Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš likviduotų juridinių asmenų archyvo arba kito savivaldybės tvarkomo archyvo
Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti Archyvų skyriaus dokumentų fonduose saugomų dokumentų patvirtintas kopijas ir išrašus.
Prašymą suteikti paslaugą Asmuo gali pateikti: tiesiogiai Ventos g. 8A (6 aukštas) 95103 Mažeikiai, taip pat pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu parašu pasirašytu elektroniniu laišku, siunčiant paslaugos teikėjo elektroniniu adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją), arba elektroniniu būdu suradus atitinkamą administracinę paslaugą Elektroniniai valdžios vartai (e-paslaugos). Teikiant prašymą elektroniniu būdu reikia kvalifikuoto el. parašo.

Archyvo pažyma išsiunčiama paštu, jeigu toks pageidavimas nurodytas prašyme, arba ji atsiimama Archyvų skyriuje.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Dokumento(-ų) kopija(-os), išrašas(-ai) ir/arba nuorašas(-ai)

ARBA raštas apie dokumento (-ų) išrašo arba kopijos neišdavimą.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kai prašymas siunčiamas paštu);
Atstovavimą patvirtinančio dokumento ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos (kai dėl informacijos apie asmenį jo atstovas kreipiasi paštu).

Norėdamas gauti archyvo pažymą, asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą išduoti pažymą, kuriame nurodomi vardas(-ai), pavardė, tėvavardis, mergautinė pavardė, santuokos data, jei dirbta tuo laikotarpiu (moterims), gimimo data, gyvenamoji vieta ir kontaktinis telefonas. Prašyme nurodo, kokia pažyma reikalinga (darbo stažo, uždarbio ar kt.), kam ji pristatytina, kur, kada ir kuo dirbta. Jeigu dingusi darbo knygelė, nurodo bent apytiksles datas. Vyrams nurodyti tikslų tarnybos kariuomenėje laikotarpį, jeigu dirbta prieš tarnybą kariuomenėje ar po jos. Moterims nurodyti tikslias vaikų gimimo datas, jei vaikai gimę 1984 - 1994 m. laikotarpiu .
2. Prašymą pateikusio asmens darbo knygelės (ių) įrašų kopijas.
3. Prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Pažymos neišduodamas, jeigu:
1. Pateikti ne visi reikiami dokumentai.
2. Pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų reikalavimų.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilija Beržinytė
Pareigos: Archyvų skyriaus vyresn. specialistė
Telefonas: +37044395341
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilija.berzinyte@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Asauskienė
Pareigos: Archyvų skyriaus vyresn. archyvarė
Telefonas: +37044398195
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.asauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Agnė Misiūnienė
Pareigos: Archyvų skyriaus vyr. specialistė
Telefonas: +37044395342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: agne.misiuniene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Mikalauskienė
Pareigos: Archyvų skyriaus vyresn. archyvarė
Telefonas: +37044395342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.mikalauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymą suteikti paslaugą Asmuo gali pateikti: tiesiogiai Ventos g. 8A (6 aukštas) 95103 Mažeikiai, taip pat pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu parašu pasirašytu elektroniniu laišku, siunčiant paslaugos teikėjo elektroniniu adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjui išrašas, kopija, nuorašas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
El. paslaugos teikimo žingsniai:
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungęs prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Nemokama  Darbo dienos 20 Galima ir greičiau, jeigu tuo nepažeidžiami kitų asmenų, įstaigos ir specialistų interesai
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/icGHUxVcMD
1.        Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas; 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas;
Pavadinimas 2 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActSearch
2     Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 2 Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas 3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E
3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas; 3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas;
Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0808D5C392B2
4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas; 4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas;
Pavadinimas 5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d97ab8c03b4c11e5aee6f3ae4a9cfa2d
5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“; 5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“;
Pavadinimas 6. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d97ab8c03b4c11e5aee6f3ae4a9cfa2d
6. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo  tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156; 6. Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-156;
Pavadinimas 7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ;
8. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9027790065a611e4b6b89037654e22b1
7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ;<br/>8.   Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157; 7. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ;
8. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157;

Pavadinimas 8. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2EBA39845DEE/gnDNexQLoH
8. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 8. Dokumentų saugojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157
Pavadinimas 9. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913.
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/744f51f14fd211e5a4ad9dd3e7d17706
9. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913.  9. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 913.
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Išrašas, nuorašas, kopija, kopijos, archyvo, archyvas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymą suteikti paslaugą Asmuo gali pateikti: tiesiogiai Ventos g. 8A (6 aukštas) 95103 Mažeikiai, taip pat pareiškėjas gali parsisiųsti prašymo formą, ją užpildyti ir pristatyti paštu ar per pasiuntinį, elektroniniu parašu pasirašytu elektroniniu laišku, siunčiant paslaugos teikėjo elektroniniu adresu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Paslaugos gavėjui išrašas, kopija, nuorašas išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją arba išsiunčiama asmeniui jo nurodytu būdu.
PAS2925
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-01-03
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems