Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pavadinimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Adresas
Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius Visa „Sodros“ informacija telefonu 1883
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052500883
Fakso nr.
+37085272364
Darbo laikas
http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Paslaugos aprašas
E115, E116, E117, E118 formos pažymų išdavimas 
Laikinai į Lietuvos Respubliką atsiųsti dirbti ar laikinai Lietuvos Respublikoje būnantys asmenys, apdrausti socialiniu draudimu pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) valstybės narės, ar Šveicarijos įstatymus (arba jų darbdaviai Lietuvoje), laikinojo nedarbingumo dėl ligos, traumos ar profesinės ligos arba nėštumo ir gimdymo atostogų atvejais gali kreiptis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinį skyrių (toliau – Fondo valdybos teritorinis skyrius) dėl šių laikotarpių patvirtinimo, laikinojo nedarbingumo laikotarpio pradžios patvirtinimo ir / ar prašymo piniginėms išmokoms iš jį apdraudusios ES valstybės narės kompetentingos įstaigos gauti pateikimo.
Prašymas gali būti pateiktas:
1. atvykus į Fondo valdybos teritorinį skyrių;
2. atsiuntus paštu;
3. per užsienio kompetentingą įstaigą.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Kita; Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduotos E115, E116, E117, E118 formos pažymos
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kai dėl laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio ar laikinojo nedarbingumo laikotarpio pradžios patvirtinimo į Fondo valdybos teritorinį skyrių kreipiasi pats ES valstybėje narėje apdraustas asmuo arba jo darbdavys Lietuvoje, pateikiami šie dokumentai:
1. prašymas patvirtinti laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpį ar šio laikotarpio pradžią;
2. Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (forma 027/a) ar kiti medicininiai dokumentai;
3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
4. ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos išduota E 101 formos pažyma arba atitinkama SED (Reglamento (EB) 987/2009 1 straipsnio d punkte nurodyto struktūrizuoto elektroninio dokumento popierinė forma), patvirtinanti, kad asmeniui toliau taikomi jį dirbti siuntusios ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos teisės aktai, arba Europos sveikatos draudimo kortelė;
5. kai besikreipiantis asmuo yra bedarbis – ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos kompetentingos įstaigos išduota E 119 arba E 303 formos pažyma arba atitinkama SED, patvirtinanti, kad asmuo Lietuvoje ieško darbo ir jam toliau taikomi ES, EEE valstybės narės ar Šveicarijos, kurioje jis registruotas bedarbiu, teisės aktai.
Kai dėl laikinojo nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpio patvirtinimo į Fondo valdybos teritorinį skyrių per Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą raštu kreipiasi ES valstybės narės kompetentinga įstaiga, apdraustajam ES valstybėje narėje asmeniui jokių dokumentų papildomai teikti nereikia.
Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikiami dokumentų originalai arba notaro ar kita Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos jų kopijos.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: http://www.sodra.lt/lt/kontaktai http://www.sodra.lt/lt/kontaktai
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: Nėra duomenų
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);
Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu formos pažymų pildymo ir išdavimo bei pašalpų pagal struktūrizuotus dokumentus skyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010-09-17 įsakymu Nr. V-375;
Kiti.
Nuoroda #
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);<br/>Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);<br/>Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);<br/>Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);<br/>E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu formos pažymų pildymo ir išdavimo bei pašalpų pagal struktūrizuotus dokumentus skyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010-09-17 įsakymu Nr. V-375;<br/>Kiti. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72);
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1);
Europos Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 Dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, persikeliantiems Bendrijoje (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 35);
Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims, savarankiškai dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);
E 115, E 116, E 117, E 118 su priedu formos pažymų pildymo ir išdavimo bei pašalpų pagal struktūrizuotus dokumentus skyrimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010-09-17 įsakymu Nr. V-375;
Kiti.

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Prašymus ir dokumentus, reikalingus pažymoms išduoti, priima pašalpų specialistai, dirbantys Fondo valdybos teritorinių skyrių priimamuosiuose.
E formos pažymą užpildo Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), o patvirtina Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktorius ar jo pavaduotojas (parašu bei atspaudu).
Raktažodžiai
Pažymų išdavimas
PAS1630
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2014-09-23
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems