Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052322222
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Duomenų išrašo apie privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas asmens sveikatos priežiūrai išdavimas

Paslaugos gavėjas turi galimybę gauti:

  • duomenų apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšomis stacionare asmeniui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestinę (toliau – duomenų suvestinė);
  • duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas asmens sveikatos priežiūrai atitinkamais metais suvestinę (toliau – metinė duomenų suvestinė);
  • išsamių duomenų apie PSDF biudžeto lėšomis asmeniui suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones išrašą (toliau – išsamių duomenų išrašas). 

Duomenų suvestinėje pateikiama informacija apie tam tikrą hospitalizavimo atvejį:

  • asmeniui suteiktas stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir finansavimo šaltinius;
  • ilgalaikio gydymo, medicininės reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo metu asmeniui atliktus brangiuosius tyrimus ir procedūras, kurių kaina neįskaičiuojama į gydymo kainą, šių tyrimų ir procedūrų kainas bei finansavimo šaltinius;
  • stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje asmeniui skirtus centralizuotai PSDF biudžeto lėšomis apmokamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones, kurių kaina neįskaičiuojama į gydymo atvejo kainą, šių vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainas bei finansavimo šaltinius.

Metinėje duomenų suvestinėje pateikiama informacija apie PSDF biudžeto išlaidas paciento sveikatos priežiūrai per kalendorinius metus.

Išsamių duomenų išraše pateikiama informacija apie tam tikru laikotarpiu pacientui PSDF biudžeto lėšomis suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), jam išrašytus kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota duomenų suvestinė ir (arba) metinė duomenų suvestinė, ir (arba) išsamus duomenų išrašas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jei dėl duomenų suvestinės, metinės duomenų suvestinės ar išsamių duomenų išrašo išdavimo į TLK kreipiasi paciento atstovas, jis privalo pateikti atstovavimą liudijantį dokumentą.
Jei pacientas dėl duomenų suvestinės, metinės duomenų suvestinės ar išsamių duomenų išrašo išdavimo į TLK kreipiasi raštu, jis privalo pateikti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
Jei paciento atstovas dėl duomenų suvestinės, metinės duomenų suvestinės ar išsamių duomenų išrašo išdavimo į TLK kreipiasi raštu, jis privalo pateikti notaro patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir dokumento, liudijančio atstovavimą, kopiją.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Informacinių sistemų eksploatavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėjas Eimantas Minkevičius
Telefonas: +37052197504
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: eimantas.minkevicius@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė
Telefonas: +37052661338
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.vitkauskiene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė
Telefonas: +37037322005
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė
Telefonas: +37046380473
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: salvinija.andriusiene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Inga Kvedarienė
Telefonas: +37041596136
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.kvedariene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
Telefonas: +37045508761
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigita.paulauskiene@vlk.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Asmuo prisijungia prie ligonių kasų elektroninių paslaugų platformos ir identifikuojasi per E. valdžios vartus.
2. Asmuo suformuoja duomenų suvestinę ir (arba) metinę duomenų suvestinę, ir (arba) išsamių duomenų išrašą.
3. Asmuo peržiūri duomenų suvestinę ir (arba) metinę duomenų suvestinę, ir (arba) išsamių duomenų išrašą arba atsisiunčią (atsispausdina).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Duomenų teikimo pacientui apie PSDF biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-710
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1416AFBB9925/ZKpuCQhuYe
Duomenų teikimo pacientui apie PSDF biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-710  Duomenų teikimo pacientui apie PSDF biudžeto išlaidas jo sveikatos priežiūrai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-710
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsisakymas išduoti ESDK gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atsisakymo išduoti ESDK įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Metinėje duomenų suvestinėje pateikiami tik pasibaigusių kalendorinių metų duomenys.
Raktažodžiai
Duomenų suvestinė, metinė duomenų suvestinė, išsamių duomenų išrašas, PSDF, gydymo kaina
PAS20752
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2021-08-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems