Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Telšių rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Telšių rajono savivaldybė
Pavadinimas
Telšių rajono savivaldybė
Adresas
Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 4 44 52229
Fakso nr.
+370 4 44 52229
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
Taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba panaikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.

Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą savivaldybės administracijos padalinį arba per įgaliotą asmenį.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Keičiant gyvenamąją vietą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Priimtą sprendimas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;
2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
2.3 kai kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
2.4. kai kreipiamasi dėl nepilnamečių vaikų – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3 punktuose. Jeigu LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
3. Kai kreipiasi globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).
5. Dokumentus, patvirtinančius asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą.

Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Višvilaitė
Pareigos: Telšių rajono savivaldybės administracijos Luokės seniūnijos specialistė
Telefonas: 844443260
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: irena.vaisvilaite@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Silvija Buzveitytė
Pareigos: Telšių rajono administracijos Nevarėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: 844444146
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: silvija.buzveityte@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Danguolė Kačinskienė
Pareigos: Telšių rajono administracijos Ryškėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: 844472234
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: danguole.kacinskiene@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimonda Fokaitė-Cibulskienė
Pareigos: Telšių rajono administracijos Varnių seniūnijos specialistė
Telefonas: 84447445
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: raimonda.fokaite@telsiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Mačiulskienė
Pareigos: Telšių rajono administracijos Žarėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: 844440504
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.maciulskiene@telsiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Žr. į schemą
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMAS
Pavadinimas GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a77989a0af9b11e5b12fbb7dc920ee2c
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS  GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:
1) gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo deklaravimo duomenis;
2) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;
3) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

Deklaravimo įstaiga deklaravimo duomenis taip pat panaikina, kai:
1) Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;
2) panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
3) atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
4) pasibaigia užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
5) Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, jeigu šis asmuo per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikia prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.

Asmens deklaravimo duomenys nustoja galioti, kai asmuo miršta.

Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
Deklaravimas, taisymas, keitimas, naikinimas
PAS3482
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2017-05-30
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems