Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Pavadinimas
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie AM
Adresas
A. Vienuolio g. 8, LT-01104 Vilnius
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37052722748
Faksas
+370 5 27 23620
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimas
Statytojas, LR statybos įstatymo 24 str. 2 ir 3 d. nustatytais atvejais. 2. Ypatingųjų ir neypatingųjų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų, pagalbinio ūkio paskirties pastatų (išskyrus kultūros paveldo statinius) ir ypatingųjų bei neypatingųjų statinių pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą statyba (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas) užbaigiama statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. Šioje dalyje nurodytais atvejais deklaracijos apie statybos užbaigimą neprivaloma tvirtinti, jeigu atlikta statinio ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
3. Statinių, išskyrus nesudėtinguosius statinius ir statinius, kuriems pagal aplinkos ministro patvirtintą sąrašą nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, kapitalinis remontas užbaigiamas statytojui ar jo teises ir pareigas perėmusiam asmeniui surašant deklaraciją apie statybos užbaigimą, ją patvirtinant ir įregistruojant Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos. Deklaracijas apie statybos užbaigimą tvirtina statybos valstybinę priežiūrą vykdantys pareigūnai. Šioje dalyje nurodytais atvejais deklaracijos apie statybos užbaigimą neprivaloma tvirtinti, jeigu atlikta statinio ekspertizė Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Deklaracijos apie statybos užbaigimą patvirtinimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Statytojas, norėdamas, kad Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą būtų patvirtinta, nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui pateikia prašymą patvirtinti Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą. Prašymo patvirtinti deklaraciją ir Deklaracijos apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą formose nurodyti privalomi pateikti dokumentai.
Jeigu paslaugos gavėją atstovauja kitas asmuo, su prašymu turi būti pateikiamas ir įgaliojimas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Valstybinė mokesčių inspekcija
Įmonės kodas: 188659752
Įmokos kodas: 5809
Banko pavadinimas: Swedbank, AB
Sąskaitos numeris: LT247300010112394300
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimondas Dargis
Pareigos: Kauno departamento direktorius
Telefonas: +37037270011
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: r.dargis@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Tadas Būdvytis
Pareigos: Klaipėdos departamento l.e. direktoriaus pareigas
Telefonas: +37046312399
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: t.budvytis@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vitalija Šukytė
Pareigos: Šiaulių departamento direktorė
Telefonas: +37041524656
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: v.sukyte@vtpsi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Staškevičienė
Pareigos: Vilniaus departamento l.e. direktoriaus pareigas
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: l.staskeviciene@vtpsi.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statytojas, LR statybos įstatymo 24 str. 2 ir 3 d. nustatytais atvejais užbaigęs statybos darbus ar pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, surašo ir Inspekcijos padaliniui, esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys, pateikia tvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą. Inspekcijos padalinys tvirtina Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (ir ją įregistruoja) šiais atvejais: 1. pastačius naują 1 ar 2 butų namą; 2. pastačius naują ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 3. rekonstravus 1 ar 2 butų pastatą; 4. rekonstravus ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 5. rekonstravus nesudėtingą pastatą į 1 ar 2 butų namą; 6. rekonstravus nesudėtingą statinį į ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 7. atlikus ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą.
Statytojas, norėdamas, kad Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą būtų patvirtinta, nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui pateikia prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą.
Nustatęs, kad statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-828 (toliau – Reglamentas) 38 p. reikalavimai nėra įvykdyti, Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie nustatytus trūkumus informuoja prašymo pateikėją raštu arba paskelbia IS „Infostatyba“ (jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu). Nustatęs, kad visi Reglamento 38 p. reikalavimai įvykdyti, Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą ir su juo pateiktus dokumentus IS „Infostatyba“. Inspekcijos teritorinio padalinio vadovas ar kitas Inspekcijos viršininko įgaliotas Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas, nustatęs, kad Reglamento 39 p. nurodyti reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą patvirtina. Jei Reglamento 39 p. nurodyti reikalavimai neįvykdyti, prašymo pateikėjas apie tai, kad Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą negali būti patvirtinta, informuojamas raštu per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos, grąžinant pateiktus dokumentus. Patvirtinta Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą įregistruojama IS „Infostatyba“.
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą netvirtinama, jei turima informacijos, kad dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų. Jei teisme dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo yra priimtų nagrinėti kitų asmenų prašymų, Inspekcijos teritorinio padalinio įgaliotas pareigūnas sustabdo statybos užbaigimo procedūras ir organizuoja statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą. Procedūros tęsiamos tik nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai. Jei Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą negali būti tvirtinama, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas raštu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas patvirtinti deklaraciją (Prašymas užregistruoti / patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą)
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą
http://www.vtpsi.lt/node/1617
https://planuojustatyti.lt/infostatyba_isorine/dokumentu_formos.htm?a=displayItem&id=61
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 20 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statytojas, LR statybos įstatymo 24 str. 2 ir 3 d. nustatytais atvejais užbaigęs statybos darbus ar pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, surašo ir Inspekcijos padaliniui, esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys, pateikia tvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą. Inspekcijos padalinys tvirtina Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (ir ją įregistruoja) šiais atvejais: 1. pastačius naują 1 ar 2 butų namą; 2. pastačius naują ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 3. rekonstravus 1 ar 2 butų pastatą; 4. rekonstravus ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 5. rekonstravus nesudėtingą pastatą į 1 ar 2 butų namą; 6. rekonstravus nesudėtingą statinį į ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 7. atlikus ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą.
Statytojas, norėdamas, kad Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą būtų patvirtinta, nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui pateikia prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą.
Nustatęs, kad statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-828 (toliau – Reglamentas) 38 p. reikalavimai nėra įvykdyti, Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie nustatytus trūkumus informuoja prašymo pateikėją raštu arba paskelbia IS „Infostatyba“ (jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu). Nustatęs, kad visi Reglamento 38 p. reikalavimai įvykdyti, Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą ir su juo pateiktus dokumentus IS „Infostatyba“. Inspekcijos teritorinio padalinio vadovas ar kitas Inspekcijos viršininko įgaliotas Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas, nustatęs, kad Reglamento 39 p. nurodyti reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą patvirtina. Jei Reglamento 39 p. nurodyti reikalavimai neįvykdyti, prašymo pateikėjas apie tai, kad Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą negali būti patvirtinta, informuojamas raštu per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos, grąžinant pateiktus dokumentus. Patvirtinta Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą įregistruojama IS „Infostatyba“.
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą netvirtinama, jei turima informacijos, kad dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų. Jei teisme dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo yra priimtų nagrinėti kitų asmenų prašymų, Inspekcijos teritorinio padalinio įgaliotas pareigūnas sustabdo statybos užbaigimo procedūras ir organizuoja statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą. Procedūros tęsiamos tik nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai. Jei Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą negali būti tvirtinama, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas raštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Bankai;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina EUR
Paslaugos suteikimo kaina: 14 EUR
Valiuta: EUR
Trukmė: 10 Darbo dienos
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LR statybos įstatymas.
LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas.
Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F31E79DEC55D/beDCibmPfY
LR statybos įstatymas. <br/>LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas.<br/>Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas<br/>Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878<br/> LR statybos įstatymas.
LR teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas.
Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878

Pastabos
galutinė
Raktažodžiai
deklaracija, statybos užbaigimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Statytojas, LR statybos įstatymo 24 str. 2 ir 3 d. nustatytais atvejais užbaigęs statybos darbus ar pakeitęs statinio (patalpos) paskirtį, surašo ir Inspekcijos padaliniui, esančiam toje apskrities teritorijoje, kurioje yra statinys, pateikia tvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą. Inspekcijos padalinys tvirtina Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą (ir ją įregistruoja) šiais atvejais: 1. pastačius naują 1 ar 2 butų namą; 2. pastačius naują ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 3. rekonstravus 1 ar 2 butų pastatą; 4. rekonstravus ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 5. rekonstravus nesudėtingą pastatą į 1 ar 2 butų namą; 6. rekonstravus nesudėtingą statinį į ypatingą ar neypatingą pagalbinio ūkio paskirties statinį; 7. atlikus ypatingo ar neypatingo statinio kapitalinį remontą.
Statytojas, norėdamas, kad Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą būtų patvirtinta, nuotoliniu būdu, pasinaudodamas IS „Infostatyba“, arba tiesiogiai Inspekcijos teritoriniam padaliniui pateikia prašymą patvirtinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą.
Nustatęs, kad statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtinto LR aplinkos ministro 2010-09-28 įsakymu Nr. D1-828 (toliau – Reglamentas) 38 p. reikalavimai nėra įvykdyti, Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie nustatytus trūkumus informuoja prašymo pateikėją raštu arba paskelbia IS „Infostatyba“ (jei prašymas pateiktas nuotoliniu būdu). Nustatęs, kad visi Reglamento 38 p. reikalavimai įvykdyti, Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas ne vėliau kaip kitą darbo dieną įregistruoja prašymą ir su juo pateiktus dokumentus IS „Infostatyba“. Inspekcijos teritorinio padalinio vadovas ar kitas Inspekcijos viršininko įgaliotas Inspekcijos teritorinio padalinio pareigūnas, nustatęs, kad Reglamento 39 p. nurodyti reikalavimai įvykdyti, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų Deklaraciją apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą patvirtina. Jei Reglamento 39 p. nurodyti reikalavimai neįvykdyti, prašymo pateikėjas apie tai, kad Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą negali būti patvirtinta, informuojamas raštu per 10 darbo dienų nuo prašymo įregistravimo dienos, grąžinant pateiktus dokumentus. Patvirtinta Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą įregistruojama IS „Infostatyba“.
Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą netvirtinama, jei turima informacijos, kad dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo teisme yra priimtų nagrinėti viešojo administravimo subjektų ar prokuratūros prašymų. Jei teisme dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo yra priimtų nagrinėti kitų asmenų prašymų, Inspekcijos teritorinio padalinio įgaliotas pareigūnas sustabdo statybos užbaigimo procedūras ir organizuoja statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimą. Procedūros tęsiamos tik nustačius, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas teisėtai. Jei Deklaracija apie statybos užbaigimą / paskirties pakeitimą negali būti tvirtinama, apie tai prašymo pateikėjas informuojamas raštu.
PAS1379
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2018-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems