Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Alytaus miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Alytaus miesto savivaldybės administracija
Adresas
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37031555111
Faksas
+37031555192
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Globos (rūpybos) išmokos skyrimas
Išmoka skiriama vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaiko globos institucijoje.
Asmens prašymas pateikiamas raštu (elektroniniu būdu ar asmeniui atvykus į Socialinės paramos skyrių).
Paskirta išmoka pervedama į asmens nurodytą sąskaitą. Jeigu išmoka neskiriama, asmeniui pageidaujant jam išsiunčiamas motyvuotas atsakymas raštu
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Socialinės apsaugos paslaugos; Socialinė parama; Kita
Gyvenimo atvejis
Norint gauti socialinę išmoką
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Paskirta išmoka. Neigiamu atveju – motyvuotas atsakymas raštu
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jeigu kreipiamasi asmeniškai). Jei prašymas teikiamas el. būdu, asmuo identifikuojamas el. bankininkystės priemonėmis.
3. Dokumentas apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju).
4. Šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas.
5. Teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu priteistas išlaikymas.
6. Pažyma iš Vaikų išlaikymo fondo, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką, pažymą iš įmonės, įstaigos ar organizacijos kai išlaikymas mokamas išskaičiuojant iš darbo užmokesčio ir kita .
7. Mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) mokosi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio ugdymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.
8. Mokyklos pažyma, jeigu vyresnis negu 18 metų asmuo mokosi, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose .
9. Asmeninės banko sąskaitos rekvizitai.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rima Ničajienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56663
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: rima.nicajiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Lisauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56663
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: vida.lisauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Kazlauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: +37031556667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: virginija.kazlauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Gutauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56667
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: danute.gutauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danutė Bujakauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: danute.bujakauskiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Elena Rudnickienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56660
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: elena.rudnickiene@ams.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Petrauskienė
Pareigos: Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė
Telefonas: +370 3 15 56665
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +370 3 15 56666
El. paštas: lina.petrauskiene@ams.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Asmuo pateikia reikalingus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas įrašo asmens arba šeimos duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą, patikrina „Sodros“ ir Gyventojų registro turimus duomenis apie asmenį, užregistruoja ir spausdina prašymą, parengia sprendimą ir pranešimą, juos pasirašo.
3. Pranešimas ir informacinis lapelis įteikiamas asmeniui.Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
SPIS – Socialinės paramos informacinė sistema
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas nustatytos formos prašymas (pateikta šios administracinės paslaugos teikimo aprašymo priede).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmens prašymas pateikiamas per elektroninių paslaugų portalą www.spis.lt.. Patikrinama ar pateikti visi reikalingi dokumentai, ar jie atitnka reikalavimus. Apie trūkstamus dokumentus asmuo informuojamas el.pranešimu. Jeigu visi duomenys teisingi, priimamas sprendimas dėl paslaugos teikimo arba ne. Asmuo informuojamas el. pranešimu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į el. paslaugą
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/YsHUZpxuTa
1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.<br/> 1. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas.

Pavadinimas 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.A1F3B14F0A00
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“. 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-06-28 nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“.
Pastabos
Globos išmokos skiriamos:
1. Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI) išmoka per mėnesį.
2. Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje (pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgau kaip iki 24 metų, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 BSI dydžio išmoka.
3. Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) tikslinis priedas.
4. Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 BSI dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
Vaikui, kuris mokosi pagal bendrojo lavinimo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) mokymo įstaigų bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, skiriama 2 BSI dydžio išmoka per mėnesį.
5. Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (arba) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, vaiko globos (rūpybos) išmokos dydis lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio.
Raktažodžiai
Globa, rūpyba, išmokos
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
sps14-schema.doc sps14-schema.doc
1. Asmuo pateikia reikalingus dokumentus.
2. Atsakingas specialistas įrašo asmens arba šeimos duomenis į socialinės paramos informacinę sistemą, patikrina „Sodros“ ir Gyventojų registro turimus duomenis apie asmenį, užregistruoja ir spausdina prašymą, parengia sprendimą ir pranešimą, juos pasirašo.
3. Pranešimas ir informacinis lapelis įteikiamas asmeniui.Sutrumpinimai:
IS – Paramos informacinė sistema
SPS – Socialinės paramos skyrius
SPIS – Socialinės paramos informacinė sistema
PAS3652
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-12
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems