Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Klaipėdos rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Klaipėdos rajono savivaldybė
Pavadinimas
Klaipėdos rajono savivaldybė
Adresas
Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046472025
Fakso nr.
+37046472005
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti  archyvo pažymas, dokumentų kopijas ir išrašus, patvirtinančius asmenų darbo stažą ir (arba) darbo užmokestį pensijai apskaičiuoti.

Prašymą išduoti dokumentus, patvirtinančius jo darbo stažo trukmę ir (arba) darbo užmokestį, asmuo gali pateikti tiesiogiai (Klaipėdos g. 2, Gargždai), paštu ar elektroniniu būdu.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas; Asmens dokumentų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti / pakeisti asmens dokumentus; Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

išduota pažyma

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas, kuriame turi nurodyti: asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, kontaktiniai duomenys.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jo kopija, jei prašymas siunčiamas paštu.
3. Atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba jų kopijos, jei prašymas siunčiamas paštu (kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aldona Šėmienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vedėja
Telefonas: 8 (46) 470805
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aldona.semiene@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rita Banevičienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 846453339
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rita.baneviciene@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Gliožerienė
Pareigos: Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 8 (46) 453339
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dalia.gliozeriene@klaipedos-r.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslaugos žingsniai:
1. Asmuo atvyksta tiesiogiai į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir užpildo prašymą, kuriame turi nurodyti: asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, kontaktiniai duomenys.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose (www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
4. Paslaugos gavėjui pažyma yra išduodama atvykus į savivaldybę, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Prisijungimas naudotojo vardu ir slaptažodžiu;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.1FEF229DA7C6
1.	Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas  1. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.FA13E28615F6?faces-redirect=true
2.	Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas  2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas 3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.6565D97B9AA2
3.	Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875<br/> 3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 nutarimu Nr.875

Pavadinimas 4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
4.	Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas  4. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas 5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/5a07b6715b4711e7a53b83ca0142260e
5.	Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m.  birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ 5. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
stažas, užmokestis, pažyma
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
bn-3-redakcija-schema.doc bn-3-redakcija-schema.doc
Paslaugos žingsniai:
1. Asmuo atvyksta tiesiogiai į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai ir užpildo prašymą, kuriame turi nurodyti: asmens vardas (-ai), pavardė (-ės), gyvenamoji vieta (jei kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei kreipiasi juridinis asmuo), įstaigos, kurioje asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, kontaktiniai duomenys.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo.
3. Į asmenų prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jei asmuo nėra išreiškęs pageidavimo atsakymą gauti kitu būdu.
PAS3982
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-07-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems