Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Aplinkos apsaugos agentūraX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Aplinkos apsaugos agentūra
Pavadinimas
Aplinkos apsaugos agentūra
Adresas
Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37087066200
Faksas
+370 8 70 66200
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Filtras
Rasta paslaugų: 66

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Inventorizacijos tikslas nustatyti ar patikslinti po įrenginio priėmimo į eksploataciją pagal PAV dokumentus, ūkinės veiklos objekto aplinkos oro taršos šaltinius, jų parametrus bei taršos šaltinių...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Jeigu pasikeičia Reglamente pateikiami duomenys, nekeičiantys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar Taršos leidimo sąlygų, keičiamas tik Reglamentas, neteikiant paraiškos Taršos in...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nenustatyta
Paslaugos įvertinimas: /
Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruojamos atliekas surenkančios ir vežančios įmonės, atliekas apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vie...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (Lietuvos Respublikos planuojam...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nenustatyta
Paslaugos įvertinimas: /
Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaiki...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Registravimui pateikiamas elektros žvejybos aparatas (toliau-Aparatas), jo įsigijimo dokumentai, techninių Aparato duomenų atitikimas Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo speci...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Teisė naudoti ES ekologinį ženklą suteikiama produktams, atitinkantiems nustatytus griežtus ekologinius kriterijus. Pareiškėjas pateikia paraišką tiesiogiai, paštu (popierinėje formoje) arba elektroni...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Kaina EUR: 130
Kaina EUR: 188
Paslaugos įvertinimas: /
Atestatas suteikia teisę savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau -Valstybė narė) piliečiams, k...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR: Nemokama
Paslaugos įvertinimas: /
Pagal fizinio ir/ar juridinio asmens prašymą pateikiami vietovės foninio aplinkos oro užterštumo duomenys, vadovaujantis Foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės v...
« 1 2 3 4 5 »
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems