Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Mažeikių rajono savivaldybės administracijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Pavadinimas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas
Mažeikių rajono savivaldybės administracija Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37044398204
Fakso nr.
+37044325844
Darbo laikas
I-IV 8.00-17.00,II-III 8.00-18.00 V 8.00-15.45, pietų pertrauka 12.00-12-45.
Paslaugos aprašas
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

 1.   Asmuo, deklaravęs savo gyvenamąją vietą, ar gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) turi pateikti prašymą seniūnijai, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, raštu dėl neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymo ar deklaravimo duomenų pakeitimo, kai gyvenamosiose vietovėse pastatų numeriai ir (ar) patalpų numeriai yra suteikti pirmą kartą.

2.   Deklaravimo duomenys taisomi ar keičiami, jeigu:

2.1.   gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis;

2.2.   gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis;

2.3.   pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui;

2.4.   yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo;

2.5.   gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.

3.  Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:

3.1.  gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);

3.2.   panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

3.3.   atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

3.4.   pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;

3.5.   Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo;

3.6.   Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;

3.7.   yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo;

3.8.   asmeniui mirus.

Prašymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo galima pateikti tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos X seniūniją, atsiuntus užpildytą prašymą paštu ar per pasiuntinį, X seniūnijos specialisto elektroninio pašto adresu jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos X seniūniją, registruotu laišku ar per e. pristatymo informacinę sistemą.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kita; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Keičiant gyvenamąją vietą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pataisyti, pakeisti arba panaikinti gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys. Sprendimas apie nepataisytus, nepakeistus arba nepanaikintus gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Deklaravimo įstaiga turi teisę pareikalauti, kad gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) ar asmuo, pateikęs prašymą, pateiktų teisingus deklaravimo duomenis ir (ar) nuosavybę patvirtinančius dokumentus. Prašyme pakeisti ar ištaisyti deklaravimo duomenis patalpos savininkas turi nurodyti visus patalpoje (bute, name) gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Asmuo, kuris nėra patalpos savininkas (bendraturtis), prašyme ištaisyti ar pakeisti deklaravimo duomenis gali nurodyti tik kartu gyvenamąją vietą deklaravusius savo šeimos narius. Jei prašymą pakeisti deklaravimo duomenis pateikia savininkas (bendraturtis) pasikeitus namo numeriui ar suteikus gatvės pavadinimą ir namo numerį, jis neprivalo pateikti nuosavybę patvirtinančio dokumento, kuriame nurodytas naujas adresas, jei turimame nuosavybę patvirtinančiame dokumente yra nurodytas pastato (buto, patalpos) unikalus numeris ar deklaravimo įstaiga gali pati patikrinti asmens nuosavybės adresą Nekilnojamojo turto registre.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Virkietytė
Pareigos: Laižuvos seniūnijos specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37064029420
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ruta.virkietyte@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Angelė Klemenienė
Pareigos: Laižuvos seniūno pavaduotoja
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061604081
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: angele.klemeniene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Jurgutienė
Pareigos: Mažeikių apylinkės seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044327178
Mobilusis telefonas: +37061638074
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: genovaite.jurgutiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Dalia Grabažienė
Pareigos: Mažeikių apylinkės seniūno pavaduotoja
Telefonas: +37044327178
Mobilusis telefonas: +37061450098
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: dalia.grabaziene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Renata Gapševičė
Pareigos: Mažeikių seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044335003
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: mazeikiu.mazeikiu@seniunija.gov.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaida Gromienė
Pareigos: Mažeikių seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044335003
Mobilusis telefonas: +37065528697
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaida.gromiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vanda Mažrimienė
Pareigos: Reivyčių seniūnijos raštvedė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37067847111
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vanda.mazrimiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Aida Dulinskienė
Pareigos: Reivyčių seniūnijos specialistė
Telefonas: +37067876444
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: aida.dulinskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Valė Draukšienė
Pareigos: Sedos seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044346372
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vale.drauksiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Jovaišienė
Pareigos: Sedos seniūno pavaduotoja
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065533456
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: nijole.jovaisiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vaida Galdikė
Pareigos: Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37062720365
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: vaida.galdike@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rūta Narmontienė
Pareigos: Šerkšnėnų seniūnijos specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37061861472
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: ruta.narmontiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Roma Ramanauskaitė
Pareigos: Tirkšlių seniūnijos specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37065630016
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: roma.ramanauskaite@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Mikienė
Pareigos: Tirkšlių seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044348234
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.mikiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Špokauskienė
Pareigos: Viekšnių seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044337413
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: virginija.spokauskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Kristina Voverienė
Pareigos: Viekšnių seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044337453
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kristina.voveriene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Beržinskienė
Pareigos: Židikų seniūnijos specialistė
Telefonas: +37044343225
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lina.berzinskiene@mazeikiai.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Arvydas Brazdauskis
Pareigos: Židikų seniūnijos seniūnė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37063362216
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: arvydas.brazdauskis@mazeikiai.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Prašymas teikiama raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į Savivaldybės administracijos X seniūniją, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais X seniūnijos elektroniniu adresu , jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją.
Deklaravimo įstaigos darbuotojas, priėmęs prašymą, jį užregistruoja deklaravimo įstaigoje ir GVDIS ir, jei gali naudotis kitais valstybės registrais, patikrina deklaravimo duomenų teisingumą.
Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu būdu: atvykęs į Savivaldybės administracijos X seniūniją, registruotu laišku.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Pateikiamas prašymas
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.F74ECE427C23
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.0BDFFD850A66

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
  Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/e6ca0490fcec11e78bcec397524184ce
GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24 GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. v-24
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai
Gyvenamoji vieta, deklaravimas, duomenų taisymas, keitimas, naikinimas.
PAS2985
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-03-28
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems