Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
Centrinės institucijos funkcijų vykdymas pagal 2007 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo ir Europos tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių


Centrinės institucijos funkcijų vykdymas dalyje dėl jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolių išieškojimo ES valstybėse narėse pagal:


1. 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje;


2. 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo.


Centrinės institucijos funkcijas vykdo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – Fondo valdybos) Mažeikių skyrius. Centrinė institucija teikia paslaugas kaip siunčiamoji institucija:


1. padeda Lietuvoje gyvenantiems asmenims, dėl kurių ar jų atstovaujamų asmenų yra priimtas teismo sprendimas užpildyti nustatytos formos prašymus ir susijusius dokumentus, skirtus padėti dėl jaunesnių nei 21 metų asmenų išieškoti išlaikymo prievoles iš skolininko, esančio kitoje šalyje (Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Lenkija, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija, JAV, Ukraina, Turkija, Norvegija, Kazachstanas, Brazilija, Albanija, Bosnija ir Herzogovina, Baltarusija), juos priima ir persiunčia atitinkamos valstybės centrinei institucijai.


2. padeda Lietuvoje gyvenantiems asmenims, kurie ar kurių atstovaujami asmenys siekia prisiteisti išlaikymą iš skolininko, esančio kitoje šalyje (Airija, Austrija Belgija, Bulgarija, Čekija, Vokietija, Estija, Graikija, Ispanija, Prancūzija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Lenkija, Vengrija, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Rumunija, Slovėnija, Slovakija, Suomija, Švedija, JAV, Ukraina, Turkija, Norvegija, Kazachstanas, Brazilija, Albanija, Bosnija ir Herzogovina), juos priima ir persiunčia atitinkamos valstybės centrinei institucijai.


3. informuoja asmenį, kurio prašymas persiųstas į kitą valstybę, apie toje valstybėje atliktus veiksmus.


Kitų valstybių centrinėms institucijoms adresuotus pareiškėjų prašymus, kurie yra susiję su jaunesnių kaip 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, padeda užpildyti ir priima Fondo valdybos teritoriniai skyriai. Galima kreiptis šiais klausimais:


  • Dėl teismų priimtų teismo sprendimų pripažinimo ir paskelbimo vykdytinu, vykdymo ar pakeitimo;
  • Dėl teismų sprendimų priėmimo kitose ES valstybėse.


 


Centrinė institucija teikia paslaugas kaip gaunančioji institucija priima iš kitų ES valstybių centrinių institucijų joms pateiktus nustatytos formos asmenų prašymus ir susijusius dokumentus, padeda priteisti, pripažinti teismo sprendimą ir pripažinti jį vykdytinu, išieškoti išlaikymo prievoles dėl jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo iš skolininko, esančio Lietuvos Respublikoje.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita; Vaiko teisių apsauga; Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Vaiko gimimas; Norint gauti socialinę išmoką; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Lietuvoje gyvenantiems asmenims, dėl kurių ar jų atstovaujamų asmenų yra priimtas teismo sprendimas užpildyti nustatytos formos prašymus ir susijusius dokumentus, skirtus padėti dėl jaunesnių nei 21 metų asmenų išieškoti išlaikymo prievoles iš skolininko, esančio kitoje šalyje, padeda pateikti dokumentus bei juos persiunčia atitinkamos valstybės centrinei institucijai.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fondo valdybos teritoriniam skyriui reikia pateikti:
1. jeigu siekiama priteisto išlaikymo įsiskolinimo išieškojimo:
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• Vaiko gimimo liudijimą (jeigu toks dokumentas yra išduotas);
• teismo sprendimo tvirtintą kopiją;
• Lietuvos Respublikos teismo išduotą teismo sprendimo/teisminio susitarimo dėl išlaikymo prievolių išrašą, kai pripažinimo ar paskelbimo vykdytinu procedūra taikoma arba netaikoma su vertimu į valstybės, kurioje gyvena skolininkas, valstybinę kalbą.
• Informaciją apie skolininko mokėtas ir įsiskolintas sumas.
2. jeigu siekiama išlaikymo priteisimo:
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• Vaiko gimimo liudijimą (jeigu toks dokumentas yra išduotas).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://sodra.lt/lt/contacts/showDivision/?id=183
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.68CC8934A031
Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas
Pavadinimas 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32009R0004
2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje
Pavadinimas 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo
Nuoroda http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:7498af17-c643-4643-a64e-9a4b7abbbcd7.0018.02/DOC_2&format=HTML&lang=LT&parentUrn=celex:32011D0432
2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo
Pavadinimas Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl centrinės institucijos funkcijų priskyrimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/23a95f60340a11e881f2ba995b003ed2
Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl centrinės institucijos funkcijų priskyrimo“ Fondo valdybos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-131 „Dėl centrinės institucijos funkcijų priskyrimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2E7C18F61454
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS33682
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-06-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems