Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRMX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+370 5 27 18921
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45. Pietų partrauka 12:00 - 12:45
Paslaugos aprašas
Informacijos apie registruose ir informacinėse sistemose tvarkomus duomenis teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims
Valstybės tarnautojų registre (toliau – Registras) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas. Fizinių ir juridinių asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Valstybės tarnybos departamento (toliau – VTD) priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroniniu būdu.

VTD išnagrinėjamas prašymas pateikti informaciją apie Registre ir VATIS tvarkomus duomenis. Jei prašyme nurodyta informacija apie pareiškėją bei tinkamas duomenų naudojimo tikslas, formuojama informacija Registro informacinėje sistemoje; jei prašymas atmetamas kaip nepagrįstas, pareiškėjas raštu informuojamas, kad informacija nebus teikiama.

Duomenų teikimo būdai gali būti šie:
• Registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal Registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;
• Registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal Registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;
• Registro duomenų bazės išrašo ir Registro duomenų pasikeitimų perdavimas duomenų perdavimo kanalu Registro duomenų gavėjui sutartu periodiškumu;
• informacijos Registro duomenų pagrindu teikimas Registro duomenų gavėjams, pažymų, Registro išrašų, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar įrašant į kompiuterines laikmenas, formavimas.
Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti įteikiama asmeniškai atvykus į VTD priimamąjį, siunčiama paštu, elektroniniu paštu ar įrašant į kompiuterines laikmenas.
Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Kitos paslaugos
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per el. valdžios vartus; Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai
Pateikta informacija apie registruose ir informacinėse sistemose tvarkomus duomenis
Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fizinis asmuo turi pateikti prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, kokią informaciją pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.

Juridinis asmuo turi pateikti prašymą, kuriame nurodo, kokią informaciją pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutarties projektą. Tipines Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutartis rengia ir savo interneto svetainėje skelbia VTD.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Andrej Svorobovič
Pareigos: Registro ir informacinių sistemų skyriaus patarėjas
Telefonas: 852053983
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: andrej.svorobovic@vtd.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Raimonda Usovienė
Pareigos: Registro ir informacinių sistemų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 852053986
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: raimonda.usoviene@vtd.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Virginija Raudonienė
Pareigos: Registro ir informacinių sistemų skyriaus vyriausioji specialistė
Telefonas: 852053985
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: virginija.raudoniene@vtd.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Valstybės tarnautojų registre (toliau – Registras) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas. Fizinių ir juridinių asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Valstybės tarnybos departamento (toliau – VTD) priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroniniu būdu.

VTD išnagrinėjamas prašymas pateikti informaciją apie Registre ir VATIS tvarkomus duomenis. Jei prašyme nurodyta informacija apie pareiškėją bei tinkamas duomenų naudojimo tikslas, formuojama informacija Registro informacinėje sistemoje; jei prašymas atmetamas kaip nepagrįstas, pareiškėjas raštu informuojamas, kad informacija nebus teikiama.

Duomenų teikimo būdai gali būti šie:
• Registro objekto duomenų paieška ir peržiūra kompiuterio ekrane pagal Registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;
• Registro objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal Registro duomenų gavėjo pateiktą užklausą;
• Registro duomenų bazės išrašo ir Registro duomenų pasikeitimų perdavimas duomenų perdavimo kanalu Registro duomenų gavėjui sutartu periodiškumu;
• informacijos Registro duomenų pagrindu teikimas Registro duomenų gavėjams, pažymų, Registro išrašų, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar įrašant į kompiuterines laikmenas, formavimas.
Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti įteikiama asmeniškai atvykus į VTD priimamąjį, siunčiama paštu, elektroniniu paštu ar įrašant į kompiuterines laikmenas.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Prašymo forma yra laisva. Pareiškėjas prašyme nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, duomenis ryšiui palaikyti, kokią informaciją pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą informacijos gavimo būdą.
Tipinė Valstybės tarnautojų registro duomenų teikimo sutartis skelbiama VTD interneto svetainėje www.vtd.lt.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Paslauga skirta asmenims, kurie norėtų pateikti prašymą Valstybės tarnybos departamentui, gauti statistinę informaciją, duomenys apie save iš Valstybės tarnautojų registro ir/ar Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Bankai;
   - El. parašo naudotojams;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į valstybės tarnautojų registrą ir valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C7DE07CEC80
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į valstybės tarnautojų registrą ir valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos valdininkų registro reorganizavimo į valstybės tarnautojų registrą ir valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka

Pastabos

Raktažodžiai

PAS20961
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2017-04-25
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems