Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Palangos miesto savivaldybės administracija X
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Palangos miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Palangos miesto savivaldybės administracija
Adresas
Vytauto g. 73, Palanga.
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37046048716
Fakso nr.
+37046048716
Darbo laikas
I,III 8:00 – 18:00, II,IV 8:00 – 17.00, V - 8:00 - 15.45 Pietų petrauka - 12:00-12:45
Paslaugos aprašas
Gimimo registravimas

Paslauga teikiama asmenims, pageidaujantiems įregistruoti vaiko gimimą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Civilinės būklės aktų registravimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti / pakeisti asmens dokumentus; Vaiko gimimas
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduotas gimimo įrašo išrašas.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Vaiko gimimo pažymėjimas, asmens dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Civilinės metrikacijos skyrius
Pareigos: Vedėjas, vedėjo pavaduotojas, raštvedys
Telefonas: +37046048712
Mobilusis telefonas: +37060216102
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: cms-palanga@palanga.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Civilinės metrikacijos skyrius (toliau - CMS) registruoja gimimą remdamasis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu.

Vaiko tėvai į CMS gali kreiptis asmeniškai arba elektroniniu būdu per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliau - MEPIS), kuri pasiekiama adresu https://mepis.vrm.lt

Užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai į CMS taip pat gali kreiptis per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (toliau - konsulinė įstaiga).

Jeigu vaiko tėvai patys negali kreiptis dėl vaiko gimimo registravimo, pareikšti apie vaiko gimimą gali giminaičiai arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Lietuvos Respublikos piliečių ir jų vaikų vardai ir pavardės civilinės būklės akto įraše nurodomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose tvarką.

Registruojant užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės bei jų vaikų civilinės būklės aktus, šių asmenų vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi juos paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ar užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo dokumento. Vardas ir pavardė paraidžiui gali būti perrašyti be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai jų įrašyti negalima. Registruojant vaiko gimimą, tėvams pageidaujant vaiko vardą ir (ar) pavardę rašyti pagal tarimą ir (ar) sugramatinant, turi būti pateiktas vaiko tėvų rašytinis prašymas ištaisyti vaiko vardą ir (ar) pavardę.

Vaiko gimimo vieta nurodoma jo faktinė gimimo vieta arba jo tėvų ar vieno iš tėbų gyvenamoji vieta.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- pareiškimas žodžiu arba raštu;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejį, kai kreipiamasi per MEPIS). Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė; užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobščio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobščio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenamčio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

- santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vaiko motinos buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko tėvus ar vieną iš jų ir (ar) jo (jų) civilinės būklės aktus nėra Lietuvos RespublikosGyventojų registre;

- dokumentas apie turimą kitos valstybės pilietybę, jeigu ją Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 15 straipsnyje nurodytas vaikas įgijo gimdamas.

Jeigu pareiškimas paduodamas per atstovą, turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

Jei į CMS kreipiamasi per konsulinę įstaigą, pareiškimą pasirašiusio pareiškėjo parašo tikrumas turi būti paliūdytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas įregistruoti vaiko gimimą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Civilinės metrikacijos skyrius (toliau - CMS) registruoja gimimą remdamasis vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu.

Vaiko tėvai į CMS gali kreiptis asmeniškai arba elektroniniu būdu per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą (toliau - MEPIS), kuri pasiekiama adresu https://mepis.vrm.lt

Užsienio valstybėje gyvenantys Lietuvos Respublikos piliečiai į CMS taip pat gali kreiptis per Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą (toliau - konsulinė įstaiga).

Jeigu vaiko tėvai patys negali kreiptis dėl vaiko gimimo registravimo, pareikšti apie vaiko gimimą gali giminaičiai arba valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija. Lietuvos Respublikos piliečių ir jų vaikų vardai ir pavardės civilinės būklės akto įraše nurodomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose tvarką.

Registruojant užsienio valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės bei jų vaikų civilinės būklės aktus, šių asmenų vardai ir pavardės civilinės būklės aktų įrašuose rašomi juos paraidžiui perrašant lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ar užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo dokumento. Vardas ir pavardė paraidžiui gali būti perrašyti be šalutinių (diakritinių) ženklų, jei techniškai jų įrašyti negalima. Registruojant vaiko gimimą, tėvams pageidaujant vaiko vardą ir (ar) pavardę rašyti pagal tarimą ir (ar) sugramatinant, turi būti pateiktas vaiko tėvų rašytinis prašymas ištaisyti vaiko vardą ir (ar) pavardę.

Vaiko gimimo vieta nurodoma jo faktinė gimimo vieta arba jo tėvų ar vieno iš tėbų gyvenamoji vieta.

Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

- pareiškimas žodžiu arba raštu;

- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (išskyrus atvejį, kai kreipiamasi per MEPIS). Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas arba asmens tapatybės kortelė; užsienio valstybės piliečio tapatybei patvirtinti - galiojantis užsienio valstybės piliečio kelionės dokumentas, pripažintas Lietuvos Respublikoje, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje, jei užsienio valstybės pilietis ar asmuo be pilietybės neturi kelionės dokumento. Prieglobščio prašytojo asmens tapatybei patvirtinti gali būti pateikiamas ir užsienio registracijos pažymėjimas, jei prieglobščio prašytojas neturi kelionės dokumento. Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenamčio asmens be pilietybės, pabėgėlio ar užsieniečio, kuriam suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, statusui patvirtinti turi būti pateikiamas galiojantis leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

- santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vaiko motinos buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinantys dokumentai, jei duomenų apie vaiko tėvus ar vieną iš jų ir (ar) jo (jų) civilinės būklės aktus nėra Lietuvos RespublikosGyventojų registre;

- dokumentas apie turimą kitos valstybės pilietybę, jeigu ją Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo 15 straipsnyje nurodytas vaikas įgijo gimdamas.

Jeigu pareiškimas paduodamas per atstovą, turi būti pateiktas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ir atstovo asmens tapatybės dokumentas.

Jei į CMS kreipiamasi per konsulinę įstaigą, pareiškimą pasirašiusio pareiškėjo parašo tikrumas turi būti paliūdytas konsulinio pareigūno parašu ir antspaudu su Lietuvos valstybės herbu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
3
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/15fd41a0ccd811e6a2cac7383cbb90a3
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ecf91ec0a00811e58fd1fc0b9bba68a7
Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03, Nr. XII-2111.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Gimimo
PAS2946
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-01-02
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems