Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Informacinių technologijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Adresas
Šilo g. 5A, LT-10322 Vilnius
El paštas
Telefonas
+37052735751
Faksas
+37052735555
Darbo laikas
I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45
Paslaugos aprašas
Dokumentų, patvirtinančių tarnybos (darbo) stažą, eitas pareigas (vykdytas funkcijas), darbo laiko režimą, ir kitų pažymų, dokumentų kopijų, išrašų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas


Išduodamos šios pažymos:

1. dėl tarnybos (darbo) stažo;

2. dėl eitų pareigų (vykdytų funkcijų);

3. dėl darbo laiko režimo;

4. kitos pažymos.

Asmenų prašymai, atsiųsti ITT prie KAM elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu,arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.


Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką; Norint gauti pažymą; Kita; Išėjus į pensiją
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota prašoma išduoti pažyma.


Susiję su paslauga veiksmai
Paslaugos rezultato patikslinimas;
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Priimami tik raštu pateikti prašymai išduoti pažymas.
Raštu pateikti prašymai turi būti pasirašyti pareiškėjo arba jo atstovo, nurodytas asmens vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta (jeigu asmuo yra fizinis asmuo) arba pavadinimas, kodas, buveinės adresas (jei asmuo yra juridinis asmuo), kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir tai, kokią informaciją ar dokumentą asmuo pageidauja gauti.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama. Jei prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktu nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Prie prašymo gali būti pridedamos paiešką palengvinančių dokumentų (pvz., darbo knygelės ir kt.) kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Pavadinimas PP Prašymo forma1.docx
Nuoroda į formą pp-prasymo-forma1.docx
Formos šablono dokumentas Nėra duomenų
PP Prašymo forma1.docx PP Prašymo forma1.docx pp-prasymo-forma1.docx pp-prasymo-forma1.docx
PP Prašymo forma1.docx
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Administracinio departamento Bendrųjų reikalų skyrius
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: +37052735751
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: itt@kam.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymai gali būti pateikiami asmeniui:
1. tiesiogiai atvykus į ITT prie KAM (adresu Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322);
2. atsiuntus paštu ar per pasiuntinį (adresu Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322.

Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.

Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba. Į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais, prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitaip.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo užpildo pridedamos formos prašymą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai, atsiųsti elektroniniu paštu itt@kam.lt, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos  patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių ir prašymo, skundo ar kito kreipimosi priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formos patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1FEF229DA7C6/icGHUxVcMD
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.15C705E93776
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
pažyma, dokumentai, kopijos, stažas
Elektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
pp-schema1.docx pp-schema1.docx
Prašymai gali būti pateikiami asmeniui:
1. tiesiogiai atvykus į ITT prie KAM (adresu Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322);
2. atsiuntus paštu ar per pasiuntinį (adresu Šilo g. 5A, Vilnius LT-10322.

Priėmus raštu pateiktą prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu, per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje asmens nurodytu adresu išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas.

Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba. Į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai, vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais, prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

Į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitaip.
PAS31563
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-12-14
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems