Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Civilinės būklės aktų įrašų pildymas, keitimas, taisymas, atkūrimas ir anuliavimas
Ši paslauga apima civilinės būklės įrašo papildymą, pakeitimą, ištaisymą, atkūrimą ir anuliavimą.
Prašymą papildyti, ištaisyti ar pakeisti įrašą turi teisę paduoti asmuo, kuriam įrašytas šis įrašas. Nepilnamečių asmenų įrašai papildomi, ištaisomi ir pakeičiami jų tėvų, rūpintojų, taip pat įstaigų, auklėjančių šiuos nepilnamečius, prašymu. Mirusių asmenų įrašus šių asmenų įpėdinių prašymu galima papildyti, ištaisyti ir pakeisti tik tais atvejais, kai klaidas ir kitus netikslumus liudija kiti įrašai arba mirusiojo artimų giminaičių įrašų atžvilgiu priimti teismo sprendimai. Jei įrašas yra dingęs, jį papildyti, ištaisyti ar pakeisti leidžiama tik po to, kai jis nustatyta tvarka yra atkuriamas.
Įrašas anuliuojamas, jeigu asmeniui įrašyti du vienodi įrašai, jeigu santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties, jeigu buvo įrašytas atkurtasis įrašas ir randamas pirminis įrašas. Visais kitais atvejais įrašas gali būti nuginčytas tik teismo tvarka.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Kita; Keičiant vardą, pavardę, tautybę
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Surašomi civilinės būklės aktų įrašų papildymo, pakeitimo, ištaisymo įrašai, išduodami liudijimai.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas papildyti, pakeisti, ištaisyti, anuliuoti arba atkurti civilinės būklės akto įrašą. Prašymas gali būti pateiktas bet kuriai civilinės metrikacijos įstaigai
2. Asmens tapatybės dokumentas
3. Pildytino, taisytino, keistino ar anuliuotino įrašo įregistravimo liudijimas arba įrašą liudijantis išrašas
4. Dokumentai, kurie patvirtina būtinumą taisyti, papildyti, pakeisti ar anuliuoti įrašą
5. Įgaliojimas, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas ar atstovaujantis asmuo
6. Pažyma apie tai, kad civilinės būklės akto įrašas archyvuose neišlikęs
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188729542
Įmokos kodas: 52847
Banko pavadinimas: „Swedbank“, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jūratė Citkovienė
Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: (8 426) 69 150
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurate.citkoviene@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vyta Augustauskienė
Pareigos: Teisės ir civilinės metrikacijos vyresnioji specialistė
Telefonas: (8 426) 69 150
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vyta.augustauskiene@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Patikrinama, ar prašyme pateikiama informacija atitinka pareiškėjo dokumentuose esančius duomenis, ar sutampa su Registrų centro duomenų bazės duomenimis.
2. Prašymai registruojami registruose 34.53; 34.54; 34.55. Įrašų pildymo, keitimo, taisymo dokumentai saugomi 10 m. byloje 34.75, įrašų atkūrimo ir anuliavimo bylos saugomos 10 m. byloje 34.82.
3. Užvedama byla, renkama reikiama medžiaga. Rašoma išvada, kurią tvirtina skyriaus vedėjo pavaduotoja.
4. Civilinės būklės akto įrašas pildomas, keičiamas, taisomas, anuliuojamas surašant civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą. Įrašai registruojami registre PR, saugomi nuolat byloje 34.60.
5. Anksčiau (iki 2016 m. gruodžio 31 d.) išduotas liudijimas paimamas, pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas atsisako atsiimti negaliojantį liudijimą, jis paimamas ir sunaikinamas nustatyta tvarka.
6. Įrašo elektroninė versija tiesioginės kreipties būdu siunčiama Registrų centrui.
7. Išvados dėl įrašo anuliavimo kopija siunčiama Registrų centrui, archyvui, kuriame saugomas civilinės būklės akto įrašo originalas, ir asmeniui, kurio įrašas anuliuotas, ar suinteresuotam asmeniui. Grąžintas anuliuoto įrašo liudijimas saugomas anuliavimo byloje.
8. Atkūrus įrašą, surašomas tinkamas įrašas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
1. Prašymo papildyti, pakeisti, ištaisyti civilinės būklės akto įrašą forma
2. Prašymo anuliuoti civilinės būklės įrašą forma
3. Prašymo atkurti civilinės būklės įrašą forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas
Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b9d4760cda911e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas<br/>Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 18 d. nutarimas
Nr. 1274 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybinės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pastabos
III lygis. Prašymą galima pateikti internetu, prisijungus prie metrikacijos paslaugų informacinės sistemos MEPIS. Dokumentą pasiimti galima atvykus į metrikacijos įstaigą (su savimi turėti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus).
Raktažodžiai
Civilinės būklės aktų įrašai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
1. Patikrinama, ar prašyme pateikiama informacija atitinka pareiškėjo dokumentuose esančius duomenis, ar sutampa su Registrų centro duomenų bazės duomenimis.
2. Prašymai registruojami registruose 34.53; 34.54; 34.55. Įrašų pildymo, keitimo, taisymo dokumentai saugomi 10 m. byloje 34.75, įrašų atkūrimo ir anuliavimo bylos saugomos 10 m. byloje 34.82.
3. Užvedama byla, renkama reikiama medžiaga. Rašoma išvada, kurią tvirtina skyriaus vedėjo pavaduotoja.
4. Civilinės būklės akto įrašas pildomas, keičiamas, taisomas, anuliuojamas surašant civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą. Įrašai registruojami registre PR, saugomi nuolat byloje 34.60.
5. Anksčiau (iki 2016 m. gruodžio 31 d.) išduotas liudijimas paimamas, pažymimas kaip negaliojantis ir grąžinamas pareiškėjui. Jeigu pareiškėjas atsisako atsiimti negaliojantį liudijimą, jis paimamas ir sunaikinamas nustatyta tvarka.
6. Įrašo elektroninė versija tiesioginės kreipties būdu siunčiama Registrų centrui.
7. Išvados dėl įrašo anuliavimo kopija siunčiama Registrų centrui, archyvui, kuriame saugomas civilinės būklės akto įrašo originalas, ir asmeniui, kurio įrašas anuliuotas, ar suinteresuotam asmeniui. Grąžintas anuliuoto įrašo liudijimas saugomas anuliavimo byloje.
8. Atkūrus įrašą, surašomas tinkamas įrašas.
PAS2941
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-01-05
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems