Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Aplinkos apsaugos agentūraX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Aplinkos apsaugos agentūra
Pavadinimas
Aplinkos apsaugos agentūra
Adresas
Vilnius, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070662008
Fakso nr.
+37070662008
Darbo laikas
I-IV 7:30 – 16:30, V 7:30 – 15:15
Filtras
Rasta paslaugų: 66

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimas

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Inventorizacijos tikslas nustatyti ar patikslinti po įrenginio priėmimo į eksploataciją pagal PAV dokumentus, ūkinės veiklos objekto aplinkos oro taršos šaltinius, jų parametrus bei taršos šaltinių...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Jeigu pasikeičia Reglamente pateikiami duomenys, nekeičiantys Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ar Taršos leidimo sąlygų, keičiamas tik Reglamentas, neteikiant paraiškos Taršos in...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nėra duomenų
Viešųjų paslaugų sritys: /
Atliekų tvarkytojų valstybės registre registruojamos atliekas surenkančios ir vežančios įmonės, atliekas apdorojančios įmonės, prekiautojai atliekomis ir tarpininkai, įmonės, atliekų susidarymo vie...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą (Lietuvos Respublikos planuojam...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nėra duomenų
Viešųjų paslaugų sritys: /
Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaiki...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Registravimui pateikiamas elektros žvejybos aparatas (toliau-Aparatas), jo įsigijimo dokumentai, techninių Aparato duomenų atitikimas Elektros žvejybos aparatų registravimo, laikymo ir naudojimo speci...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Teisė naudoti ES ekologinį ženklą suteikiama produktams, atitinkantiems nustatytus griežtus ekologinius kriterijus. Pareiškėjas pateikia paraišką tiesiogiai, paštu (popierinėje formoje) arba elektroni...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR 130
Kaina EUR 188
Viešųjų paslaugų sritys: /
Atestatas suteikia teisę savarankiškai dirbantiems Lietuvos Respublikos, taip pat kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau -Valstybė narė) piliečiams, k...

Aplinkos apsaugos agentūra
Kaina EUR Nemokama
Viešųjų paslaugų sritys: /
Pagal fizinio ir/ar juridinio asmens prašymą pateikiami vietovės foninio aplinkos oro užterštumo duomenys, vadovaujantis Foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo ūkinės v...
« 1 2 3 4 5 »
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems