Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymų ir A1 pažymėjimo išdavimas 
Paslaugos gavėjai yra:
1. darbdaviai, siunčiantys darbuotojus iš Lietuvos dirbti į kitas Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybes nares, Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybes ar Šveicariją;
2. savarankiškai dirbantys asmenys, išvykstantys vykdyti veiklos (atlikti su ja susijusių darbų) kitose ES valstybėse narėse, EEE valstybėse ar Šveicarijoje;
3. asmenys, vienu metu dirbantys pagal darbo sutartį ir/ar užsiimantys savarankiška veikla Lietuvoje ir kitoje ES ar EEE valstybėje narėje, ar Šveicarijoje;
4. valstybės tarnautojai;
5. EB pagal sutartis dirbantys darbuotojai.
E 101 LT formos pažyma („Pažyma dėl taikytinų teisės aktų“), E 102 LT formos pažyma („Pažyma dėl siuntimo dirbti arba savarankiškai dirbančio asmens veiklos termino pratęsimo“) ir E 103 LT formos pažyma („Pažyma dėl pasirinkimo teisės įgyvendinimo“) patvirtina, kad jas turinčiam asmeniui taikomi Lietuvos Respublikos socialinio draudimo teisės aktai.
Vietoj E 101 LT, E 103 LT formų pažymų nuo 2010 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos draudėjams ir apdraustiesiems laikino siuntimo dirbti iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę ar darbo vienu metu ES valstybėje narėje ir Lietuvoje atveju gali būti išduodami A1 pažymėjimai (A1 pažymėjimas – „Pažymėjimas dėl jo turėtojui taikomų socialinės apsaugos teisės aktų“), kurių išdavimas turi tokias pat teisines pasekmes kaip E 101 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimas.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus nustatytos formos prašymai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai (toliau – Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba) gali būti pateikti:
1. tiesiogiai atvykus;
2. atsiuntus paštu, per pasiuntinį.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotos E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formos pažymos ir A1 pažymėjimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Dėl E 101 LT formos pažymos išdavimo:
1. darbdavys, siunčiantis darbuotojus, prie nustatytos formos prašymo turi pridėti:
1.1. darbuotojo asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei siunčiamas asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis);
1.2. Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketą. Įmonė, nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) siunčianti darbuotojus dirbti į kitą valstybę narę, darbdavio užpildytą anketą pateikia kartą per metus arba Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai paprašius;
1.3. dokumentus, įrodančius įmonės veiklą Lietuvoje ir užsienyje: bendradarbiavimo sutarties su priimančia įmone (kitu priimančiu asmeniu), darbo sutarčių su siunčiamais darbuotojais, sutarčių, sudarytų su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl veiklos vykdymo Lietuvoje ir užsienyje, patvirtintas kopijas, jei siunčianti įmonė nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja – dvylikos praėjusių mėnesių laikotarpio iki darbuotojų siuntimo sąskaitų faktūrų patvirtintas kopijas ir išrašomų sąskaitų faktūrų registro patvirtintą kopiją.
2. savarankiškai dirbantis asmuo, išvykstantis vykdyti veiklos (atlikti su ja susijusių darbų) prie nustatytos formos prašymo turi pridėti:
2.1. dokumentus, įrodančius savarankiškai dirbančio asmens veiklą Lietuvoje ir užsienyje: sutarčių, sudarytų su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl veiklos vykdymo Lietuvoje, su priimančios dirbti valstybės įmone (kitu subjektu) sudarytos sutarties dėl darbų atlikimo patvirtintas kopijas, jei savarankišką veiklą vykdantis asmuo nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas – patvirtintas sąskaitų faktūrų kopijas;
2.2. asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei savarankiškai dirbantis asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis).
3. Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje vienu metu pagal darbo sutartį dirbantis ir/ar savarankiška veikla užsiimantis asmuo prie nustatytos formos prašymo turi pridėti:
3.1. asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis);
3.2. sudarytų darbo sutarčių Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje patvirtintas kopijas;
3.3. savarankiškos veiklos vykdymą Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje įrodančių dokumentų (sudarytų (vykdomų) sutarčių, susijusių su savarankiška veikla, kitų dokumentų) patvirtintas kopijas.
4. Europos Bendrijų pagal sutartį dirbantis darbuotojas turi pateikti:
4.1. asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis);
4.2. sudarytos darbo sutarties su Europos Bendrijų įstaiga, patvirtintą kopiją.
Dėl E 102 LT formos išdavimo - darbdavys arba savarankiškai dirbantis asmuo prie nustatytos formos prašymo turi pateikti keturis užpildytos E 102 LT formos pažymos egzempliorius. Pridedant E 102 LT formos pažymą, būtina užpildyti tik jos A dalį.
Dėl E 103 LT formos išdavimo - darbuotojas, pasirinkęs, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, turi pateikti E 103 formos pažymos A dalį.
Dėl A1 pažymėjimo išdavimo – darbuotojas/darbdavys turi pateikti tokius pačius dokumentus, kuriuos teiktų prašydamas išduoti E 101 LT ar E 103 LT pažymą.
Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Taikytinos teisės skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus (jei tokių dokumentų reikia ir šios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre).
Pareiškėjas turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Dėl E 101 LT formos pažymos išdavimo:
1. darbdavys, siunčiantis darbuotojus, prie nustatytos formos prašymo turi pridėti:
1.1. darbuotojo asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei siunčiamas asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis);
1.2. Fondo valdybos direktoriaus patvirtintos formos darbdavio, siunčiančio darbuotojus laikinai dirbti į užsienio valstybę, anketą. Įmonė, nuolat (ne rečiau kaip kartą per mėnesį) siunčianti darbuotojus dirbti į kitą valstybę narę, darbdavio užpildytą anketą pateikia kartą per metus arba Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybai paprašius;
1.3. dokumentus, įrodančius įmonės veiklą Lietuvoje ir užsienyje: bendradarbiavimo sutarties su priimančia įmone (kitu priimančiu asmeniu), darbo sutarčių su siunčiamais darbuotojais, sutarčių, sudarytų su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl veiklos vykdymo Lietuvoje ir užsienyje, patvirtintas kopijas, jei siunčianti įmonė nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja – dvylikos praėjusių mėnesių laikotarpio iki darbuotojų siuntimo sąskaitų faktūrų patvirtintas kopijas ir išrašomų sąskaitų faktūrų registro patvirtintą kopiją.
2. savarankiškai dirbantis asmuo, išvykstantis vykdyti veiklos (atlikti su ja susijusių darbų) prie nustatytos formos prašymo turi pridėti:
2.1. dokumentus, įrodančius savarankiškai dirbančio asmens veiklą Lietuvoje ir užsienyje: sutarčių, sudarytų su fiziniais ar juridiniais asmenimis dėl veiklos vykdymo Lietuvoje, su priimančios dirbti valstybės įmone (kitu subjektu) sudarytos sutarties dėl darbų atlikimo patvirtintas kopijas, jei savarankišką veiklą vykdantis asmuo nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas – patvirtintas sąskaitų faktūrų kopijas;
2.2. asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei savarankiškai dirbantis asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis).
3. Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje vienu metu pagal darbo sutartį dirbantis ir/ar savarankiška veikla užsiimantis asmuo prie nustatytos formos prašymo turi pridėti:
3.1. asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis);
3.2. sudarytų darbo sutarčių Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje patvirtintas kopijas;
3.3. savarankiškos veiklos vykdymą Lietuvoje ir kitoje ES valstybėje narėje, EEE valstybėje ar Šveicarijoje įrodančių dokumentų (sudarytų (vykdomų) sutarčių, susijusių su savarankiška veikla, kitų dokumentų) patvirtintas kopijas.
4. Europos Bendrijų pagal sutartį dirbantis darbuotojas turi pateikti:
4.1. asmens dokumento patvirtintą kopiją (jei asmuo nėra Lietuvos Respublikos pilietis);
4.2. sudarytos darbo sutarties su Europos Bendrijų įstaiga, patvirtintą kopiją.
Dėl E 102 LT formos išdavimo - darbdavys arba savarankiškai dirbantis asmuo prie nustatytos formos prašymo turi pateikti keturis užpildytos E 102 LT formos pažymos egzempliorius. Pridedant E 102 LT formos pažymą, būtina užpildyti tik jos A dalį.
Dėl E 103 LT formos išdavimo - darbuotojas, pasirinkęs, kad jam būtų taikomi Lietuvos valstybinio socialinio draudimo teisės aktai, turi pateikti E 103 formos pažymos A dalį.
Dėl A1 pažymėjimo išdavimo – darbuotojas/darbdavys turi pateikti tokius pačius dokumentus, kuriuos teiktų prašydamas išduoti E 101 LT ar E 103 LT pažymą.
Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Taikytinos teisės skyriaus darbuotojai turi teisę pareikalauti pateikti ir kitus dokumentus (jei tokių dokumentų reikia ir šios informacijos nėra Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre).
Pareiškėjas turi pateikti dokumentų originalus arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas dokumentų kopijas.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2004 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);
2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1);
1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);
1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 859/2003 išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 317);
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253 (Žin., 2010, Nr. 70-3536);
E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253 (Žin., 2010, Nr. 70-3536);
Kt.
Nuoroda #
2004 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);<br/>2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);<br/>2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1);    <br/>1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);<br/>1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);<br/>2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 859/2003 išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 317);<br/>Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253 (Žin., 2010, Nr. 70-3536);<br/>E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253 (Žin., 2010, Nr. 70-3536);<br/>Kt. 2004 m. gegužės 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);
2010 m. lapkričio 24 d. Reglamentas (ES) Nr. 1231/2010, kuriuo išplečiamas Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 taikymas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems tie reglamentai dar netaikomi dėl jų pilietybės (OL L 344, 2010 12 29, p. 1);
1971 m. birželio 14 d. Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);
1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
2003 m. gegužės 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 859/2003 išplečiantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir Reglamento (EEB) Nr. 574/72 nuostatų taikymą trečiųjų šalių piliečiams, kuriems jos dar netaikomos dėl jų pilietybės (OL L 124, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 4 t., p. 317);
Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253 (Žin., 2010, Nr. 70-3536);
E 101 LT, E 102 LT, E 103 LT formų pažymų išdavimo pagal 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, judantiems Bendrijoje, tvarkos aprašas, patvirtintas Fondo valdybos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-253 (Žin., 2010, Nr. 70-3536);
Kt.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslaugos teikėjas Prašymus ir reikalingus dokumentus priima Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos Taikytinos teisės skyriaus vyriausieji specialistai.
Pažymos ir pažymėjimai išduodami Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybos direktoriaus sprendimu.
Raktažodžiai
Pažymų išdavimas
PAS1605
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems