Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Biržų rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Biržų rajono savivaldybė
Pavadinimas
Biržų rajono savivaldybė
Adresas
Vytauto g. 38, Biržai
Adresas internete
Telefonas
+370 4 50 43155
Faksas
+370 4 50 43134
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.
Charakteristiką išduoda Savivaldybės administracijos seniūnai savo seniūnijos teritorijoje deklaravusiems gyvenamąją vietą fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administracijos seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai


Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmeniui atvykus į seniūniją arba teikiant prašymą registruotu laišku:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymas pateikiamas įprastu paštu – jo kopiją).
3. Dokumentą (pažymą apie valstybinio socialinio draudimo laikotarpius), įrodantį, kad pareiškėjas šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kad yra individualios įmonės savininkas ir nedirba samdomo darbo.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pačeriaukštės seniūnija Justina Pečiukevičiūtė-Pipynė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045057272
Mobilusis telefonas: +37064506078
Faksas: +37045057272
El. paštas: paceriaukste@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Parovėjos seniūnija Ilona Žvirgždienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045056115
Mobilusis telefonas: +37061007678
Faksas: +37045056199
El. paštas: paroveja@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Širvėnos seniūnija Saulius Eigirdas
Pareigos: Seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37045032584
Mobilusis telefonas: +370 6 79 46202
Faksas: +370 4 50 31880
El. paštas: sirvena@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Pabiržės seniūnija Violeta Morkvėnienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045059136
Mobilusis telefonas: +37064509418
Faksas: +37045059233
El. paštas: pabirze@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nemunėlio Radviliškio seniūnija Kęstutis Jasikas
Pareigos: Seniūno pavaduotojas
Telefonas: +37045055188
Mobilusis telefonas: +37061263569
Faksas: +37045055189
El. paštas: nem.radviliskis@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vabalninko seniūnija Zena Švainauskienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045054246
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045054268
El. paštas: vabalninkas@birzai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Papilio seniūnija Angelė Šaučiūnienė
Pareigos: Seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37045058218
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37045058218
El. paštas: papilys@birzai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į seniūniją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją arba registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.<br/>    Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas.

Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/vKuYhbmvTs
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.<br/> Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas.

Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro1998 m. gruodžio 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.61C2E41484F0/SBTcgbZJBv
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro1998 m. gruodžio 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“.<br/> Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro1998 m. gruodžio 17 įsakymas Nr. 751 „Dėl asmenų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, schematizuotos psichiatrinės apžiūros ir psichikos būklės įvertinimo metodikos patvirtinimo“.

Pavadinimas Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A-81 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/24748a00c43b11e583a295d9366c7ab3
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A-81 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.<br/> Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A-81 „Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Biržų rajono savivaldybės administracijoje taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“.

Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
charakteristika
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į seniūniją arba registruotu laišku.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą išduoti charakteristiką arba atmeta charakteristikos išdavimo prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Paslaugos gavėjas atsiima charakteristiką (arba sprendimą neišduoti charakteristikos) prašyme nurodytu būdu: atvykęs į seniūniją arba registruotu laišku.
PAS2977
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-04-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems