Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pavadinimas
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Adresas
Rudnios g. 6, LT-09300 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+370 5 27 51194
Fakso nr.
+370 5 27 28874
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Hidrometeorologinės (agrometeorologinės, hidrologinės, klimatologinės, meteorologinės) pažymos užsakymas ir išdavimas

Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas – tai dokumentas, kuriame pateikiama arba patvirtinama informacija apie buvusius, esamus, numatomus hidrologinius, meteorologinius ir klimatinius elementus tam tikroje teritorijoje, šių elementų sąveiką bei jų

pasireiškimo laiką ir dydį.

Informacija – LHMT parengta arba gauta ir jos žinioje esanti informacija apie hidrometeorologines sąlygas. Informacija gali būti rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė ar kitokios materialios formos.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Išduodama pažyma.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Pareiškėjas (fizinis ar juridinis) arba jo atstovas prašymą išduoti hidrometeorologinę pažymą ir/ar informaciją gali pateikti:
• atvykęs į Lietuvos hidrometeorologijos tarnybą (toliau – LHMT) ar jos padalinį;
• paštu, per pasiuntinį;
• elektroniniu paštu lhmt@meteo.lt (turi būti aiškiai matomas prašančiojo parašas).
Atsisakius išduoti, išsiųsti pažymą, apie tai besikreipiančiajam pranešama rašytiniu sprendimu, nurodant atsisakymo priežastį bei šio sprendimo apskundimo tvarką.

Pateiktame pareiškėjo rašytiniame prašyme turi būti:
1. Nurodytas pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jeigu pareiškėjas jį turi, arba fizinio asmens vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar fakso numeris, jeigu pareiškėjas tokį turi.
2. Tiksliai ir aiškiai apibūdinta prašoma pateikti informacija (rūšis, dažnis, laikotarpis, vietovė);
3. Prašymuose dėl hidrologinės informacijos – vietos geografinės koordinatės, reljefo aukščio duomenys (žemės sklypų geodeziniai planai);
4. Nurodyta pageidaujama hidrometeorologinės pažymos ir/ar informacijos pateikimo forma (el. forma, skenuotas dokumentas, originalas) ir būdas;
5. Pareiškėjo ar įgalioto asmens parašas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Užmokesčio gavėjo pavadinimas: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Įmonės kodas: 2907 43240
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
AB SEB bankas LT497044060000299043
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Prašymus priima Strategijos ir komunikacijos skyrius, pažymas rengia Meteorologinių stebėjimų, Aviacinių stebėjimų, Hidrologinių stebėjimų, Tyrimų ir plėtros, Prognozių ir perspėjimų skyriai.
Pareigos: Nėra duomenų
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: lhmt@meteo.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Gautas prašymas registruojamas, vizuojamas, pateikiamas atsakingam darbuotojui vykdymui. Parengtas dokumentas pasirašomas atsakingo asmens, registruojamas ir pasirinkta forma pateikiamas užsakovui.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Informaciją apie prašymo pildymą rasite adresu:
http://www.meteo.lt/pasl_prasymai.php
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas; Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas; Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašas; Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus; Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas; Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas; Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai; Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių bei ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo tvarkos aprašas.
Nuoroda http://www.meteo.lt/documents/20181/214779/LHMT_04_Pazym%C5%B3+2019-04-12.pdf/2c585447-2d89-46f4-93c9-95a8d6d5ff0c
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas; Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas; Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašas; Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus; Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas; Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas; Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai; Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių bei ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo tvarkos aprašas.  Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas; Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašas; Visuomenės informavimo apie klimato pokyčius, jų keliamas grėsmes žmonių sveikatai sistemos aprašas; Dėl valstybės institucijų pareigų ir įgaliojimų organizuojant, koordinuojant, vadovaujant ir vykdant žmonių paieškos ir gelbėjimo, taip pat teršimo incidentų likvidavimo darbus; Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašas; Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašas; Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodikliai; Aplinkos ministerijos struktūrinių padalinių bei ministerijai pavaldžių ir jos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų veiksmų ekstremalių situacijų ar avarijų atvejais ir avarijų padarinių likvidavimo tvarkos aprašas.
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Administracinės paslaugos vadovai – Stebėjimų departamentas, Tyrimų ir plėtros, Prognozių ir perspėjimų skyriai
Raktažodžiai

PAS6162
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2019-07-24
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems