Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 60 48716
Fakso nr.
+370 4 60 48716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
Civilinės metrikacijos skyrius (toliau – CMS) išduoda Lietuvos Respublikos teisingumo ministro nustatytos formos civilinės būklės akto įrašą liudijančius išrašus (toliau – išrašas) bei gimimo, santuokos sudarymo ir mirties įrašų išrašus (Forma A, Forma B ir Forma C) pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos Konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis.
Asmuo į CMS gali kreiptis asmeniškai (adresu Kęstučio g. 19, Palanga), per atstovą arba per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliau – MEPIS), kuri pasiekiama adresu mepis.registrucentras.lt.
Užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai į CMS taip pat gali kreiptis per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (toliau – konsulinė įstaiga).
CMS išrašus išduoda remdamasis civilinės būklės aktų įrašų duomenimis, esančiais Lietuvos Respublikos gyventojų registre.
Išrašai gali būti išduodami gavus pareiškėjo prašymą iš karto po civilinės būklės akto įregistravimo arba bet kada vėliau.
Išrašai, išskyrus gimimo įrašą liudijantį išrašą ir mirties įrašą liudijantį išrašą, išduodami asmeniui, kuriam įrašytas atitinkamas civilinės būklės akto įrašas, taip pat jo atstovui.
Gimimo įrašą liudijantis išrašas išduodamas asmeniui, sulaukusiam 16 metų amžiaus, taip pat, nepriklausomai nuo asmens amžiaus, jo tėvams ir įtėviams. Globojamų asmenų gimimo įrašą liudijantys išrašai išduodami jų atstovams pagal įstatymą.
Mirusio asmens civilinės būklės aktų įrašus liudijantys išrašai išduodami mirusiojo sutuoktiniui, artimiesiems giminaičiams ir įpėdiniams pagal įstatymą ir testamentą.
Administracinė paslauga yra galutinė.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išrašomi ir išduodami civilinės būklės aktų liudijantys išrašai, pažymėjimai, pažymos, įrašų kopijos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
- prašymas raštu;
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- dokumentas, patvirtinantis asmens teisę gauti civilinės būklės akto įrašo nuorašą, kopiją, išrašą.
Jeigu prašymas paduodamas per atstovą, turi būti pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 52825
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ernesta Girininkienė
Pareigos: Civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37046048712
Mobilusis telefonas: +37060216106
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: cms-palanga@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi prašymą, civilinės būklės aktų įrašus tikrina pagal prašyme nurodytus metus. Jeigu nurodytų metų bylose ieškomo įrašo nėra, tikrinami trejų metų iki prašyme nurodyto civilinės būklės akto įregistravimo laiko ir trejų metų bylose po prašyme nurodyto civilinės būklės akto įregistravimo laiko įrašai.
Prireikus iš užsienio valstybių institucijų gauti liudijimus, asmenys į užsienio valstybių institucijas gali kreiptis tiesiogiai arba Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.
Išrašus gali gauti pats asmuo arba jo įgaliotas asmuo.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymo forma.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Prisijungti prie https://mepis.registrucentras.lt/
2. paieškos laukelyje suvesti reikalingą paslaugą, spausti ant jos;
3. prisijungti per banką;
4. kiekviename žingsnyje sekti nurodymus, užpildyti reikiamus laukus;
5. užsakyti paslaugą.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Civilinis kodeksas, 2000-07-18, Nr. VIII-1864.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/YmxreaQMio
Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Civilinis kodeksas, 2000-07-18, Nr. VIII-1864. Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas, Civilinis kodeksas, 2000-07-18, Nr. VIII-1864.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.41CD8BF53D8D/MfTGSginGr
Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas, 2000-06-13 Nr. VIII-1725.
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E3A145C8DD49/adJtSaHbRM
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
įrašo kopija, nuorašas, išrašas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
grafine-butinu-veiksmu-irasui.doc grafine-butinu-veiksmu-irasui.doc
Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi prašymą, civilinės būklės aktų įrašus tikrina pagal prašyme nurodytus metus. Jeigu nurodytų metų bylose ieškomo įrašo nėra, tikrinami trejų metų iki prašyme nurodyto civilinės būklės akto įregistravimo laiko ir trejų metų bylose po prašyme nurodyto civilinės būklės akto įregistravimo laiko įrašai.
Prireikus iš užsienio valstybių institucijų gauti liudijimus, asmenys į užsienio valstybių institucijas gali kreiptis tiesiogiai arba Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių nustatyta tvarka.
Išrašus gali gauti pats asmuo arba jo įgaliotas asmuo.
PAS3472
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-11-26
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems