Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kauno miesto savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kauno miesto savivaldybės administracija
Pavadinimas
Kauno miesto savivaldybės administracija
Adresas
Laisvės al. 96, LT 44251 Kaunas
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+37037422608
Faksas
+37037423985
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamosios vietos deklaravimas

Paslauga teikiama asmenims deklaruojant savo, naujagimio ar nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą, ją pakeitus Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką. Deklaracija pateikiama raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį. Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

Gyvenamąją vietą deklaruoja:

1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje arkeičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

3. užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau – užsieniečiai), kurie nėra šios dalies 2 punkte nurodyti asmenys ir kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje,atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

4. asmenys, kurie šio įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam laikotarpiui pasibaigus.

Kauno miesto gyventojai gyvenamąją vietą deklaruoja tiesiogiai atvykdami į seniūniją, kurios priskirtoje teritorijoje gyvena. Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 1 mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.

Deklaracijas galima pateikti ir elektroniniu būdu adresu: http://www.epaslaugos.lt

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant gyvenamąją vietą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Elektroninė paslauga; Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Deklaruojama gyvenamoji vieta

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo pateikia:
1. atitinkamą nustatytos formos užpildytą deklaraciją ;
2. Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Lietuvos Respublikos piliečiai;
3. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. Europos Sąjungos valstybės narės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ar įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą šio dokumento kopiją, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
5. leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje, Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai gyventi šalyje kortelę ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę, – kai gyvenamąją vietą deklaruoja užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai bei asmenys be pilietybės;
6. gimimo liudijimą ar gimimo akto išrašą, kai deklaruojama nepilnamečio Lietuvos Respublikos piliečio gyvenamoji vieta. Kitus asmens dokumentus, kai deklaruojama nepilnamečio užsienio piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamoji vieta. Jei deklaruojamas nepilnamečio išvykimas į užsienį, nepilnametis privalo turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę. Asmens dokumentą privalo pateikti ir tas iš tėvų, įtėvių, globėjų (rūpintojų), kuris teikia nepilnamečio deklaraciją. Jei nepilnametis Lietuvos Respublikos pilietis paso ar asmens tapatybės kortelės neturi, bet turi ir kitos valstybės pilietybę, deklaruojant išvykimą iš Lietuvos Respublikos, turi būti pateiktas užsienio valstybės pasas ar tapatybės kortelė.
7. globą (rūpybą) ar atstovavimą (neveiksnaus asmens) patvirtinančius dokumentus ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas), neveiksnaus asmens atstovas ar socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas;
8. dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą;
9. atskirą gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių ar jo (jų) įgalioto asmens sutikimą, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, kai savininkas ar jo atstovas neatvyksta į deklaravimo įstaigą;
10. vietoj sutikimo gali būti pateiktas dokumentas, patvirtinantis teisę apsigyventi gyvenamojoje patalpoje – nuomos ar panaudos sutartis, įmonės ar įstaigos išduotas raštas, patvirtinantis teisę apsigyventi įmonei (įstaigai) priklausančioje patalpoje nurodytu adresu, apsigyvenimą viešbutyje ar suteiktą bendrabutį patvirtinantys dokumentai;
11. deklaravimo įstaigai paprašius – kitus dokumentus (pvz. bendraturčių pasirašytą namo bendro naudojimo sutartį, jei tokia sutartis yra pasirašyta. Deklaravimo įstaiga negali reikalauti pateikti kitus dokumentus, kurių duomenis gali pati pasitikrinti valstybės registruose.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vytautas Bakša
Pareigos: Petrašiūnų seniūnijos vyr. specialistas
Telefonas: +37037769883
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vytautas.baksa@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raminta Mačianskienė
Pareigos: Aleksoto seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037297084
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: raminta.macianskiene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Violeta Baltutienė
Pareigos: Centro seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037208610
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: violeta.baltutiene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gražina Tamulytė
Pareigos: Dainavos seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037719380
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: grazina.tamulyte@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kazys Stankevičius
Pareigos: Eigulių seniūnijos vyr. specialistas
Telefonas: +37037388145
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kazys.stankevicius@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Girdauskienė
Pareigos: Gričiupio seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037455017
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.girdauskiene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Linutė Ščepinienė
Pareigos: Panemunės seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037749415
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: linute.scepiniene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Audronė Čekanavičienė
Pareigos: Šančių seniūnijos vyr. specialistas
Telefonas: +37037341861
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: audrone.cekaviciene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Ilona Damušienė
Pareigos: Šilainių seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037240940
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ilona.damusiene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Milda Gudavičienė
Pareigos: Vilijampolės seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037451290
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: milda.gudaviciene@kaunas.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Justina Juodienė
Pareigos: Žaliakalnio seniūnijos vyr. specialistė
Telefonas: +37037438345
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: justina.juodiene@kaunas.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Žr. schemą.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pavyzdys pridėtas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Atsidarius pradiniam portalo puslapiui paspauskite „Gyventojams“, susiraskite „Gyvenamosios vietos deklaravimas Lietuvos Respublikos piliečiui gimus, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką“ paslaugą ir paspauskite mygtuką „Užsakyti“. Suveskite paslaugos užsakymo informaciją ir patvirtinkite užsakymą. Jungdamasis prie Elektroninių valdžios vartų sistemos asmuo turi turėti el. bankininkystę arba el. paraša
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Paslaugos suteikimo kaina: Nemokama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS  LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS
Pavadinimas GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS  GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS
Pastabos
Paslauga teikiama Kauno miesto seniūnijoje, aptarnaujančioje tą savivaldybės teritorijos dalį, kurioje jie gyvena.
Raktažodžiai
Deklaravimas, deklaruoti
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1609_gvd_schema.pdf 1609_gvd_schema.pdf
Žr. schemą.
PAS2982
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-11-13
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems