Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRVX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV
Pavadinimas
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV
Adresas
Žemaitės 6, LT-03117, Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052335353
Fakso nr.
+37052133221
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Informacijos apie Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Departamento priimamąjį), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Departamento priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu Departamento elektroninio pašto adresu.
Priėmus rašytinį prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo Departamente asmens nurodytu adresu (arba elektroninio pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčiamas prašymo gavimo faktą patvirtinantis dokumentas – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas pateikiamas žodžiu.
Į asmens prašymą atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Prašymai turi būti parašyti valstybine kalba (ši nuostata netaikoma, kai prašymai siunčiami paštu).
Priimami tik tokie žodiniai prašymai, kuriuos galima išspręsti nedelsiant, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar Departamento interesų; prireikus asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
Prašymas, pateiktas elektroniniu būdu, turi būti pasirašytas pareiškėjo.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kultūros ir sporto paslaugos; Kultūros įstaigų ir sporto organizacijų teikiamos paslaugos; Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Norint gauti pažymą; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Suteikta informacija apie departamento veiklą, vykdomas funkcijas ir teikiamas administracines paslaugas
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą.
Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama.
Kai prašymą pateikti informaciją apie jį asmuo siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.
Jei prašymą pateikia asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Edis Urbanavičius
Pareigos: generalinis direktorius
Telefonas: +37052335353
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: +37052133221
El. paštas: edis.urbanavicius@kksd.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Asmenų prašymai gali būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į Departamento priimamąjį), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į Departamento priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ir elektroniniu būdu Departamento elektroninio pašto adresu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymas rengiamas laisva forma. Asmuo turi pateikti pasirašytą prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo), duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, pageidaujamą informacijos gavimo būdą.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas

Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas <br/> Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas

Pavadinimas Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas <br/> Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas

Pavadinimas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/llUxXLSnKl
Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875  Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875
Pavadinimas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.V-521
Nuoroda http://www.kksd.lt
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.V-521 Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentas, patvirtintas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr.V-521
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos
Paslauga galutinė. Asmuo, nesutinkantis su atsakymu į jo prašymą, arba jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas jam neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą teisės aktų nustatyta tvarka.
Raktažodžiai
Informacija, vykdomos funkcijos, administracinės paslaugos
PAS5
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-07-07
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems