savininkų balsavimas raštu ar jų susirinkimas neįvyko.
Raktažodžiai
Bendrijos steigimas, daugiabučių, reorganizavimas.
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
administratoriu-skyrimas-veiksmu-seka.docx administratoriu-skyrimas-veiksmu-seka.docx
Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administraciją 107 kab., Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais Savivaldybės administracijos oficialiu elektroninio pašto adresu savivaldybe@mazeikiai.lt , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.

Paslaugos gavėjui konsultacinio pobūdžio raštas įteikiamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu arba per E. pristatymo sistemą
PAS5738
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-01-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems