Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Darbo biržos siųstų asmenų įdarbinimas dirbti viešuosius darbus
Seniūnai 1,5–2 mėnesių laikotarpiui įdarbina darbo biržos siųstus asmenis dirbti viešuosius darbus. Pageidaujantis dirbti viešuosius darbus asmuo turi būti registruotas darbo biržoje ir turėti darbo biržos rekomendaciją. Asmuo kreipiasi į seniūniją
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Ieškant darbo
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Įdarbinami Darbo biržos siųsti asmenys dirbti viešuosius darbus.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Darbo biržos rekomendacija dirbti viešuosius darbus.
3. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimas.
4. Nuotrauka (3 x 4 cm).
5. Privalomo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma, forma Nr. 047/a
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Egidija Šimaitienė
Pareigos: Gaižaičių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842647240
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stanislava Lukšienė
Pareigos: Gataučių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842647618
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gatauciai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Simona Trumpulytė
Pareigos: Joniškio seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842669157
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joniskis.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Muižienė
Pareigos: Kepalių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842645445
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kepaliai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Ramonienė
Pareigos: Kriukų seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842645210
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kriukai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Bronislava Domeikienė
Pareigos: Rudiškių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842643724
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rudiskiai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Vaitkienė
Pareigos: Satkūnų seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842643342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: satkunai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Makauskienė
Pareigos: Saugėlaukio seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842648300
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: saugelaukis.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimvalda Kaikarienė
Pareigos: Skaistgirio seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842660925
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: skaistgirys.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Žeimienė
Pareigos: Žagarės seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842660865
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zagare.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos teikėjas parengia įsakymą dėl darbuotojo priėmimo atlikti viešuosius darbus pagal terminuotą darbo sutartį. Įsakymą pasirašo seniūnas. Įsakymas užregistruojamas įsakymų registre (SPR).
Darbo sutartis registruojama Darbo sutarčių registracijos žurnale (DS), kuriame pasirašo seniūnas ir darbuotojas, kad gavo darbo sutarties antrą egzempliorių. Paslaugos teikėjas užpildo darbo biržos rekomendacijos antrą dalį, kad asmuo įdarbintas dirbti viešuosius darbus. Rekomendacijos antra dalis kartu su darbo sutarties kopija pateikiama darbo biržai.
Seniūnas pasirašytinai supažindina darbuotoją su Darbo saugos instrukcijomis.
Paslaugos teikėjas išrašo darbo pažymėjimą, jį pasirašo seniūnas, pažymėjimas užregistruojamas Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnale (DP) ir įteikiamas darbuotojui.
Paslaugos teikėjas užpildo pranešimą apie apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu pradžią (formą 1-SD), jį pasirašo seniūnas ir tą pačią dieną elektroniniu būdu pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriui.
Baigęs darbą, darbuotojas grąžina darbo pažymėjimą, pasirašo Darbo pažymėjimų registravimo žurnale ir darbo sutartyje, kad darbo sutartis nutraukta pasibaigus darbo sutarties galiojimo laikui pagal Darbo kodekso 126 str.
Buhalterinės apskaitos skyriui pateikiamas darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Buhalterinės apskaitos skyrius apskaičiuoja darbuotojui atlyginimą, socialinio draudimo įmokas ir praneša seniūnijai, kuri užpildo pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (formą 2-SD). Seniūnas pasirašytą elektroniniu parašu formą pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo dėl priėmimo į darbą atlikti viešuosius darbus forma


Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=5884
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169334
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Pastabos
Paslauga galutinė.
Raktažodžiai
įdarbinimas, darbo birža, viešieji darbai
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
Paslaugos teikėjas parengia įsakymą dėl darbuotojo priėmimo atlikti viešuosius darbus pagal terminuotą darbo sutartį. Įsakymą pasirašo seniūnas. Įsakymas užregistruojamas įsakymų registre (SPR).
Darbo sutartis registruojama Darbo sutarčių registracijos žurnale (DS), kuriame pasirašo seniūnas ir darbuotojas, kad gavo darbo sutarties antrą egzempliorių. Paslaugos teikėjas užpildo darbo biržos rekomendacijos antrą dalį, kad asmuo įdarbintas dirbti viešuosius darbus. Rekomendacijos antra dalis kartu su darbo sutarties kopija pateikiama darbo biržai.
Seniūnas pasirašytinai supažindina darbuotoją su Darbo saugos instrukcijomis.
Paslaugos teikėjas išrašo darbo pažymėjimą, jį pasirašo seniūnas, pažymėjimas užregistruojamas Darbuotojų darbo pažymėjimų registravimo žurnale (DP) ir įteikiamas darbuotojui.
Paslaugos teikėjas užpildo pranešimą apie apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu pradžią (formą 1-SD), jį pasirašo seniūnas ir tą pačią dieną elektroniniu būdu pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriui.
Baigęs darbą, darbuotojas grąžina darbo pažymėjimą, pasirašo Darbo pažymėjimų registravimo žurnale ir darbo sutartyje, kad darbo sutartis nutraukta pasibaigus darbo sutarties galiojimo laikui pagal Darbo kodekso 126 str.
Buhalterinės apskaitos skyriui pateikiamas darbuotojo darbo laiko apskaitos žiniaraštis. Buhalterinės apskaitos skyrius apskaičiuoja darbuotojui atlyginimą, socialinio draudimo įmokas ir praneša seniūnijai, kuri užpildo pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą (formą 2-SD). Seniūnas pasirašytą elektroniniu parašu formą pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Joniškio skyriui.
PAS5493
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems