Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Adresas
Vasario 16-osios g. 14, 01107 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
1882
Fakso nr.
+37052125604
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas.

Deklaracijos pateikimo terminas fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti pratęstas, jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negali pateikti deklaracijos dėl dokumentų praradimo, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais, arba dėl dokumentų poėmio, kurį atlieka įgaliotos institucijos, taip pat dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (pvz., avarijos, stichinės nelaimės), ar kitų svarbių aplinkybių (pvz., sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.).

Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas miršta (pripažįstamas mirusiu), pripažįstamas neveiksniu, ribotai veiksniu arba nežinia kur esančiu. Nurodytais atvejais dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo gali kreiptis mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko globėjai, rūpintojai, įpėdiniai, turto administratoriai arba jiems atstovaujantys asmenys.

Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo

Mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo mokesčių, susijusių su pajamų uždirbimu, deklaracijų pateikimo, jei laikinai nevykdo veiklos, teisės aktuose nustatytą informaciją mokesčių administratorius gauna iš trečiųjų šaltinių arba kitais atvejais, kai deklaraciją pateikti netikslinga.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Mokesčių administravimo paslaugos; Mokesčių deklaracijų tvarkymas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus
Paslaugos teikimo rezultatai

Pratęstas mokesčių deklaracijų pateikimo terminas.

Mokesčių mokėtojas laikinai atleistas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas
- Prašymas pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą;
- dokumentų, prašymą pateikusio asmens laikomų svarbiais, kopijos.
Mokesčių administratoriui pareikalavus, taip pat pateikiami šie dokumentai:
- dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažintas nežinia kur esančiu, kopija;
- paveldėjimo, globos, rūpybos ar turto administratoriaus teisių liudijimo (ar kitokio dokumento) kopija;
- dokumentai, patvirtinantys aplinkybes (įvykius, atvejus), dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą;
- atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija, jeigu prašymą pateikia atstovaujantis asmuo.

Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo
- Prašymas;
- tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios, jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos;
- kiti dokumentai, kurių paprašo mokesčių administratorius.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mokesčių informacijos centras
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: 1882
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vmi@vmi.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Mokesčių informacijos centras skambinant iš užsienio
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052605060
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vmi@vmi.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą (1 priedas).
Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo (2 priedas).
Prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo (3 priedas).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Prisijunkite prie Mano VMI, pasirinkite meniu kairėje pusėje punktą „Paslaugos“, spauskite mygtuką „Užsakyti paslaugą“, išskleiskite temą „Deklaravimo laikotarpių tvarkymas“, toliau pasirinkite reikiamą formą, “Deklaravimo termino pratęsimas“ arba "Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo" ir sekite vedlio nurodymus.
Pateiktas prašymas bei pateikti papildomi dokumentai yra vertinami. Teisės aktų nustatytais terminais priimamas sprendimas. Priimtas sprendimas patalpinamas Mano VMI portale ir asmuo apie priimtą sprendimą yra informuojamas el. paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.3EB34933E485
Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
Pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.28DAF91380F1
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Priimtas sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir / ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius), ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo priimto sprendimo dienos.
Pastabos

Raktažodžiai
atleidimas nuo mokesčių deklaracijų, laikinas veiklos nevykdymas, veiklos stabdymas
PAS8
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2021-03-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems