Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pavadinimas
Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Adresas
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37052717177
Fakso nr.
+37052718921
Darbo laikas
I, III 8:00 – 17:00, II, IV 8:00 – 18.00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims

Valstybės tarnautojų registre (toliau – Registras) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (toliau – VATIS) tvarkomi duomenys teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju), kuriose turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka, arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodytas duomenų naudojimo tikslas.

Fizinių ir juridinių asmenų prašymai gali būti pateikiami raštu (tiesiogiai atvykus į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Informatikos ir ryšių departamentas) priimamąjį, atsiuntus paštu ar per pasiuntinį) ar elektroniniu būdu.

Informatikos ir ryšių departamente išnagrinėjamas prašymas pateikti informaciją apie Registre ir VATIS tvarkomus duomenis. Jei prašyme nurodyta reikiama informacija apie pareiškėją bei tinkamas duomenų naudojimo tikslas, formuojama informacija Registre ir VATIS; jei prašymas atmetamas kaip nepagrįstas, pareiškėjas raštu informuojamas, kad informacija nebus teikiama.

Duomenų teikimo būdai gali būti šie:

• Registro ir VATIS objekto duomenų paieška ir peržiūra leidžiamosios kreipties būdu internetu arba kitais elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

• Registro ir VATIS objekto duomenų perdavimas duomenų perdavimo kanalu pagal duomenų gavėjo pateiktą užklausą;

• Registro ir VATIS duomenų bazės išrašo ir duomenų pasikeitimų perdavimas duomenų perdavimo kanalu duomenų gavėjui sutartu periodiškumu;

• informacijos Registro ir VATIS duomenų pagrindu teikimas duomenų gavėjams, pažymų, išrašų, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar įrašant į kompiuterines laikmenas, formavimas.

Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti įteikiama asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį, siunčiama paštu, elektroniniu paštu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitų pažymų, išrašų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas
Gyvenimo atvejis
Ieškant darbo; Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
El. būdu teikiama paslauga ne per e. valdžios vartus;
Ne el. būdu teikiama paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Pateikta informacija apie Valstybės tarnautojų registre ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje tvarkomus duomenis.

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Fizinis asmuo turi pateikti prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, kontaktinę informaciją, kokią informaciją pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir pasirašyti prašymą.
Juridinis asmuo turi pateikti prašymą, kuriame nurodo, kokią informaciją pageidauja gauti, duomenų naudojimo tikslą, pageidaujamą informacijos gavimo būdą ir Valstybės tarnautojų registro ir/arba Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų teikimo sutarties projektą. Tipines Valstybės tarnautojų registro ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos duomenų teikimo sutartis rengia ir savo interneto svetainėje skelbia Informatikos ir ryšių departamentas.
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo pavadinimas:
Įmonės kodas:
Įmokos kodas:
Banko pavadinimas: Sąskaitos numeris
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Daiva Bukauskienė
Pareigos: Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus patarėja
Telefonas: +37052717285
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: daiva.bukauskiene@vrm.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Donaldas Danupas
Pareigos: Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus Informacinių technologijų sistemų administratorius
Telefonas: +37052717360
Mobilusis telefonas: Nėra duomenų
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: donaldas.danupas@vrm.lt
Paslaugos teikimas
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Laisvos formos prašymas arba Tipinė Valstybės tarnautojų duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju).
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Prašymo formos nėra.
Paslaugos teikimo elektroniniu būdu proceso aprašymas
Paslauga skirta asmenims, kurie norėtų pateikti prašymą gauti statistinę informaciją, duomenis apie save iš Valstybės tarnautojų registro ir/ar Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos:
1. Užsakyti paslaugą (prisijungti);
2. Užpildyti el. paslaugos prašymo formą;
3. Pateikti prašymą.
4. Informatikos ir ryšių departamente išnagrinėjamas prašymas pateikti informaciją apie Registre ir VATIS tvarkomus duomenis.
Jei prašyme nurodyta reikiama informacija apie pareiškėją bei tinkamas duomenų naudojimo tikslas, formuojama informacija Registre ir VATIS; jei prašymas atmetamas kaip nepagrįstas, pareiškėjas raštu informuojamas, kad informacija nebus teikiama.
5.Informacija pareiškėjui, atsižvelgiant į jo prašymą, gali būti įteikiama asmeniškai atvykus į Informatikos ir ryšių departamento priimamąjį, siunčiama paštu, elektroniniu paštu.
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Juridiniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Juridiniams asmenims ne verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
   - Valstybės tarnautojo pažymėjimas;
Fiziniams asmenims verslo tikslais:
   - El. parašo naudotojams;
   - Bankai;
   - Asmens tapatybės kortelė;
Elektronizavimo lygis
4
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Taip
Nuoroda į paslaugą
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Pavadinimas 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Nuoroda https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Pavadinimas Valstybės tarnautojų registro nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.8C7DE07CEC80
Valstybės tarnautojų registro nuostatai Valstybės tarnautojų registro nuostatai
Pavadinimas Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/887b24f069aa11eabee4a336e7e6fdab
Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatai Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos nuostatai
Pavadinimas Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/b21aa380e71111e7acd7ea182930b17f
Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai
Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo seka
Atsakymas (sprendimas) gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Pastabos

Raktažodžiai

PAS20961
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Prašymo formos nėra.
Atnaujinta
2020-12-08
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems