Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El paštas
Telefonas
+370 4 44 52229
Faksas
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamosios vietos deklaravimas asmeniui išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiu
Prašymas pildomas seniūnijoje asmeniškai arba elektroniniu būdu www.epaslaugos.lt
Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesiams, deklaruoja gyvenamosios vietos pakeitimą ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.
Nepilnamečių vaikų išvykimą deklaruoja tėvai, įtėviai, globėjai.
1. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos privalo
deklaruoti išvykstantys iš Lietuvos Respublikos
ilgiau kaip 6 mėnesiams:
1.) Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2.) Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
3.) užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. Užsienio valstybėse gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpiau kaip 6 mėnesiams, tačiau užsienio valstybėje pasiliko ilgiau kaip 6 mėnesius, išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Išduota gyvenamosios vietos deklaracija
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
1. Gyvenamosios vietos deklaracija, asmeniui pakeitus gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje ar atvykus gyventi į Lietuvos Respubliką (pildoma vietoje).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė arba pasas, Europos bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba galiojantis Europos Sąjungos valstybės narės piliečio pasas arba dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje).
3. Vaikų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, kai deklaruojama nepilnamečių gyvenamoji vieta. Jeigu Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui nebuvo išduoti ar negalioja, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
4. Globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, – kai asmens gyvenamąją vietą deklaruoja globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas.
5. Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).
6. Atskiras gyvenamosios patalpos savininko arba bendraturčių (jeigu bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos) ar jo (jų) įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje gyvenamojoje patalpoje (išskyrus atvejus, kai gyvenamąją vietą deklaruoja gyvenamosios patalpos savininkas), jeigu šio sutikimo nėra deklaracijoje.
7. Dokumentas, patvirtinantis gyvenamąją vietą, jeigu asmuo nėra gyvenamosios vietos savininkas, nuomininkas ar subnuomininkas (pvz., gyvena viešbutyje ar pan.).
Deklaruoti gyvenamąją vietą galima ir internetu „Elektroninių valdžios vartų“ interneto svetainėje adresu http://www.epaslaugos.lt
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikėjo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Julija Zvirgzdinaitė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Degaičių seniūnijos specialistė
Telefonas: 844445342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: julija.zvirgzdinaite@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Gražina Narmontienė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Gadūnavo seniūnijos specialistė
Telefonas: 844441791
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gadunavo.sen@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vilma Šakienė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Nevarėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: 844444146
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vilma.sakiene@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Kačinskienė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Ryškėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: 844472234
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danguole.kacinskiene@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Marytė Vidutė Baranauskienė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Upynos seniūnijos specialistė
Telefonas: 844444783
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: upynos.sen@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimonda Fokaitė-Cibulskienė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnijos specialistė
Telefonas: 844447445
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: raimonda.fokaite@telsiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pildoma forma
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
pildoma forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos suteikimo kaina: Tikslinama 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į el. paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, Nr. VIII-840;
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F74ECE427C23
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, Nr. VIII-840; Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas, 1998-07-02, Nr. VIII-840;
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas, 2000-03-31, Nr. VIII-1602
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2839C21F55BD
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas, 2000-03-31, Nr. VIII-1602  Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas, 2000-03-31, Nr. VIII-1602
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, 2015 m. birželio 30 d., Nr. XII-1919
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9122ef70261611e5bf92d6af3f6a2e8b
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, 2015 m. birželio 30 d., Nr. XII-1919 Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo įstatymas, 2015 m. birželio 30 d., Nr. XII-1919
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, patvirtintas 1992 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. I-2237
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCBDC82E26CD
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, patvirtintas 1992 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. I-2237 Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymas, patvirtintas 1992 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. I-2237
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 pakeitimo įstatymas, 2014-11-06 įsakymu Nr.  XII-1297
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=6f2d03c06bf811e4ac4be294a47d7c1f
Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 pakeitimo įstatymas, 2014-11-06 įsakymu Nr.  XII-1297 Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo Nr. I-2237 pakeitimo įstatymas, 2014-11-06 įsakymu Nr.  XII-1297
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996-06-11, Nr. I-1374
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C90729CAD468
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444 Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008-02-01 Nr. X-1444
Pavadinimas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05, Nr. I-1115
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e66ee70950511e5a6f4e928c954d72b
Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05, Nr. I-1115 Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05, Nr. I-1115
Pavadinimas  Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos LR teisingumo ministro 2015-11-27 įsakymu Nr. 1R-325
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0e66ee70950511e5a6f4e928c954d72b
 Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos LR teisingumo ministro 2015-11-27 įsakymu Nr. 1R-325  Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės, patvirtintos LR teisingumo ministro 2015-11-27 įsakymu Nr. 1R-325
Pavadinimas Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. V-294
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. V-294 Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės, patvirtintos VĮ Registrų centro direktoriaus 2015-12-30 įsakymu Nr. V-294
Pastabos
Už gyvenamosios vietos deklaravimą atsakingi seniūnijos ar savivaldos institucijos darbuotojai – pagal teritoriją, kurioje norima deklaruoti gyvenamąją vietą.
Raktažodžiai
deklaracija, gyvenamoji vieta
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
Pildoma forma
PAS32289
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-07-19
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems