Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Šilutės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Šilutės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Šilutės rajono savivaldybė
Adresas
Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133, Šilutė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 41 79266
Fakso nr.
+370 4 41 51517
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Pretenduoti į finansinę paskatą gali jaunos šeimos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

1. jaunos šeimos nariai turi būti deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvoje arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių žmonių apskaitą Lietuvos respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

2. abu sutuoktiniai arba vienas vaiką (vaikus) auginantis tėvas ar mama nėra vyresni nei 35 metai;

3. iki kreipimosi į Savivaldybės administraciją dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi bei pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto;

4. įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 procentais mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose;

5. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Finansinė paskata teikiama pirmam būstui pirkti ar (ir) statyti, skiriant subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti (toliau – subsidija) (toliau – būsto kreditas pirmajam būstui įsigyti). Subsidijos, suteikiamos:

1) jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

2) jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

3) jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 procentai būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos;

4) jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

 Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai eurų arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta.

Ne daugiau kaip 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai būstas įsigyjamas iš jaunos šeimos narių artimųjų giminaičių – tiesiosios linijos giminaičių iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai ir seserys), jauna šeima neturės teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms.

Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išduoda pažymą subsidijai gauti (jeigu tam dar yra lėšų), galiojančią 15 kalendorinių dienų nuo jos išdavimo dienos arba pateikia motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti pažymą, jeigu jauna šeima neatitinka šio įstatymo nustatytų reikalavimų arba jeigu yra panaudoti visi tų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti.

Kredito įstaiga per du mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne. Nusprendusi suteikti būstą paskolą būstui, kredito įstaiga pasirašo kreditavimo sutartį su jauna šeima. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.

Tais atvejais, kai savivaldybės administracija atsisako išduoti pažymą jaunai šeimai, nes yra panaudoti visi tų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai finansinei paskatai pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikti, jauna šeima pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką įrašoma į jaunų šeimų, laukiančių finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, sąrašą. Finansinė paskata pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikiama laikantis eiliškumo.

Padidėjus šeimai galima kreiptis dėl papildomos subsidijos, tačiau kreipimosi metu šeima turi atitikti jaunos šeimos apibrėžimą, tai yra sutuoktiniai arba vienas vaikus auginantis asmuo negali būti vyresni nei 35-erių, išskyrus atvejus kai augina tris ir daugiau vaikų, tuomet kiekvienas iš sutuoktinių turi būti ne vyresni kaip 40 metų (įskaitytinai).

Subsidija turi būti grąžinamaį valstybės biudžetą, jei jauna šeima, kuriai suteikta subsidija būsto kredito pirmajam būstui įsigyti, 10 metų laikotarpyje, nuo kreditavimo sutarties sudarymo dienos, nuosavybės teisę į įsigytą būstą perleidžia kitam asmeniui.

Subsidijos grąžinimas netaikomas šiais atvejais:

1.nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis;

2. jeigu pasikeičia už būsto kreditą pirmajam būstui įsigyti įsigyto būsto savininkas dėl paveldėjimo, kai paveldi sutuoktinis, vaikai ir (ar) vaikai, kuriems nustatyta ar buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba);

3. jaunai šeimai nutraukus santuoką, jeigu nuosavybės teisė pereina vienam iš buvusių sutuoktinių;

4. šeimoms, kurios nuo nuosavybės teisės į įsigytą būstą įgijimo dienos praėjus 5 metams yra susilaukusios trijų ar daugiau vaikų ir nori po ne mažiau kaip 5 metų perleisti būstą kito asmens nuosavybėn todėl, kad jį pakeistų į didesnį būstą toje pačioje savivaldybėje.

Pagrindiniai subsidijos suteikimo žingsniai:

Prieš pateikiant Prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo jauna šeima susiranda būstą pirkimui ar sklypą namo statybai. 

Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoja šeimos turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt , prisijungus per valdžios elektroninių vartų sistemą arba kreipiasi tiesiogiai į Šilutės rajono savivaldybės administraciją Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistę Auksę Rupainienę tel. (8 441) 79 258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Savarankiška funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Galimybė jaunoms šeimoms įsigyti pirmąjį būstą regionuose 

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Jaunos šeimos teikdamos prašymą finansinei paskatai gauti, privalo pateikti tokius dokumentus:
1. šeimos turto deklaraciją už kalendorinius metus (jeigu nedeklaravo elektroniniu būdu);
2. įsiteisėjusį teismo sprendimą įvaikinti vaiką arba sprendimą, kuriuo vaikui nustatoma nuolatinė globa (rūpyba);
3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu prašymą pateikia jaunos šeimos įgaliotas atstovas);
4. statinio ekspertizę atlikusios institucijos išvadą, jei šeimos nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi;
5. rekonstruojant nuosavybės teise turimą būstą, projektuotojo išvadą, kad nuosavybės teise turimas būstas yra netinkamas gyventi.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ūkio skyriaus Turto poskyris
Pareigos: Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyriausioji specialistė
Telefonas: +37044179258
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: administracija@silute.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prieš pateikiant Prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo jauna šeima susiranda būstą pirkimui ar sklypą namo statybai.
Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaruoja šeimos turtą ir užpildo prašymą www.spis.lt , prisijungus per valdžios elektroninių vartų sistemą arba kreipiasi tiesiogiai į Šilutės rajono savivaldybės administraciją Ūkio skyriaus Turto poskyrio vyr. specialistę Auksę Rupainienę tel. (8 441) 79 258, el. p. aukse.rupainiene@silute.lt.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Jauna šeima prašymą dėl teisės į finansinę paskatą patvirtinimo gali pateikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61b5aa40794511e8ae2bfd1913d66d57
1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas 1. Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymas
Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/be9c20d0ac5911e88f64a5ecc703f89b
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. A1-448 „Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Pastabos
Nėra duomenų
Raktažodžiai
Finansinė paskata
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
PAS35607
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-03-20
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems