Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Akmenės rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Akmenės rajono savivaldybė
Pavadinimas
Akmenės rajono savivaldybė
Adresas
L.Petravičiaus a.2, LT-85132 Naujoji Akmenė
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 25 57133
Fakso nr.
+370 4 25 56594
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45, VI 9:00 - 12:00
Paslaugos aprašas
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymo funkcija vykdoma Akmenės rajono savivaldybės administracijos seniūnijose.

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikos gyventojams – Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantiems Lietuvos Respublikos piliečiams, užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės (toliau – asmuo) pageidaujantiems deklaruoti gyvenamąją vietą, keisti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis (toliau – deklaravimo duomenys), taisyti juos ir panaikinti, gauti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą, teikti deklaracijas elektroniniu būdu.

Deklaruojant gyvenamąją vietą ne deklaruojančiam nuosavybės teise priklausančiose patalpose, reikalingas gyvenamosios patalpos savininko (bendraturčių) ar jo įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje. Deklaruoti gyvenamąją vietą gali fiziniai asmenys. Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai arba kiti asmenys, kurie pagal įstatymą ar kitą teisės aktą privalo jais rūpintis, jiems atstovauti, ginti jų teises ir teisėtus interesus, išskyrus atvejus: nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys; nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, deklaruoja gyvenamąją vietą, jei negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo. Asmenų, kuriems yra įsteigta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai, rūpintojai, socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų, rūpintojų pareigas, administracija.

Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:

1) gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo seniūnijai (deklaravimo įstaigai) pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;

2) gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;

3) pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;

4) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;

5) gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

1) gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);

2) panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

3) atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

4) pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;

5) Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;

6) Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;

7) yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;

8) asmeniui mirus.

Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais. Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą.

Deklaracijų negali pateikti įgalioti asmenys.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Nėra duomenų
Gyvenimo atvejis
Nėra duomenų
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Deklaruota gyvenamoji vieta, patikslinti, pakeisti ar panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
2. Esant būtinumui, kai šeimos narių gyvenamoji vieta deklaruota skirtingose vietose arba trūksta duomenų pažymai išduoti:
2.1. esančių santuokoje tėvų – santuokos liudijimas, kopija arba santuokos sudarymo įrašo išrašas, išsituokusių – ištuokos liudijimas, kopija arba santuokos nutraukimo įrašo išrašas;
2.2. vaikų gimimo liudijimai, gimimo akto įrašai;
2.3. teismo sprendimas – kai po santuokos nutraukimo vaikų gyvenamoji vieta nustatoma su vienu iš tėvų;
3. Įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentą, jeigu kreipiasi įgaliotas asmuo ar atstovas.
4. Įgalioto asmens ar atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Loreta Stumbrienė
Pareigos: Akmenės seniūnijos padėjėja
Telefonas: +37042555102
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: loreta.stumbriene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jurgita Adomaitienė
Pareigos: Kruopių seniūnijos padėjėja
Telefonas: +37042543733
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jurgita.adomaitiene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Kušleikienė
Pareigos: Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos padėjėja
Telefonas: +37042556171
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: virginija.kusleikiene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Jolanta Vaitkevičienė
Pareigos: Naujosios Akmenės miesto seniūnijos administratorė referentė
Telefonas: +37042540631
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: jolanta.vaitkeviciene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Birutė Ungeitienė
Pareigos: Papilės seniūnijos seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37042532633
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: birute.ungeitiene@akmene.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dovilė Klimienė
Pareigos: Ventos seniūnijos raštvedė
Telefonas: +37042539111
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dovile.pacerinskyte@akmene.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo formos
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) per Elektroniniuose valdžios vartuose numatytus būdus.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą (kurią reikia pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu).
3. Paslaugos vykdytojas, turintis įgaliojimus naudotis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis (GVDIS), peržiūri asmens užpildytą prašymą, patikrina nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, prisijungia prie GVDIS ir užsako reikalingą pažymą.
4. Paslaugos gavėjui pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą pateikiama prašyme nurodytu pasirinktu būdu: atvykus į seniūniją, registruotu laišku, el. paštu arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Konsultacijos dėl elektroninių paslaugų teikimo gyventojams ir juridiniams asmenims teikiamos „Pagalba gyvai“ portale www.epaslaugos.lt arba telefonu (8 5) 259 5581 darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Pavadinimas Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24 Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ „Registrų centras“ direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-24
Pavadinimas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymasNuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas<br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/> Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos.
Pastabos
Deklaracijoje nurodytų gyvenamosios vietos duomenų atitikimui su juos patvirtinančiais dokumentais naudojamas Nekilnojamojo turto registras;
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenims tvarkyti ir jiems teikti elektroniniu būdu Gyventojų registrui naudojama GVDIS;
Deklaruojamai gyvenamajai vietai identifikuoti naudojami Lietuvos Respublikos adresų registro duomenys.
Raktažodžiai
Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų taisymas, keitimas, naikinimas.
PAS2728
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems