Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052322222
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumento S1 išdavimas

Dokumentas S1 – asmeniui išduodamas dokumentas, patvirtinantis jo teisę gyvenamojoje ES šalyje gauti valstybinio sveikatos draudimo lėšomis mokamas išmokas natūra. Šio dokumento forma patvirtinta Europos Bendrijų Komisijos Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos.

Teisę gauti dokumentą S1 turi kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji, deklaravę išvykimą iš Lietuvos, taip pat kitoje ES šalyje gyvenantys Lietuvos Respublikos apdraustieji, kurie nelaikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą:

  • asmenys, dirbantys Lietuvoje, mokantys privalomojo sveikatos draudimo įmokas (ir jų šeimos nariai, jei jie neturi tesės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus);
  • Lietuvos Respublikos pensininkai arba asmenys, gaunantys kelių ES šalių įstatymų nustatytas pensijas, jei jų Lietuvoje įgytas stažas yra didžiausias ir jeigu jie neturi teisės gauti pensijos pagal tos ES šalies, į kurią persikelia (persikėlė) gyventi, įstatymus (ir jų šeimos nariai, jei jie neturi tesės būti apdraustaisiais valstybiniu sveikatos draudimu pagal gyvenamosios ES šalies teisės aktus).

Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas asmuo pateikia teritorinės ligonių kasos (TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriui užpildytą prašymą išduoti dokumentą S1 kartu su reikalingais dokumentais vienu iš šių būdų:

a) asmeniškai arba per įgaliotąjį asmenį;

b) paštu;

c) elektroniniu būdu.

Parengtas Dokumentas S1 gali būti įteiktas asmeniškai TLK Gyventojų aptarnavimo skyriuje arba išsiunčiamas registruotu paštu prašyme nurodytu adresu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Stacionarinės paslaugos; Kita; Ambulatorinės specializuotos (gydytojų specialistų) paslaugos; Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medicinos) paslaugos; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant gyvenamąją vietą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas Dokumentas S1 arba atsisakyta išduoti Dokumentą S1.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Apdraustasis pateikia:
- užpildytą prašymo formą (toliau - prašymas);
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (arba jo kopiją);
- dokumentą, patvirtinantį teisę gyventi ES šalyje, jei asmuo nėra ES šalies pilietis arba neturi pilietybės;
- dokumentų, įrodančių, kad asmuo gyveno kitoje (-ose) ES šalyje (-yse) iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimo Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, kopijas, jei prašoma išduoti dokumentą S1 atgaline tvarka;
- dokumentų, patvirtinančių įgytą stažą kitoje (-ose) ES šalyje (-yse), jei Lietuvos Respublikos apdraustasis gauna Lietuvos Respublikos ir kitos (-ų) ES šalies (-ių) įstatymų nustatytas pensijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių reikalų skyrius
Pareigos: Patarėja Neringa Šafranavičienė
Telefonas: +37052101591
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: neringa.safranaviciene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė
Telefonas: +37052661338
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.vitkauskiene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė
Telefonas: +37037322005
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė
Telefonas: +37046380473
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: salvinija.andriusiene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Inga Kvedarienė
Telefonas: +37041596136
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.kvedariene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius vedėja Sigita Paulauskienė
Pareigos: Skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
Telefonas: +37045508761
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigita.paulauskiene@vlk.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas išduoti dokumentą S1 (patvirtinta forma).
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Apdraustasis elektroninėmis priemonėmis teikia prašymą išduoti dokumentą S1 (kartu su reikalingais dokumentais.
2. Gavęs prašymą, TLK darbuotojas vertina, ar pakanka duomenų sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo priimti.
3. Esant poreikiui, TLK darbuotojas kreipiasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, LR apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą ar į patį dokumento S1 prašantį asmenį dėl papildomos informacijos suteikimo.
4. TLK darbuotojas išduoda dokumentą S1 prašyme nurodytu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=LT
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
Pavadinimas 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=LT
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8/asr
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Pavadinimas Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7a957b40763111e5b7eba10a9b5a9c5f/asr
Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“ Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje ES šalyje, tvarkymo aprašas, patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka
Pastabos
Jei duomenų priimti sprendimui dėl dokumento S1 išdavimo nepakanka, TLK darbuotojas turi teisę kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių, LR apdraustojo gyvenamosios ES šalies įstaigą ar į patį dokumento S1 prašantį asmenį dėl papildomos informacijos suteikimo.
Jei pagal pateiktus duomenis dokumento S1 prašantis asmuo nėra LR apdraustasis ir neturi teisės gauti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamas sveikatos priežiūros paslaugas gyvenamojoje ES šalyje, TLK neišduoda dokumento S1 ir apie tai per 20 darbo dienų raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį, nurodydama atsisakymo priežastis.
Raktažodžiai
Dokumentas S1, teisė gauti sveikatos draudimo lėšomis teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas ES, išmoka natūra
PAS1951
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems