Pasinaudodamos interneto teikiamomis mums galimybėmis, valdžios institucijos kasmet pasiūlo naujų e. paslaugų. Žinoma, svarbu ne tik perkelti paslaugas į elektroninę erdvę, bet ir padaryti jas lengvai surandamas. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Paslaugų filtras
Paslaugos teikėjas:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaX
Paslaugos gavėjai:
Viešujų paslaugų sritis:
Gyvenimo atvejai:
Išplėstinė paieška
Paslaugos tipas:
Paslaugos kaina:
Paslaugų elektronizavimo lygis:
Paslaugų teikimo rezultatai:
Prisijungimo būdai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Pavadinimas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Adresas
A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius
Adresas internete
El. pašto adresas
Telefono nr.
+37070663661
Fakso nr.
+37070663663
Darbo laikas
I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45
Paslaugos aprašas
Informacijos teikimas asmenims Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kompetencijos klausimais

Asmuo, norėdamas gauti informaciją, susijusią su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerijos) veikla, kreipiasi į Aplinkos ministeriją ir pateikia laisvos formos prašymą.

Asmenų prašymai dėl informacijos pateikimo gali būti teikiami tiesiogiai, asmeniui atvykus į Aplinkos ministeriją, siunčiami paštu arba teikiami elektroninėmis priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą.

Priėmus prašymą, asmens pageidavimu įteikiamas, o jeigu prašymas gautas paštu (arba elektroniniu būdu), asmens pageidavimu per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje asmens nurodytu adresu (arba elektroniniu pašto adresu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu) išsiunčiama pažyma apie priimtus dokumentus – registracijos kortelė ar spaudu pažymėta prašymo kopija, išskyrus atvejus, kai prašymas patenkinamas iš karto.

Į asmens prašymą atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

Pagrindinė informacija
Paslaugos gavėjai
Fiziniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims ne verslo tikslais; Juridiniams asmenims verslo tikslais; Fiziniams asmenims verslo tikslais
Viešujų paslaugų sritis/pogrupis
Pažymų, dokumentų, išrašų ir kopijų išdavimas; Kitų pažymų, išrašų išdavimas; Kita; Veiklos dokumentų išdavimas; Archyvinių pažymų, išrašų išdavimas; Asmenų priėmimas ir aptarnavimas
Gyvenimo atvejis
Kita
Funkcija, kurią vykdant teikiama paslauga
Nėra duomenų
Paslaugos tipas
Neelektroninė paslauga
Paslaugos teikimo rezultatai

Asmeniui pateikta prašoma Aplinkos ministerijos turima informacija (įteikta prašomo dokumento, teisės akto kopija, nuorašas ar išrašas, kita informacija, susijusi su Aplinkos ministerijos veikla)

Susiję su paslauga veiksmai
Nėra duomenų
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
Kartu su laisvos formos prašymu pateikiami šie dokumentai:
1. asmens ar jo atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas, kai reikalingas asmens tapatumo nustatymas;
2. jei atstovaujamo asmens vardu į instituciją kreipiasi asmens atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
3. jei prašymą institucijai pateikia asmens atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti patvirtintas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille).
Nuorodos į su paslauga susijusių veiksmų inicijavimo formas
Nėra duomenų
Užmokesčio gavėjo duomenys
Nėra duomenų
Paslaugos teikimo kontaktinė informacija
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Regina Kališaitytė, Aplinkos ministerijos Ryšių su visuomene skyrius
Pareigos: vyriausioji specialistė
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37070663661
Faksas: Nėra duomenų
El. paštas: info@am.lt
Paslaugos teikėjas
Vardas ir pavardė: Lina Krasauskienė
Pareigos: Aplinkos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo skyriaus patarėja
Telefonas: Nėra duomenų
Mobilusis telefonas: +37068798217
Faksas: +37070663663
El. paštas: lina.krasauskiene@am.lt
Paslaugos teikimas
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į įstaigą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.
Paslauga apmokama vietoje
Ne
Paslaugos inicijavimo forma
Asmuo, norėdamas gauti informaciją ir dokumentus, kreipiasi į Aplinkos ministeriją ir pateikia laisvos formos prašymą (pridedama).
Prašyme nurodo, kokius dokumentus ir kokiu būdu pageidauja gauti, savo vardą, pavardę, adresą (jeigu pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba pavadinimą, juridinio asmens kodą, buveinės adresą, atstovo vardą ir pavardę (jeigu pareiškėjas yra juridinis asmuo) ir kontaktinius duomenis.
Jei kreipiasi asmens atstovas, nurodoma atstovo vardas, pavardė, adresas, atstovavimą liudijantis dokumentas bei asmuo, kurio vardu jis kreipiasi. Prašymai turi būti pasirašyti asmens ar jo atstovo.
Žodiniai prašymai telefonu arba asmeniui atvykus į Aplinkos ministeriją gali būti pateikiami tais atvejais, kai asmuo pageidauja gauti informaciją žodžiu arba susipažinti su dokumentu, neprašydamas kopijos, kai dokumentą galima pateikti tuoj pat, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų.
Prašymai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis (el. paštu info@am.lt), jeigu yra galimybė nustatyti asmens tapatumą.
Jei pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys yra neišsamūs ar netikslūs, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos Aplinkos ministerija kreipiasi į pareiškėją, kad šis patikslintų prašymą, ir nurodo, kokių duomenų prašyme nepakanka ir kur juos gauti, o kai prašyme pateikti duomenys netikslūs, išaiškina pateiktų duomenų netikslumus ir kaip juos pašalinti.
Jeigu prašomu dokumentu disponuoja kita institucija, pareiškėjo prašymas persiunčiamas šiai institucijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje dienos ir apie tai per 3 darbo dienas nuo prašymo persiuntimo informuojamas pareiškėjas.
Į asmens prašymą atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jei asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.
Paslaugos inicijavimo formos priedas
Paslaugos suteikimo kaina: Nėra duomenų 
Valiuta:
Trukmė: 20 Darbo dienos
Komentaras: Esant galimybei atsakymas pateikiamas anksčiau nei numato teisės aktai.
Jeigu asmuo prašo pateikti didelės apimties ar specialiai adaptuotų, apdorotų ar kitaip perdirbtų dokumentų, institucijos vadovo ar jo įgalioto darbuotojo sprendimu nurodytas terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų.
Paslaugos teikimo proceso aprašymas
Nėra duomenų
Yra pasirašyta sutartis dėl paslaugų apmokėjimo per VIISP
Ne
Yra galimas mokėjimas per eBankus
Ne
eBankai ne per tarpininką
Nėra duomenų
Yra galimas mokėjimas per tarpininką (paštą)
Ne
eBankai per tarpininką
Nėra duomenų
Prisijungimo būdas
Nėra duomenų
Elektronizavimo lygis
Nėra duomenų
Užsakant paslaugą reikalingas tapatybės nustatymas
Ne
Nuoroda į paslaugą
Paslaugos suteikimo trukmė
Paslaugos suteikimo kaina: Paslaugos suteikimo trukmė: Dienų tipas: Komentaras:
Informacija apie leidimų ir licencijų išdavimą verslo subjektams
Papildoma informacija
Teisės aktai
Pavadinimas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FA13E28615F6/XvnGvuLZtK
Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas
Pavadinimas Viešojo administravimo įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/NqpPNjisfK
Viešojo administravimo įstatymas Viešojo administravimo įstatymas
Pavadinimas Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6565D97B9AA2/JSMqazjaWO
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Pavadinimas Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.5368B592234C/XSpzxvEjIg
Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4E993726EFB6/wxkivsxDnB
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“
Pavadinimas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-577 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taikant „vieno langelio“ principą“
Nuoroda https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ECAC3F007DCE
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-577 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taikant „vieno langelio“ principą“ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. D1-577 „Dėl asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, taikant „vieno langelio“ principą“
Pastabos
paslauga galutinė
Raktažodžiai
prašymų nagrinėjimas, informacijos teikimas, asmenų aptarnavimas
Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas
1. Paslaugos gavėjas pateikia prašymą atvykęs į įstaigą arba išsiunčia jį paštu.
2. Paslaugos vykdytojas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą arba patenkinti prašymą, arba atmeta prašymą, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;
3. Paslaugos gavėjas apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu pasirinktu būdu.
PAS35466
Užsakyk šią paslaugą elektroniniu būdu
Prašymo formos
Atnaujinta
2019-12-04
Jūsų klausimai - mūsų atsakymai

Portalą tvarko: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Valstybės biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, juridinio asmens kodas 1886014610, www.vrm.lt

Kontaktai  |   Svetaines struktūra  |  Archyvine svetaines versija

Pagrindinė svetainės versija pritaikyta naudotis neįgaliesiems