Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Joniškio rajono savivaldybėX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Joniškio rajono savivaldybė
Pavadinimas
Joniškio rajono savivaldybė
Adresas
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37042669140
Fakso nr.
+370 4 26 69143
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas
Taisomi, keičiami neteisingi asmens deklaravimo duomenys arba panaikinami deklaravusių, bet gyvenamąją vietą pakeitusių ir tuo adresu nebegyvenančių asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.
Prašymas ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į gyvenamosios vietos seniūniją.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos; Nekilnojamo turto tvarkymo paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Valstybės perduota funkcija
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Taisomi, keičiami ar naikinami gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys.
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo pateikia:
1. Prašymą.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą:
2.1. kai kreipiasi Lietuvos Respublikos piliečiai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą, asmens tapatybės kortelę arba pasą;
2.2. kai kreipiasi Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje – Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat) arba galiojantį Europos Sąjungos valstybės piliečio ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo įgijo teisę gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
2.3 kai kreipiasi kitų užsienio valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės – leidimą laikinai (nuolat) gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimą gyventi (gyventi nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (gyventi nuolat) Lietuvos Respublikoje.
2.4. kai kreipiamasi dėl nepilnamečių vaikų – vaikų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, nurodytus 2.1–2.3 punktuose. Jeigu LR piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė ar pasas vaikui iki 16 metų nebuvo išduoti, pateikiamas vaiko gimimo liudijimas.
3. Kai kreipiasi globėjas (rūpintojas) arba socialinės globos ar sveikatos priežiūros įstaigos atstovas – globą (rūpybą) ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar šių dokumentų įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus nuorašus (kopijas) ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
4. Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į gyvenamąją patalpą, arba įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintus šių dokumentų nuorašus (kopijas).
5. Dokumentus, patvirtinančius asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų neteisingumą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Egidija Šimaitienė
Pareigos: Gaižaičių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842647240
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gaizaiciai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Stanislava Lukšienė
Pareigos: Gataučių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842647618
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: gatauciai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Indrė Kasačiūnienė
Pareigos: Joniškio seniūnijos gyventojų registro specialistė
Telefonas: 842669157
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: joniskis.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Muižienė
Pareigos: Kepalių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842645445
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kepaliai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Vida Ramonienė
Pareigos: Kriukų seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842645210
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: kriukai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Bronislava Domeikienė
Pareigos: Rudiškių seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842643724
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: rudiskiai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Irena Vaitkienė
Pareigos: Satkūnų seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842643342
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: satkunai.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Nijolė Makauskienė
Pareigos: Saugėlaukio seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842648300
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: saugelaukis.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Rimvalda Kaikarienė
Pareigos: Skaistgirio seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842660925
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: skaistgirys.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Genovaitė Žeimienė
Pareigos: Žagarės seniūnijos raštvedė
Telefonas: 842660865
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: zagare.seniunija@joniskis.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę kreiptis į deklaravimo įstaigą dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo. Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:
1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis.
2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis.
3. Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys naikinami, kai yra nustatoma arba gaunamas pranešimas iš valstybės institucijų ir įstaigų, išduodančių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kad:
- panaikintas kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi (nuolat);
- atsisakyta išduoti ar pakeisti kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (nuolat) Lietuvos Respublikoje;
- pasibaigė kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgyta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje;
- panaikintas Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui išduotas Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi ar Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgyta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje ar teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo aktas ar Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas pripažintas negaliojančiu arba pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95‑4088) 4 straipsnio 5 dalį priimtas sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės, pagal kurį asmuo nelaikomas Lietuvos Respublikos piliečiu, ir tas asmuo per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo akto ar Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pripažinimo negaliojančiu arba nuo sprendimo, kad asmuo nelaikomas Lietuvos Respublikos piliečiu, priėmimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
4. Deklaravimo duomenys taip pat naikinami, kai pateikiamas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl deklaravimo duomenų panaikinimo.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo pakeisti neteisingus deklaravimo duomenis forma
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė:
Komentaras:
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=60193
Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Pavadinimas Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18
Nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=318143
Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18 Gyvenamosios vietos deklaravimo ir deklaravimo duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2008-04-08 įsakymu Nr. (29) 4R-18
Pastabos
Administracinė paslauga yra galutinė.
Raktažodžiai
gyvenamoji vieta, deklaravimas, taisymas, keitimas, naikinimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
schema.pdf schema.pdf
Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, ir gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) turi teisę kreiptis į deklaravimo įstaigą dėl deklaravimo duomenų ištaisymo, pakeitimo ar panaikinimo. Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:
1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti neteisingus jo deklaravimo duomenis.
2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturčiai) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis.
3. Deklaravimo įstaigos sprendimu deklaravimo duomenys naikinami, kai yra nustatoma arba gaunamas pranešimas iš valstybės institucijų ir įstaigų, išduodančių asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, kad:
- panaikintas kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Bendrijoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi (nuolat), Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimas gyventi (nuolat);
- atsisakyta išduoti ar pakeisti kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Bendrijoje, Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimą gyventi (nuolat) Lietuvos Respublikoje;
- pasibaigė kitos užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimo gyventi ar Europos Sąjungos valstybės narės piliečio šeimos nario leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo laikas arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgyta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje;
- panaikintas Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui išduotas Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi ar Europos Bendrijų valstybės narės piliečio leidimas gyventi nuolat arba Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgyta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje ar teisė nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
- asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo aktas ar Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimas pripažintas negaliojančiu arba pagal Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo įstatymo (Žin., 2002, Nr. 95‑4088) 4 straipsnio 5 dalį priimtas sprendimas dėl asmens Lietuvos Respublikos pilietybės, pagal kurį asmuo nelaikomas Lietuvos Respublikos piliečiu, ir tas asmuo per 3 mėnesius nuo Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo, Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo akto ar Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo pripažinimo negaliojančiu arba nuo sprendimo, kad asmuo nelaikomas Lietuvos Respublikos piliečiu, priėmimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė prašymo išduoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje.
4. Deklaravimo duomenys taip pat naikinami, kai pateikiamas įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl deklaravimo duomenų panaikinimo.
PAS3482
Prašymo formos
Atnaujinta
2018-03-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems