Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Pavadinimas
Valstybinė augalininkystės tarnyba prie ŽŪM
Adresas
Ozo g. 4, Vilnius, LT-40100
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 5 23 75631
Faksas
+370 5 27 30233
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimo išdavimas

Dauginamosios medžiagos tiekėjas, dauginantis, įvežantis, fasuojantis, perfasuojantis ir tiekiantis rinkai javų; pašarinių; aliejinių ir pluoštinių; runkelių; sėklinių bulvių; grikių; daržovių sėklą; sodo, išskyrus CAC medžiagą, dauginamąją medžiagą, privalo turėti Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimą. Pažymėjimas išduodamas dauginamosios medžiagos tiekėjui atvykus į Augalininkystės tarnybos regioninį skyrių, išsiunčiamas paštu ar per pasiuntinį.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Licencijų ir leidimų išdavimas verslo subjektams
Gyvenimo atvejis
Norint gauti leidimą / licenciją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1) Prašymas atestuoti pagal VATZUM direktoriaus patvirtintą formą arba Prašymas pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes pagal VATZUM direktoriaus patvirtintą formą;
2) Mokamasis pavedimas (sąskaitos išrašas) su banko žymomis arba kvitas apie sumokėtą mokestį (pateikiama priėmus sprendimą dėl dauginamosios medžiagos tiekėjo atestavimo)

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio misterijos
Įmonės kodas: 302526112
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT067300010125510964
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marija Alechnovič
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vedėja
Telefonas: +37052754050
Mobilusis telefonas: +37068630398
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: marija.alechnovic@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Odeta Gudaitytė
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052754353
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: odeta.gudaityte@vatzum.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Lamauskaitė
Pareigos: Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37052754353
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danute.lamauskaite@vatzum.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ūkio subjektas turi pateikti prašymą atestuoti arba prašymą pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes pagal nustatytą formą (pridedama). VATZUM per 30 darbo dienų nuo prašymo atestuoti ar prašymo pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes gavimo dienos patikrina tiekėjo dokumentus ir paskiria veiklos patikrinimo datą. Po atestavimo, atitinkantis teisės aktų reikalavimus ūkio subjektas įrašomas į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, kuris skelbiamas VATŽUM interneto tinklalapyje (www.vatzum.lt) ir Licencijų informacinę sistemą (www.licencijavimas.lt)
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Dauginamosios medžiagos tiekėjas pateikia prašymą dėl atestavimo dauginamosios medžiagos tiekėju (toliau – prašymas atestuoti) arba Atestuoto dauginamosios medžiagos tiekėjo prašymą pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes (toliau – prašymas pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes) (pridedama). Pasirašytą prašymą ir kitus susijusius dokumentus jis gali pristatyti asmeniškai, siųsti atitinkamam Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VATZUM) regioniniam skyriui pagal veiklos vietą paštu ar el. paštu, arba el. parašu pasirašytą prašymą ADOC formatu kartu su kitais dokumentais teikti prisijungęs prie e-paslaugos svetainės
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 45.6 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Ūkio subjektas, kuris dar nėra atestuotas, Elektroninių valdžios vartų portale (toliau - EVV portalas) turi užpildyti ir pateikti prašymą atestuoti. VATŽUM darbuotojai patikrina tiekėjo prašymą ir susijusius dokumentus ir jei yra pateikta visa privaloma informaciją, prašymą priima. Jei prašyme pateikta ne visa informacija - VATŽUM darbuotojai EVV portale ūkio subjektą informuoja, kad prašymą reikia patikslinti. Jei ūkio subjektui nereikia atestuotis ar pagal pateiktą prašymą ūkio subjektas neatitinka reikalavimų, VATŽUM darbuotojai EVV portale prašymą atmeta ir nurodo atmetimo priežastį. Apie paskirtą veiklos patikrinimo datą ūkio subjektas informuojamas el. p. ar telefonu. Po atestavimo, atitinkantis teisės aktų reikalavimus ūkio subjektas įrašomas į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, kuris skelbiamas VATŽUM interneto tinklalapyje (www.vatzum.lt) ir Licencijų informacinę sistemą (www.licencijavimas.lt)
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 45.6 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 30 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A09C2B9A60F3/TAIS_365161
Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas
Pavadinimas Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl
Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E581EB12F0B/xxijsZbCaz
Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos<br/>Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl<br/>Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 266 „Dėl
Dauginamosios medžiagos tiekėjų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Pavadinimas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis
atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės
įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios
medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės
įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų
patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3069D9AB4FED/OKOsKKrDtp
Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis<br/>atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės<br/>įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio<br/>ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės<br/>tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios<br/>medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės<br/>įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų<br/>patvirtinimo“ Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis
atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės
įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios
medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės
įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų
patvirtinimo“

Pastabos
Ūkio subjektas turi būti įregistravęs ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre arba juridinį asmenį Juridinių asmenų registre; turi būti įregistruotas Lietuvos Respublikos fitosanitariniame registre, jei tai numatyta teisės aktuose; turėti techniką ir įrangą, reikalingą dauginamajai medžiagai išauginti, paruošti, fasuoti; turėti sandėliavimo, gamybines ir (arba) kitas patalpas.
Raktažodžiai
dauginamoji medžiaga, sėkla, pažymėjimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
vatzum_1_forma.doc vatzum_1_forma.doc
vatzum_3_forma.doc vatzum_3_forma.doc
Ūkio subjektas turi pateikti prašymą atestuoti arba prašymą pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes pagal nustatytą formą (pridedama). VATZUM per 30 darbo dienų nuo prašymo atestuoti ar prašymo pakeisti vykdomos veiklos sritis ar tiekiamų rinkai augalų grupes gavimo dienos patikrina tiekėjo dokumentus ir paskiria veiklos patikrinimo datą. Po atestavimo, atitinkantis teisės aktų reikalavimus ūkio subjektas įrašomas į Atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų sąrašą, kuris skelbiamas VATŽUM interneto tinklalapyje (www.vatzum.lt) ir Licencijų informacinę sistemą (www.licencijavimas.lt)
PAS30027
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-10-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems