Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Pavadinimas
Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Adresas
Europos aikštė 1, 03505 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052322222
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimas, keitimas

Apdrausti valstybiniu sveikatos draudimu gyventojai, būnant ES šalyje, turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos valstybinio sveikatos draudimo lėšomis. Norėdami pasinaudoti šia teise, apdrausti gyventojai turi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK).

ESDK išduodamos ir keičiamos tik privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims.

ESDK išduodama ne trumpesniam kaip 2 mėnesių ir ne ilgesniam kaip 18 metų laikotarpiui:

a) dirbantiems gyventojams – 4 metams;

b) asmenims iki 18 metų – iki jiems sukaks 18 metų;

c) moksleiviams ir studentams – vieniems mokslo metams arba iki einamųjų mokslo metų pabaigos;

d) Užimtumo tarnyboje registruotiems bedarbiams – 2 mėnesiams, kai bedarbis vyksta ieškoti darbo į ES šalis, – iki Užimtumo tarnybos išduotame dokumente U2 nurodyto termino;

e) pensininkams ir kitų tam tikrų draudimo grupių gyventojams, kurie apdrausti valstybės lėšomis, – 10 metų;

g) kitų grupių apdraustiesiems išduodama ne daugiau kaip 4 metus galiojanti ESDK, atsižvelgiant į privalomojo sveikatos draudimo galiojimo terminą.

ESDK keičiama, kai pasikeičia apdraustojo gyventojo vardas, pavardė, asmens kodas (tik po to, kai išduotas naujas asmens dokumentas ir asmens duomenys patikslinami Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre); kai ESDK tampa netinkama naudoti arba joje yra netikslių įrašų; kai pasibaigia ESDK galiojimo laikas arba ESDK keičiama apdraustojo gyventojo pageidavimu, jei iki ESDK galiojimo pabaigos lieka ne daugiau kaip 2 mėnesiai.

ESDK galiojimas nutraukiamas automatiškai pasibaigus kortelės galiojimo laikui; apdraustajam mirus; pasibaigus privalomojo sveikatos draudimo galiojimui arba kai ESDK anuliuojama.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Sveikatos apsaugos paslaugos; Kita
Gyvenimo atvejis
Keliaujant į užsienį / atvykstant į Lietuvą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota ESDK.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Gyventojas turi pateikti užpildytą prašymo formą.
Kreipdamasis dėl ESDK į TLK, gyventojas kartu su prašymu pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Jei į TLK kreipiasi ESDK prašančio asmens atstovas, jis turi pateikti savo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tarptautinių reikalų skyrius
Pareigos: Patarėja Neringa Šafranavičienė
Telefonas: +37052101591
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: neringa.safranaviciene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilniaus TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė
Telefonas: +37052661338
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.vitkauskiene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kauno TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Rasa Valinskaitė-Barščevičienė
Telefonas: +37037322005
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rasa.valinskaite-barsceviciene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Klaipėdos TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Salvinija Andriušienė
Telefonas: +37046380473
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: salvinija.andriusiene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Šiaulių TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Inga Kvedarienė
Telefonas: +37041596136
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: inga.kvedariene@vlk.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Panevėžio TLK Gyventojų aptarnavimo skyrius
Pareigos: Skyriaus vedėja Sigita Paulauskienė
Telefonas: +37045508761
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: sigita.paulauskiene@vlk.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę forma
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Gyventojas prisijungia prie ligonių kasų elektroninių paslaugų platformos adresu https://e.vlk.lt/auth/start.html.
2. Gyventojas pildo elektroninę prašymo formą išduoti ESDK – sau ir (ar) savo nepilnamečiams šeimos nariam. Pildydamas prašymo formą, gyventojas pasirenka vieną iš ESDK pristatymo būdu (atsiimti TLK, atsiimti per įgaliotą asmenį TLK, gauti registruotu paštu tik Lietuvos Respublikos teritorijoje).
3. TLK darbuotojas gauna elektroninį prašymą, tikrina gyventojo privalomojo sveikatos draudimo galiojimo laikotarpį ir ruošia ESDK.
4. ESDK išduodama gyventojui, įgaliotam asmeniui TLK arba išsiunčiama paštu (jei prašyme buvo nurodytas toks ESDK gavimo būdas).

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
5
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0883-20140101&from=LT
2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72)  2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 72)
Pavadinimas 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&from=LT
2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1) 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 987/2009, nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir įgyvendinimo tvarką (OL 2009 L 284, p. 1)
Pavadinimas Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. S1 dėl ESDK (OL 2010 C 106, p. 23)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.106.01.0023.01.LIT&amp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3bamp%3btoc=OJ:C:2010:106:TOC
Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. S1 dėl ESDK (OL 2010 C 106, p. 23) Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo administracinės komisijos 2009 m. birželio 12 d. sprendimas Nr. S1 dėl ESDK (OL 2010 C 106, p. 23)
Pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.94F6B680E8B8/asr
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
Pavadinimas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A9898AB03922/asr
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“  Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsisakymas išduoti ESDK gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo atsisakymo išduoti ESDK įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Gyventojas gali turėti tik 1 (vieną) galiojančią kortelę.
Jei anksčiau buvo išduota ESDK, tačiau jos galiojimas dar nesibaigė, prieš užsakydamas naują ESDK turi būti grąžinta anksčiau išduotą ESDK.
Jei galiojanti ESDK yra prarandama ar sugadinama, už ESDK keitimą reikės sumokėti 14,48 Eur (pateikus policijos pažymą apie kortelės vagystę ar praradimą dėl stichinės nelaimės ar kitos nenugalimos jėgos poveikio, ESDK išduodama nemokamai).
Raktažodžiai
Europos sveikatos draudimo kortelė, ESDK, būtinoji pagalba užsienyje
PAS1953
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems