Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pavadinimas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Adresas
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37064806572
Fakso nr.
Nėra duomenų
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Hidrometeorologinės (agrometeorologinės, hidrologinės, klimatologinės, meteorologinės) pažymos išdavimas

Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas – tai dokumentas, kuriame pateikiama arba patvirtinama informacija apie buvusius, esamus, numatomus hidrologinius, meteorologinius ir klimatinius elementus tam tikroje teritorijoje, šių elementų sąveiką bei jų pasireiškimo laiką ir dydį.

Informacija – Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau - LHMT) parengta arba gauta ir jos žinioje esanti informacija apie hidrometeorologines sąlygas. Informacija gali būti rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė ar kitokios materialios formos.

Pareiškėjas (fizinis ar juridinis) arba jo atstovas prašymą išduoti hidrometeorologinę pažymą ir/ar informaciją gali pateikti:

- atvykęs į LHMT;

- paštu, per pasiuntinį;

- elektroniniu paštu lhmt@meteo.lt (turi būti aiškiai matomas prašančiojo parašas).

Atsakymas asmeniui gali būti pateikiamas el. forma arba įteikiamas asmeniui atvykus į įstaigą, išsiunčiamas paštu, per pasiuntinį.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduota pažyma apie hidrometeorologines sąlygas. 

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pateiktame pareiškėjo rašytiniame prašyme turi būti:
1. Nurodytas pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar fakso numeris, jeigu pareiškėjas tokį turi.
2. Tiksliai ir aiškiai apibūdinta prašoma pateikti informacija (rūšis, dažnis, laikotarpis, vietovė);
3. Prašymuose dėl hidrologinės informacijos – vietos geografinės koordinatės, reljefo aukščio duomenys (žemės sklypų geodeziniai planai);
4. Nurodyta pageidaujama hidrometeorologinės pažymos ir/ar informacijos pateikimo forma (el. forma, skenuotas dokumentas, originalas) ir būdas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Įmonės kodas: 290743240
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB SEB bankas LT497044060000299043
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: LHMT Meteorologinių ir aviacinių stebėjimų skyrius, LHMT Hidrologinių stebėjimų skyrius, LHMT Klimato ir tyrimų skyrius, LHMT Prognozių ir perspėjimų skyrius
Pareigos: Skyrių vedėjai
Telefonas: +37064806572
Mobilusis telefonas: +37064806572
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lhmt@meteo.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Rašytinis prašymas, nustatytos formos prašymas, el. užklausa.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas arba įgaliotas asmuo parengia prašymą elektroniniu paštu.
2. Paslaugos gavėjas užpildo ir pateikia elektroninę prašymo formą.
3. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
4. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu: elektroniniu paštu (turi būti nurodytas fakso numeris arba elektroninio pašto adresas).
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.94745/asr
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.065AB8483E1E/asr
Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
Pavadinimas Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas
Nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.88827/asr
Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos
Paslauga yra galutinė
Raktažodžiai
Hidrometeorologija, pažyma apie hidrometeorologines sąlygas
PAS6162
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems