Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Klaipėdos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Klaipėdos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė
Adresas
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046472025
Fakso nr.
+37046472005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dalies palūkanų už investicinius kreditus ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos kompensavimas
Kaimo vietovėje veikiantiems subjektams, paėmusiems iš kredito įstaigų kreditus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos investiciniams projektams, skirtiems pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti (toliau - subjektai), kompensuojama dalis kredito palūkanų.
Kompensuojama 30 proc. kredito įstaigai pareiškėjo sumokėtų palūkanų už ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį nuo kredito sutarties pasirašymo dienos. Jei pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas, paraiškos pateikimo metu jaunesnis kaip 40 metų, kompensuojama 40 proc. sumokėtų palūkanų. Metinė palūkanų norma negali būti didesnė kaip 4 proc.
Imantiems iš kredito įstaigų investicinius kreditus nekilnojamo turto statybai, jo įsigijimui ar atnaujinimui, su žeme susijusios išlaidos tinkamos finansuoti tik jei neviršija 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
Prašymą, paraišką ir kitus dokumentus dalies palūkanų kompensacijai gauti subjektas pateikia savivaldybei prieš patirdamas investiciniame projekte, kuriam teikiamas kreditas, numatytas išlaidas.
Savivaldybė įvertina subjekto ir jo pateiktų dokumentų tinkamumą daliai palūkanų kompensuoti ir apie priimtą sprendimą dėl pagalbos skyrimo ar neskyrimo subjektą informuoja raštu.
Pagal subjektų pateiktas kreditų įstaigų pažymas apie sumokėtas palūkanas už sutektus kreditus savivaldybė apskaičiuoja kompensacijos dydį ir įveda duomenis apie lėšų poreikį daliai palūkanų kompensuoti į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio ministerijos (toliau - Agentūra) informacinę sistemą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Žemės ūkis, žuvininkystė, miškininkystė, augalininkystė, gyvulininkystė
Gyvenimo atvejis
Būnant ūkininku; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Kompensuota dalis palūkanų
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Paraišką dėl palūkanų kompensacijos išmokėjimo;
2. Kredito įstaigos pažyma apie sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos;
3. Investicinio projekto originalas (parodyti) ir kopija;
4. Kredito sutarties originalas (parodyti) ir kopija;
5. Paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš paraiškos pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų originalus (parodyti) ir kopijas;
6. Kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą;
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Valauskienė
Pareigos: Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotoja
Telefonas: +37046452262
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: genovaite.valauskiene@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Paraiška dėl dalies palūkanų kompensacijos išmokėjimo pildoma Žemės ūkio skyriuje
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Dalies palūkanų už investicinius kreditus, ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau - taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977.
Nuoroda #
Dalies palūkanų už investicinius kreditus, ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau - taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977. Dalies palūkanų už investicinius kreditus, ir suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, kompensavimo taisyklės (toliau - taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-977.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Subjektai kredito įstaigos pažymą apie sumokėtas palūkanas už investicinius kreditus, suteiktus be UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijos, savivaldybei teikia už per einamųjų metų I-III ketvirtį ir prieš tai ėjusių metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas, savivaldybė apskaičiuoja palūkanų kompensacijos dydį ir iki einamųjų metų spalio 31 d. į Agentūros informacinę sistemą suveda nurodytus duomenis.
Raktažodžiai
kompensavimas,palūkanos, kreditas, žemės ūkis
PAS31205
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2016-01-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems